Loading

Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Faydaları

Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı. Üretimde Sanal Gerçeklik Çözümleri. Endüstride Sanal Gerçeklik Kullanımı. Endüstride Sanal Gerçeklik Çözümleri.

Üretimde sanal gerçeklik kullanımına örneklerle değineceğiz. Üretimin ilerleyişinin sanal gerçeklik teknolojisi ve vr gözlükleri sayesinde izlenebileceği teknolojiyle, üretimde sanal gerçeklik çözümleri geliştirilebilir. Üretimde sanal gerçeklik kullanımı ile çalışanlar, sanal gerçeklik teknolojisinin en güzel yanlarından biri, montaj ve demontaj işlemleri sırasında yaşanabilecek herhangi bir iş kazası riski de ortadan kaldırıyor olması. Endüstride Sanal Gerçeklik kullanımı ile AR-GE çalışmaları devam eden endüstriyel çalışmaların üzerine ayrıca ekleme ya da çıkarmalar yapılabiliyor ve ürün çıktısı performansı ölçümlenebiliyor.

VR gözlüğü ile deneyimlenebilen endüstride sanal gerçeklik kullanım alanları sadece üretimde sanal gerçeklik uyumunu görmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda üretim sürecinde kullanılan ekipman ve montaj hattının uygunluğu, üretimde sanal gerçeklik kullanımı ile üretim hatalarının önüne geçmek ve bunların montaj hattı ekibi tarafından ergonomik incelemesi de deneyimlenebiliyor. Endüstriyel sanal gerçeklik çözümleri ile üretimin her aşamasında verimlilik ve insan sağlığı için yüksek standartlar yakalanıyor. Endüstride sanal gerçeklik kullanımı ile yeni ürünlerin devreye alınma süreçlerinde tüm olası ihtimaller inceleniyor ve parça maliyeti olmaksızın fiziksel örnekleme metodu ile hem zaman hem de maliyet avantajları elde ediliyor.

Endüstriyel Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile giyilebilir teknolojinin faydalarından yararlanılıyor. Platformlarda kişilerin kullandığı sanal gerçeklik gözlüğü, o anda o kişinin kendisini başka bir ortamdaymış gibi hissetmesini sağlıyor. Geliştirilen sanal gerçeklik uygulamaları ile, endüstride sanal gerçeklik kullanımı ve fabrikalarda sanal gerçeklik kullanımı sayesinde çalışan performansı ve ürün çıktısı yani iş verimliliği yükseliyor.

Endustri 4.0 dijital dönüşüm dinamiklerini merkeze alarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini ve ekosistemini oluşturur. Endüstri 4.0 geçmişteki sanayi devrimlerini günümüzdeki en yeni teknolojilerle derliyor. Gerçekleşmekte olan sanayi devrimi verileri güvenli bir şekilde analiz edip şirketleri olumlu şekilde etkileyebilecek bilgiler üreterek imalat verimliliğini artırmayı hedefliyor. İnsanların oluşacak bu yeni çalışma koşullarında oynayacakları rol büyük bir tartışma konusu. Fabrika çalışanları sanal gerçeklik gözlükleri ile iş eğitimi alıyor. Çünkü VR ile Endüstri 4.0'da Sanal gerçeklik uygulamaları çalışanlara fabrika işlemlerini doğru bir şekilde simüle ederek sınırsız bir alan sunuyor. Böylece minimum maliyetler ve öğrenme gelişimindeki hatalar ölçülebiliyor. Özellikle bir fabrika inşa edilirken eğitim fabrikanın fiziki kurulumundan önce başlayabiliyor. Şirketler VR uygulamalarında farklı türde fabrikalar için özelleştirilebilir ve küresel olarak farklı çeşitlere uyarlanabilen sanal gerçeklik çözümleri ve sanal gerçeklik yazlımları ile eğitim konseptleri geliştiriyorlar. Sanal Gerçeklik yazılımları ile lojistik, onarımlar, montaj işlemleri işçilere tamamen ikinci bir şahıstan bağımsız olarak kullanabilecekleri düzeye kadar adım adım öğretiliyor.

Üretim ve imalat faaliyetlerinin sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sağladığı avantajlardan yararlanacağı pek çok alan bulunuyor. Sanal gerçeklik sadece tasarımda değil, üretim aşamasında da çalışanların yanında. Sanal gerçeklik teknolojisinin sağladığı bu avantaj sayesinde üretim sırasında planlama işlemleri süratle yapılabiliyor.

Üretimde sanal gerçeklik kullanmanın faydaları ve endüstride sanal gerçeklik kullanımı sayesinde üreticiler, aşağıdaki hedef kazanımlara sahip olabilirler:

Ünlü otomobil üreticisi SEAT, üretimde sanal gerçeklik kullanımı ile araç üretiminde zaman tasarrufu yaparak prototip üretim süresini 30% oranında azalttı. Bir otomobil nihai tüketici ile buluşmadan önce ortalama olarak 600 kez revize ve iyileştirme operasyonuna maruz kalıyor. Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı, ürün tasarımı noktasında da faydalı hale geliyor. Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile oluşturulan üretimde sanal gerçeklik endüstriyel tasarımlarının 90% ı tekrar kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca, üretimde sanal gerçeklik kullanımı sayesinde, iş süreçlerindeki iyileşirken, hata payı da minimize ediliyor.

* Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile Verimliliği ve etkinliği artırmak kadar envanter mevcutlarını azaltmak amacıyla, otomasyon hatları, robotlar, üretim hücreleri ve en önemlisi çalışanların pozisyonlarının belirlenmesi.

* Fabrika ortamının taranarak yeni sanal üretim hatları ve donanım ile düzenlenmesi Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile çok daha verimli.

* Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı Teknisyenlerin ihtiyaç duydukları kalıplar, pressler, makine, endüstriyel ekipmanlar, alet ve setlere kolaylıkla erişiminin sağlanması.

* Üretimde Sanal gerçeklik uygulamaları hemen hemen bütün küresel endüstriyel üreticiler için fuarlarda oldukça yaygın şekilde kullanılacak.

* Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile Çalışanlar VR ve webVR tabanlı sistemlerle, fabrikaların fiziksel sistemlerinde sanal gerçeklik ile bilgi paylaşabilecekler.

* Çalışanlara kullanacakları aletleri sanal ortamda kullanma provalarının yaptırılması Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile mümkün.

* Şirketler endüstriyel amaçlı uygulamalarda akıllı yeni teknolojiler inşa etmek için Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile sanal gerçeklik uygulamalarını kullanacak.

* Üretim süreçleri daha esnek bir hal alacak ve ekonomik üretimler için küçük parti boyutlarında üretime izin verilecek. Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile Robotlar ve akıllı ürünler, bu esnekliği sağlamak için kararlar alacak ve birbirleriyle iletişim kuracak.

Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile Sanal gerçeklik, fabrikalarda karşılaşılabilecek, kimyasal yayılma, tehlikeli makineler, gürültü gibi tehlikeli durumların simülasyonuna da olanak vererek, yapılması gerekenlerin operatörleri riske atmadan belirlenmesini sağlıyor. Böylece beklenmedik durumlar konusunda sanal deneyim edinen çalışanlar, bu tür durumlarla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini çok daha iyi biliyor. Üretimde Sanal gerçeklik kullanımı ile, Endüstri 4.0 teknolojilerinin entegrasonu; gelecekte endüstriyel üretim alanında sanal gerçeklik kullanımının yaygınlaşacağı olarak yorumlanabilir. Kitlesel tüketicilerce yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan sanal gerçeklik gözlüklerine gelecekte, fabrika çalışanlarının gözünde de sıkça rastlamak mümkünHatta gelin sizle hem ilginç hem de komik bulabileceğinize inandığımız bir hikaye anlatalım. Rusya'nın başkenti Moskova'da VR gözlüğünün ineklere takılmasıyla süt üretiminde kayda değer bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Moskovalı çiftçiler, ineklerin verdiği süt miktarını artırmak için yeni çözümler arıyor ve akla hayale gelmeyecek bir deneyim tasarlıyorlar! VR Gözlükleri yani Sanal Gerçeklik Gözlükleri takan inekler, evet yanlış okumadınız, VR gözlüğü takan inekler; 360 derece video çekimi ile hazırlanmış senaryoda kendilerini soğuk ve sert Moskova iklimiden ve sıkıcı çiftlik yada ahır ortamından çıkartarak, bir yaz günü uçsuz bucaksız çayırlarda, çimlerin üzerinde buluyorlar. İneklerin duygusal ve psikolojik açıdan iyileşme göstermesi ve rahatlaması, doğrudan süt üretimine yansıyor. Sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkinin süte de yansıdığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan testler sonucunda elde edilen verilerde ineklerin duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri, verdikleri sütün kalite ve miktarını artırdığı ortaya çıktı.

Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları ile Üretimde Sanal Gerçeklik uygulama alanları.

Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı, şu amaçlarla kullanabiliyor:

* Endüstriyel Sanal Gerçeklik Üretim hatlarının inşa ve akışlarının düzenlenmesi.

* Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Sanal Gerçeklik sanayide kullanımı ile Verimliliği ve etkinliği artırmak kadar envanter mevcutlarını azaltmak amacıyla, otomasyon hatları, robotlar, üretim hücreleri ve en önemlisi çalışanların pozisyonlarının belirlenmesi.

* Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Üretimde Sanal Gerçeklik uygulamaları; Sanal gerçeklik gözlükleri ile donanımın işletilme ve bakımlarının yapılması.

* Sanal gerçeklik iş eğitimi ile Üretimde Sanal Gerçeklik Uygulamalar sayesinde Çalışanlara kullanacakları ekipmanları sanal gerçeklik ortamda kullanma provalarının yaptırılması.

* Teknisyenlerin ihtiyaç duydukları alet ve setlere kolaylıkla erişiminin sağlanması.

* Üretimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile Endüstriyel Sanal Gerçeklik Uygulamaları Destek faaliyetleri, aydınlatma, ısıtma ve iklimlendirmenin planlanması.

* Endüstriyel Sanal Gerçeklik çözümleri ve Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile Bakım, temizleme ve ürün hattı desteği.

* Üretimde Sanal Gerçeklik uygulama alanlarından biri de Fabrika ortamının taranarak yeni sanal üretim hatları ve donanım ile düzenlenmesi.

Sanal Gerçeklik İş Eğitimleri ve Sanal Gerçeklik Kurumsal Öğrenme

En sevdiğimiz konulardan birine geldik. Dijital dönüşümün etkisi ve Endüstri 4.0 ile birlikte Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve Sanal Gerçeklik Kurumsal Öğrenme noktası. Ki bizce; Sanal Gerçeklik'in kurumsal öğrenmede en önemli alanlardan biri haline geleceğini defalarca belirtmiştik. Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) Eğitim Laboratuvarları’ ile çalışanlarına, stajyerlerine, müşterilerine ve bayilerine sanal gerçeklik mesleki eğitimleri ile deneysel olarak öğretebilirsiniz. Sanal Gerçeklik eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sanal Gerçeklik teknolojisiyle verilen eğitimlerin, öğrenmeye etkisinin 81% 'e kadar yükseldiği tespit ediliyor. Öte yandan Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve VR ile kurumsal öğrenme ile üretim hatlarından alınan insan kaynaklı hata verilerindeki 89%’a varan düşüş trendi ise yapılan deneysel çalışma verilerini doğrular nitelikte gerçekleşti.

VR İş Eğitimi ve Sanal Gerçeklik iş eğitimi ile, tasarım süreci de çalışanların değişen ihtiyaç ve öğrenme şekilleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Sanal Gerçeklik İş Eğitimine katılan çalışanlar; Sanal Gerçeklik ortamında tasarlanan 15 Dakika süren interaktif etkin ve kalıcı VR İş Eğitimleri ile öncelikle 2 boyutlu ve 3D modellenmiş ile 3 boyutlu ortamda detaylı bir eğitim alıyor. Bu aşamada, çalışanlar İSG ve kalite açısından tüm detayları ve püf noktalarını öğreniyor. Eğitimin uygulama kısmında ise her çalışan Sanal Gerçeklik gözlüğü yardımıyla Sanal Gerçeklik meslek eğitiminin uygulama kısmını gerçekleştiriyor. Bu sırada diğer katılımcılar da tatbik edilen uygulamayı anlık olarak 3 boyut destekli dev ekrandan takip edebiliyor.

Sanal gerçeklik tabanlı iş güvenliği eğitimleri, iş kazalarını ve iş kazalarından kaynaklı ölümleri en aza indirgemekte ve endüstriyel, imalat ve inşaat alanlarını daha güvenli hale getiriyor.

Tüm çalışanlarının gelişimine fırsat eşitliği sağlama konusunda doğru çözüm olan Sanal Gerçeklik İş Eğitimi özellikle işitme engelli çalışanların da mesleki ve teknik gelişimini ciddi anlamda destekleyen çok yararlı bir platform olarak ayrı bir önem taşıyor. Eğitimler, farklı hat ve bölümlerde çalışabilmek için rotasyon fırsatı sağlıyor.

Sanal Gerçeklik ile Mesleki Eğitimde Etkileşimli 3 Boyutlu Ders İçerikleri ile Öğrenme ve Endüstriyel Uygulamaları sayesinde verilen eğitimler ve yapılan diğer çalışmalar aktarılıp deneyimletilirken; sanal gerçeklik teknoloji ve uygulamalarının endüstrinin gelişimine sağlayacağı katkılar da paylaşılabilir. VR İş Eğitimleri ve sanal gerçeklikle iş eğitim teknolojisi, endüstri 4.0 ile birlikte insan kaynakları 5.0 ile birlikte yaygınlaştırılması tarafında da önemli bir adımdır. Sanal Gerçeklik Kurumsal Öğrenme ile interaktif öğrenme ve etkin öğrenme için yeni bir eğitim yönteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

VR Nedir? Sanal Gerçeklik Nedir? Virtual Reality Nedir? Virtual Reality Ne Demek?

Steven Spielberg’ün “Ready Player One” filmi, sanal gerçeklik nedir sorusunu ilk kez sorduğunuz an olabilir. Sanal Gerçeklik (virtual reality) ile merak ettiğiniz çok fazla nokta olduğunu tahmin ediyoruz. Sanal Gerçeklik nedir? VR nedir? VR'ın açılımı Virtual Reality yani Sanal Gerçeklik'tir. Diğer bir deyişle, sanal gerçeklik ile vr aynı kavramlardır. Sanal Gerçeklik (VR), 3D modelleme veya 360 derece video çekimi ile benzetilmiş bir ortam yaratmak için bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla 5 duyu organımızın, sanal bir dünyanın içerisinde gerçekten bulunuyormuşuz gibi hissetmesini sağlayan dijital ve fiziksel elementlerin bütününe sanal gerçeklik denir. Teknik olarak sanal gerçeklik terimi bireylerin orda olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar sanal gerçeklik hissi ve deneyimi yaşatır. Görme, duyma, dokunma, hatta kokulama gibi mümkün olduğunca çok duyuyu simüle ederek, bilgisayar bu yapay dünyaya bir kapı bekçisi haline getirilir. Sanal Gerçeklik sistemleri ve geleneksel kullanıcı arayüzleri arasındaki en büyük farktır. Daha çok görsel ve işitsel araçlar kullanılarak var olan ya da kurgusal bir atmosfer deneyimi yaşanabilir. Bu iki aracın da gün geçtikçe tat ya da koku gibi duyuları da etkileyecek şekilde zenginleştirilmesi söz konusudur. Örneğin, CAVE otomatik sanal ortamları, sanal içeriği oda büyüklüğünde ekranlarda aktif olarak görüntüler.

Sanal Gerçeklik deneyimini zirveye taşıyan destekleyici elementler sanal gerçeklik gözlükleri yani vr gözlükleridir. Kullanıcılar, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak, sanal gerçeklik ortamına yani sanal ortamlara merhaba diyor. Kullanıcılar, Sanal gerçeklik ortamına girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. Sanal gerçeklik gözlükleri ile 3D tasarlanmış bir dünyanın içerisinde istediğiniz tarafa bakabilir, istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz.

Sanal gerçeklik deneyimi yaşatan sanal ortamlar, katılımcı üzerinde yarattığı gerçeklik hissiyatını realistik yani gerçekçi sanal gerçeklik yoğunluğuna (seviyesine) bağlı olarak farklılıklar gösterir. VR Nedir sorusuna eş değer olan Sanal Gerçeklik Nedir dikeyinde bazı sanal gerçeklik ortamlarına değinelim:

CAVE VR – Tam Katılımlı Sanal Gerçeklik Ortamları / VR Ortamları: CAVE VR nedir? Türkçeleştirecek olursak, "Bilgisayar Destekli Sanal Ortam" kelimelerinin İngilizcesi olan “Computer Assisted Virtual Environment” kelimelerinin baş harflerinden adını alır. CAVE VR Sanal Gerçeklik ortamında amaç; deneyimleyen kişilerin kendinden geçmelerini hissetmelerini sağlamaktır. Sanal Gerçeklik ile VR ortamına katılan deneyimleyicinin mümkünse 5 duyu algılarına hitap edilir. Cave Sanal Gerçeklik yani Cave VR sistemi; sanal gerçeklik sensörlerinden, farklı açılardan ses/müzik yayını yapan hoparlörler ve duvar ve zemin projeksiyonundan oluşur. Head-Mounted Display/HMD Sanal Gerçeklik Gözlükleri, popüler tabiri ile VR Gözlüğü ile eldiven ve joystick ile katılımcının sanal gerçeklik ortamı yani vr dünyasıyla bütünüyle etkileşime girmesine yardımcı olur.Kısmi Katılımlı Sanal Gerçeklik Ortamları / VR Ortamları: Uçuş simülatörleri kısmı katılımlı sanal gerçeklik ortamlarına en iyi örneklerden biridir. Kısmi katılımlı sanal gerçeklik ortamları, deneyimleyiciye tamamen gerçek dünya ile ilişkisini koparmadan bir sanal gerçeklik deneyimi ve hissi yaşatır. Fiziksel donanımlar ve sanal gerçeklik dünyası bileşenlerinin bir arada kullanılmasını gerektir. Uçuş simülatörlerinde, panoramik bir ekrandan yansıtılan sanal imgeler ve pilot kabini gibi fiziksel bileşenler vardır. Katılımcının, sanal gerçeklik ortamda herhangi bir sanal gerçeklik gözlüğü ve joystick yada eldiven takmasına gerek yoktur.

Çoklu Katılımlı Sanal Gerçeklik Ortamları / VR Ortamları: Kişiler, sanal gerçeklik ortamına bilgisayar üzerinden katılım gerçekleştiriyorsa bu aksiyonu ortak katılımlı sanal gerçeklik ortamına dahil olması demektir. Mimarlık, mühendislik, sanat, tıp gibi farklı branşlarda uygulanan sanal gerçeklik ortamıdır. Bir çok katılımcının birbirleriyle etkileşime geçmesini sağlayan bir sanal gerçeklik ortamıdır.

Geçmiş dönemlerde kullanılan Sanal Gerçeklik Araçları yani VR araçları konfor, ergonomiden uzak ve pahalıyken, günümüzde sanal gerçeklik araçları daha rahat, kolay ulaşılabilir ve ergonomik hale geldi.

Günümüzde Sanal Gerçeklik

Günümüzde sanal gerçeklik kavramının temelinde akıllı telefonların ve tabletlerin yanı sıra yeni nesil sanal gerçeklik araçları olan sanal gerçeklik gözlükleri yatıyor.

Günümüzde Sanal Gerçeklik ve sanal gerçeklik araçları; VR gözlüklerinin daha ergonomik hale gelmesiyle daha kullanılabilir hale geldi. Evet kabul ediyoruz, sanal gerçeklik gözlükleri şu an hala ergonomik sanal gerçeklik araçları değiller ama sanal gerçeklik deneyimini zirveye taşıyan sanal gerçeklik araçları.

Günümüzde sanal gerçeklik teknolojisinin olmazsa olmazı 360 VR içerikler. 360 derece video çekimi ve 3D modelleme 3D animasyon ile oluşturulan içeriklerdir. Ayrıca, sanal gerçeklik ile iş eğitimleri noktasında sanal gerçeklik oyunlaştırma ile sanal gerçeklik ile interaktif iş eğitimleri verilebiliyor.

HaptX, günümüzde sanal gerçeklik teknolojisinde çığır açan bir sanal gerçeklik eldiveni. Dokunma hissini simüle etmeyi amaçlayan cihazlardan bir tanesi olan HaptX, ağırlık hissini de yaşatıyor. Sanal gerçeklik dünyasında bir objeye dokunduğunuzda ya da elinize aldığınızda, her bir parmak için 1.8 kg'ye kadar yükselebilen bir hissiyat kuvveti ile, elinize belli bir kuvvet geri bildirimi yaparak günümüzde sanal gerçeklik teknolojisinde gerçekçi bir sanal gerçeklik hissiyatı yaşatıyor.

Günümüzde sanal gerçeklik konusunda en geniş kitleye sahip bazı sanal gerçeklik araçlarını aşağıda listeliyoruz.

Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı Faydaları. Neden Üretimde Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve Üretimde Sanal Gerçeklik yani VR İş Eğitimi Kullanmalı?

Günümüzde Sanal Gerçeklik kullanım alanlarından biri olan Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile iş dallarına uygun ve gerçekliğe en yakın kurguyla tasarlanabilen sanal gerçeklik kurumsal öğrenme modülleri ile birlikte vr iş eğitimleri, yüksek bir binadan düşme ya da yaralanma gibi geleneksel bir eğitimde edinilmesi imkansız hisler ile sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebiliyor. Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydalarından bir tanesi de interaktif kurumsal öğrenmedir.

Üretimde sanal gerçeklik kullanımı faydalarından biri de sanal gerçeklik ile iş eğitimi. Örneğin BAE, mühendislerinin eğitimini, ürettiği sanal gemiler üzerinde Üretimde Sanal Gerçeklik Uygulamalarından birini sanal gerçeklik iş güvenliği eğitimi ile birlikte veriyor. Mühendisler gerçekleştirdikleri sanal turlarla sistemleri inceleyip analiz edebiliyor ve gerekli gördükleri değişiklikleri gerçekleştirerek sanal ortamda test edebiliyor. Böylece sanal gerçeklik ile insan kaynakları birbiriyle bağlanmış oluyor. Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik İş Eğitimi; Endüstride Sanal Gerçeklik Uygulamalarından Günümüzde Sanal Gerçeklik kullanımı kategorilerinden Fabrikada Sanal Gerçeklik, Endüstride Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımının Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydalarından biridir.

Sanal Gerçeklik iş eğitiminin amacı, gerçekçi işyeri deneyimleri oluşturmak ve çalışanların zorlu ortamlarda çalışırken risk almalarına izin vermektir.

VR iş eğitiminin deneysel ve sürükleyici olması, çalışanların işe başlamadan önce temel görevlerini yerine getirmede daha rahat ve kendinden emin olmalarına yardımcı olabilir.

Tehlikeli işlerde çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için Sanal Gerçeklik İş Güvenliği Eğitimleri nokta atışı bir çözüm. Her çalışanın işini güvenle yapma hakkı var. VR / AR / MR’ın sağladığı deneyim olanakları bize iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için benzersiz imkanlar sağlıyor. Günümüzde bir çok firma, iş kazalarını en aza indirmek için eğitimde Sanal Gerçeklik teknolojisine yatırım yapıyor.

Sanal Gerçeklik iş eğitimi modülleriyle edinilen deneyimlerin geleneksel bir eğitimden daha uzun ve kalıcı şekilde hatırlanması sağlanıyor.

Sanal gerçeklik gözlüğünü takan kullanıcı şirketin klasik işe başlama eğitimi ve oryantasyon programında verdiği bilgileri, kendini ilgili mekanda görerek, dinleyerek ve deneyimleyerek alıyor. Özel bir eğitim alanı gerektirmeden, herhangi bir ofis odasında dahi verilebilecek bu eğitim hem şirketteki eğitimden sorumlu kişinin, hem çalışanın zamanını koruyor. Ve interaktif deneyim olmasından dolayı akılda kalıyor.

Ayrıca, Covid-19 pandemisi ile birlikte, eğitimde de yeni dijital dönüşümler olacak. Küçük gruplar halinde interaktif eğitimler hem sağlık hem de eğitim performansı için gereklilik.

Tehlike potansiyeli olan çalışma ortamına sahip sektörlerde iş güvenliği her zaman ön planda tutulmuştur. Sanal Gerçekliğin sürükleyici gücü, insanları iş güvenliği konusunda eğitmek için yeni bir yaklaşım verir. Madenlerde çalışma, petrol sondajı için deniz tabanına derin dalış, şantiyede çalışan vinçler, nükleer santraller için; sanal gerçeklik ile iş güvenliği eğitimleri her yönüyle son derece yararlı olduğunu kanıtlıyor.

Sanal Gerçeklik iş eğitimleri oyunlaştırma ile birlikte desteklendiği için çalışanlar için farklılaşır ve rutin eğitimlerden farklılaşır.

İşe yeni başlayan çalışana ‘İşe Başlama Eğitimi’ verilmesi zorunlu. Kanuna göre işe başlama eğitimi temel eğitimlerin gerçekleştirilmesi kadar çalışanın risk ve tehlikelere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte ve uygulamalı olmalı. Ne kadar uygulamalı eğitimler verilse de kişi gerçek sonuçları, başına gelebilecek tehlikeleri sadece duyar ve gerektiği gibi ciddiye almayabilir. Ama Sanal Gerçeklik İş Eğitimleri akılda kalıcı deneyimler yaşatır. Böylece VR Meslek Eğitimleri ile çalışan bağlılığı konularına yatırım yapan, çalışanına daha iyi, daha değerli hissettirmek için farklı yöntemler geliştiren İK yöneticileri, HR 5.0 ile VR işe başlama eğitimine oldukça ilgi duyuyorlar.

Ve tabiki de iş eğitimlerinde verimlilik. Sanal Gerçeklik İş Eğitimleri hem eğitim maliyetlerini azaltır hem de tüm çalışanları organize etmek ile uğraşmanıza gerek yoktur.

Endüstri 4.0 ve Endüstride Dijital Dönüşüm Sanal Gerçeklik ile Nereye Gelir? Üretimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı. Sanal Gerçeklik Ne İşe Yarar?

Endüstride Dijital Dönüşüm için, Endüstri 4.0 Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydaları için biçilmiş kaftan. Bir oyun unsuru olarak hayatımıza giren Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR), “Virtual Reality” isminin kısaltması olan “VR” ile bilinen sanal gerçeklik kişiye, bilgisayar ortamında yaşanan olayları olayın adeta içindeymiş gibi yaşama imkânını sağlıyor ve Endüstride Dijital Dönüşüm için yenilikçi fırsatlar yaratıyor. Endüstride Dijital Dönüşüm adımlarından Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı, Endüstri 4.0 ile birlikte dijital fabrikaların vazgeçilmezleri arasında ve Endüstride Dijital Dönüşüm uygulamalarından olan endüstride sanal gerçeklik kullanımı faydaları maksimize ediyor.

Endüstride Dijital Dönüşüm önemli adımlarından olan Üretimde Sanal gerçeklik uygulamaları, fabrikalarda sanal gerçeklik kullanımı ile birlikte bir teknoloji olmanın ötesine geçiyor, endüstriyel üreticiler üretimde sanal gerçeklik uygulamalarının faydaları sayesinde endüstri 4.0 ve sanal gerçeklik kombinasyonu ile üretkenlik ve verimliliği yakalarken Endüstride Dijital Dönüşüme hızlı adımlarla ileriyor.

Endüstride Dijital Dönüşüm örneklerinden biri de Fabrika tasarımları. Endüstride Dijital Dönüşüm ve Endüstride Sanal Gerçeklik kullanımı öncesinde; fabrika tasarımları tipik olarak bilgisayarlar tarafından iki boyutlu bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile bu yöntem, Endüstride Dijital Dönüşüm ve endüstriyel sanal gerçeklik uygulamalarından biri olarak fabrika üç boyutlu dünyada gerçek anlamda kullanılmaya başlandığında, tasarım sürecinde öngörülemeyen birtakım problemleri de beraberinde getirebilir ve maalesef uzun inşaat sürecinin ardından ortaya çıkan problemleri gidermek, oldukça masraflı ve emek gerektiren bir iş haline gelir. Endüstride sanal gerçeklik kullanımının faydalarından biri tam olarak burada ortaya çıkıyor. Endüstride sanal gerçeklik kullanımı ile, faaliyetteki fabrikalardan gelen veriler ışığında, problemleri daha ortaya çıkmadan çözebiliyor ve endüstride sanal gerçeklik kullanımının faydalarından en önemlisi olarak karşımıza çıkıyor. Endüstride Dijital Dönüşüm sadece üretimde olmayacağının da bir önemli noktasına böylece değinmiş olduk.

General Electric, endüstri 4.0 ve endüstride sanal gerçeklik kullanımı faydalarını şimdiden yakalayan ve Üretimde sanal gerçeklik uygulamalarını ve teknolojisini şimdiden elektrik şebekelerini optimize etmek, fabrikada sanal gerçeklik ile nükleer santralleri çalıştırmak, karmaşık tedarik zincirlerini planlamak, fabrikaları tasarlamak ve optimize etmek amacıyla endüstri 4.0 sanal gerçeklik faydalarını kullanıyor. Endüstride Dijital Dönüşüm uygulamalarını öncü olarak başaran General Electric Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ile endüstride sanal gerçeklik kullanımı ve endüstriyel sanal gerçeklik uygulamalarına güzel örnekler veriyor.

Ruby'deki General Electric fabrikasında, 30 farklı noktaya konulan lazerler elde edilen veriler ile çalışanlarının hareket rotalarını çıkartıyor ne kadar vakit geçirdiğini, nerelerde toplandığını ve nasıl hareket ettiğini ölçümlüyor. General Electric; Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı projesindeki sonraki adımda bu görüntülerin fabrikanın 3D modeline yerleştirilmesini fabrikada sanal gerçeklik uygulaması ile geliştiriyor. Sonuçta, Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ve endüstride sanal gerçeklik kullanımı ile 3D modellenmiş 360 derece VR sanal gerçeklik fabrika modellemesi ile gerçekçi bir fabrikanın, kapılar, koridorlar ve tabelalar da dâhil olmak üzere tüm ayrıntılarını barındırılan bir endüstride sanal gerçeklik deneyimi çıkıyor. Fabrikada Sanal Gerçeklik kullanımı ile Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydaları sayesinde fabrika yönetimi, endüstride sanal gerçeklik uygulamaları ve Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı 360 derece fabrika turu sayesinde vardiya değişimlerini, çalışanların fabrikadaki hareketlerini analiz edebiliyor. Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydalarından biri olarak kullanıcı dostu ve esnek fabrikalar inşa etmek Fabrikada Sanal Gerçeklik ile mümkün; şirketler kalıplarını, montaj hatlarını ve üretimin diğer işlemlerini ürünün tasarımıyla paralel şekilde Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı sayesinde digital twin dediğimiz dijital ikizi ile oluşturabiliyor ve tasarlayabiliyor.

Sanal gerçeklik sadece fabrikaların değil, ürünlerin de gerçeğe uygun boyutlarda ve Fabrikada Sanal Gerçeklik kullanımı ile gerçek ortamlarda incelenmesini sağlıyor. Büyük üreticiler bir ürünün nasıl üretileceğini planlamak için Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımını tercih etmeye başladı. Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ile ürün tasarımında ve bununla ilgili üretim süreçlerinde sorunlar daha kolay ve erken tespit edilebiliyor. Üretimde sanal gerçeklik kullanımı ile birlikte Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydalarından yararlanmaya başlayan öncü markalardan biri Ford. Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımına güzel bir örnek olan fabrikada sanal gerçeklik laboratuvarını kuran şirketin tasarımcıları ve mühendisleri başlarına geçirdikleri sanal gerçeklik gözlükleriyle yeni araçlarının iç ve dış tasarımını inceleyebiliyor. Endüstride Sanal Gerçeklik Uygulamalarını ve Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı uygulayan Ford, araçlarının parçalarının ve aksesuarlarının nasıl durduğunu görebilen uzmanlar, Endüstride Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ile gerekli düzenlemeleri henüz otomobili üretmeden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımını Jaguar ve Land Rover da hayata geçirdi. Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydaları hedeflenerek Fabrikada Sanal Gerçeklik kullanımı için geliştirilen modern sanal gerçeklik ve tasarım stüdyosu da ürün tasarımında şirkete üç kat daha az maliyet ve zamanla sanal gerçeklik ile ürünlerini tasarlama imkânı sağladı. 2007 yılında başlanan ve ilk olarak 2008 yılında kullanılan Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Endüstride Sanal Gerçeklik Uygulamalarını örnek gösterebileceğimiz Jaguar XJ ve Range Rover Evoque gibi modeller, Sanal Gerçeklik ve Tasarım Stüdyosu’nda dizayn edildi. Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Sanal gerçeklik sanayide kullanımı örnek uygulamalarından olan bu çalışmalar, şirketin ürün tasarım maliyetlerinde 8 milyon sterlin tutarında bir tasarruf sağladı. "Virtual Reality Ne demek?", "Sanal gerçeklik ne işe yarar?", "Sanal Gerçeklik Nedir?", "Virtual Reality Nedir?" sorularına kanıtsal bir cevap niteliğinde olan endüstride Sanal Gerçeklik uygulamaları, Fabrikalarda Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Sanal Gerçeklik Uygulama alanalarından otomotiv sektöründe endüstriyel Sanal Gerçeklik çıktılarını yansıtıyor. Üretimde sanal gerçeklik kullanımına değindiğimizde; Sanal gerçeklik ortamı mühendislere, aracın tamamını ve parçalarını fiziksel olarak, üretilmelerinin çok öncesinde görebilme olanağı verdi. Üretimde sanal gerçeklik faydaları olarak ele aldığımız bu maddeler ile mühendislere, aracın iç ve dış tasarımlarının gözden geçirilmesi, sürücü görüş alanının kontrolü, aracın aerodinamik özelliklerinin geliştirilmesi ve darbeye karşı performansının belirlenmesi gibi alanlarda çok büyük avantajlar sağlıyor. Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydaları olarak aktarabileceğimiz maddeler. Endüstride Sanal Gerçeklik uygulamaları; bu özellikler sayesinde yüksek maliyetli prototip üretimine ve üretim sonrası uzun sürüş testlerine olan ihtiyaç ortadan kalkmış durumda. Günümüzdeki araçların teknolojik karmaşıklığı dikkate alındığında, şirket tarafından kullanılan Sanal Gerçeklik ve Tasarım Stüdyosu, özellikle yeni modellerin süratle sanal gerçeklik ile ürün tasarlanması ve piyasaya sunulmasında büyük avantajlar ve rekabet gücü sağlıyor.

Otomotiv endüstrisinde sanal gerçeklik kullanımı ile Sanal müşteri deneyimi satış aşamasında da sanal gerçeklik kullanılıyor ve potansiyel müşteriler, otomobil sanal showroom ile öne çıkıyor. Tek dokunuşla seyahat planı yapmadan 7/24 açık otomobil bayisini ziyaret edebilen müşteriler, 360 derece bayi deneyimi yaşarken araç satın almadan önce simülasyon aracılığıyla sürüş deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca Sanal Gerçeklik uygulama alanlarından otomobil endüstrisinde sanal gerçeklik kullanımı ve endüstriyel Sanal Gerçeklik faydaları ile opsiyonel uygulamalar, renk ya da aksesuar değişiklikleri gibi seçenekler de Sanal Gerçeklik ortamında kolayca sunuluyor. Sanal Gerçeklik endüstri 4.0 ile çok daha fazla yol alacak görünüyor.

Üretimde Sanal gerçeklik kullanımı sadece tasarımda değil, üretimde sanal gerçeklik kullanımı da çalışanların yanında. Üretim ve imalat faaliyetlerinin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sağladığı avantajlardan yararlanacağı pek çok alan bulunuyor. Yani Endüstri 4.0 Sanal Gerçeklik faydalarına değindik. Günümüzde sanal gerçeklik kullanımı sayesinde üretim ve üretim hattı faaliyetleri tamamen sanal gerçeklik ortamında gerçekleştirilebiliyor. Fabrikada Sanal gerçeklik teknolojisinin sağladığı bu avantaj sayesinde üretim sırasında planlama işlemleri süratle yapılabiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi ile, sanal gerçeklik gözlükleri için tasarlanmış sanal gerçeklik uygulamaları, sanal gerçeklik videoları, sanal gerçeklik oyunları ve markaların sanal gerçeklik pazarlama kampanya örneklerini inceleyebilirsiniz.

Sanal gerçeklik uygulamaları çok geniş bir perspektifte ele alınmalı. Sanal gerçeklik uygulamaları sadece vr oyunları olarak değil; eğitimde sanal gerçeklik, endüstride sanal gerçeklik, tıpta sanal gerçeklik, sporda sanal gerçeklik ve hatta inşaat ve gayrimenkulde sanal gerçeklik gibi alanlarda da kullanılması gerekiyor. İnşaat ve Gayrimenkul sektöründe sanal gerçeklik kullanımına örnek olarak, bir gayrimenkul daha inşa edilmeden önce sanal tur gezme imkanından söz edebiliriz. Farklı sektörlerden örnek vermek gerekirse sanal mağazalarda kıyafet satışlarından, seyahat sektöründe gidilmek istenen ülkenin önce sanal gerçeklikle ziyaret edilmesinden ya da müzelerde düzenlenen sanal turlardan söz edebiliriz.

Sanal gerçeklik uygulamalarından en önemli kısım ise, sanal gerçekliğin insan kaynakları ve eğitimde sanal gerçeklik kullanılması. sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme ve sanal gerçeklik iş eğitimi. Sanal gerçeklik ile iş eğitimi ve sanal gerçeklik iş güvenliği eğitimleri ile çalışan eğitimleri farklılaşır ve inovatifleşirken, iş kazaları riski ve maliyet azalır, verimlilik zirveye taşınır.

Tabi ki sanal gerçeklik uygulamalarında, oyunlaştırma ve Sanal Gerçeklik İş Eğitim Simülasyonundan bahsetmeden geçemeyiz. Özetle Sanal Gerçeklik Ajansı, markaların İnsan Kaynakları, Öğrenme, Üretim, Satış, İş Geliştirme, Pazarlama ve Kurumsal Departmanları ile projeler yürütmektedir. Gördüğünüz gibi, Sanal Gerçeklik Ajansı'nın neredeyse tüm departmanlarla çalışabilecek geniş bir hedef kitlesi var.

Örneğin, Türkiye'nin en büyük moda perakendecisi Defacto'nun İnsan Kaynakları Sanal Gerçeklik İş Eğitimi projesini tamamladık. Projemizin amacı yeni işe alınan personelin sanal gerçeklik ve 360 derece video çekimi ile iş oryantasyonu, zaman kaybetmeden ve verimlilik kaybetmeden yenilikçi bir yolla anlatmaktı. 30 ülkede faaliyet gösteren Defacto, 503 mağazası, 14.000+ çalışanı var. Projemiz 360 derece vr insan kaynakları oryantasyonu ile farklı şehir ve ülkelerdeki showroomlarda yeni işe alınan çalışanların iş oryantasyonuna odaklamaktı.

Temel sorun, farklı ülkelerden / şehirlerden yeni çalışanları İstanbul'daki merkeze götürmekti. Bu masraflıydı, zaman harcıyor ve verimliliği düşürüyordu.

360 derece video çekimi ile iş oryantasyonu sanal gerçeklik projesini deneyimleyebilirsiniz.

Çözüm kolaydı. insan kaynaklarında vr kullanarak. İstanbul'daki tüm departmanları da içeren 360 derece video prodüksiyonunu tamamladık. Sonra genel merkezi departmanlara ayırdık. Her bir departmanın sorumluluklarının neler olduğunu kimin kim olduğunu açıklayan 2D metin infografikler ekledik. 360 derece video çekimi Vr prodüksiyonuna sanal tur yazılımı uyguladık.

Bu sanal tur yani vr tur yazılımı ile kullanıcılar tam kontrole sahipler. sanal tur vr turu; webVR, mobileVR ve vrheadsets olmak üzere tüm vr platformlar geliştirildi. bu, tüm platformlardan erişilebilir anlamına gelir. çalışanlar tüm merkezde yürüyebilir ve keşfedebilirler ya da sadece ilgili departmanlarını deneyimlemek isterse, zemini seçip doğrudan departmana gidebilirler. yöneticilerle tanışmak, bölümün sorumluluklarını okumak ve çok daha fazlası. sonra her mağazaya vr gözlüğü gönderdik. departmanlarını keşfedebilir, yöneticileriyle görüşebilir ve genel merkezlerini mevcut illerindeki mağazalarından görebilirler.

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve Kurumsal İnteraktif Öğrenme için bir diğer projemiz ise, demiryolları ve enerji sektörü ile çalışanların iş eğitimi oldu. sanal gerçeklik iş eğitiminde oyun senaryolarında yani oyunlaştırma ile interaktif eğitimi deneyimlediler. Ardından talimatları izlemeleri ve sorunu çözmeleri istendi. İlgili projelerin vitrin videolarını aşağıda bulabilirsiniz:

Demiryolları sektöründe vr ile iş eğitimi sanal gerçeklikenerji sektörü, petrol ve gaz sektörü için sanal gerçeklik ile iş eğitimi vr200% bu 2 proje, sanal gerçeklik ajansı nsocial'ın kurumsal iş eğitimi projelerinden sadece bir kaçı. aşağıdaki oynatma listesini deneyimleyin.