Loading

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm. 360 derece video iş eğitimi. Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve İK 4.0 Yeni Nesil Uygulamalar

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm. İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme.

Endustri 4.0 dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini oluşturduğunu anlatmıştık. Hatta Endüstride ve Üretimde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Üretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı Endüstride Sanal Gerçeklik Kullanımı üzerine detaylıca yazılar yazmıştık. İnsan Kaynaklarında yaşanan teknolojik değişimi yani dijital dönüşümü İK 4.0 olarak tanımlayabiliriz.

Koronavirüs ve yeni dünya düzeninin oluşturduğu yeni normalleşme ile birlikte, sektör ve boyuttan bağımsız olarak tüm şirketler, yoğun bir şekilde insan kaynaklarında dijitalleşme ve insan kaynaklarında dijital dönüşüm sürecini gündemlerine aldılar. Hem VR İnteraktif Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik İş Eğitimleri, hem 360 derece video çekimi ile genel merkez turu, 360 derece video çekimi ile hayata geçirilmiş oryantasyon projeleri, genel merkez sanal turları hem de 360 derece fabrika video çekimi ile birlikte işe alımlarda dijitalleşmenin ve insan kaynaklarında sanal gerçeklik kullanımının etkilerini, insan kaynaklarında dijital dönüşüm ile net bir şekilde gözlemliyoruz.

Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve İnsan Kaynaklarında dijital dönüşüm işe alım, yetenek yönetimi, sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme, esnek çalışma yöntemleri, sanal gerçeklik ile interaktif iş eğitimleri, sanal gerçeklik ile iş güvenliği eğitimleri, bilginin erişilebilirlik hızı ve zamanın etkili kullanımı gibi konularda duymaya alışıyoruz.

Geleceğin İK’sını yani İK 4.0'ı yada HR 4.0'ı İK 4.0 yeni nesil uygulamalar ile şekillendirecek işe alım trendlerine baktığımızda en çok sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ile oyunlaştırma iş eğitimleri ve sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme gibi anahtar sözcükler ön planda.

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme ve sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme ile başka bir şehirde yada yurtdışında olsa dahi sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme sayesinde işverenler görüştüğü adaylara ofislerinde sanal olarak gezinme imkanı sağlayabilirken, yeni işe aldıkları personelleri eğitmek için sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme odağında sanal gerçeklik ile interaktif oryantasyon eğitimleri verebilirler. Böylece hem 360 derece fabrika çekimi yaparak, başka şehirden personellerini fabrika gezisi için organizasyon yapmadan, organizasyon için zaman kaybetmeden ve maliyet oluşturmadan fabrikalarını gezdirebilirler. Ayrıca 360 derece genel merkez sanal turu ile, sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenmede sanal gerçeklik sayesinde interaktif sanal gerçeklik oryantasyonunu 360 derece video çekimi ile insan kaynakları kurumsal eğitim ve oryantasyonuna entegre edebilirler.

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm Nereden Başlamalı? İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme Nereden Başlamalı?

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm yolculuğuna nereden başlamalı? Öncelikle yapılması gereken, hedeflerin ve onlardan ne kadar uzakta olduğunun belirlenmesi olacaktır. Çalışanların ve yönetim ekibinin insan kaynaklarında dijitalleşmeye ne kadar hazır olduğunu tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak kritik bir nokta.

İK 4.0 yeni nesil uygulamalar ile birlikte, insan kaynakları süreçlerine yatırım yapan kurumlarda, insan kaynaklarında dijital dönüşüm odaklı olarak, teknoloji çözümlerinin kullanımına ve bunun yaygınlaştırılmasına yönelik artan çabaları görmeye başladık. İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm organizasyon yapısında “İK Teknolojileri” birimleri oluşturuluyor. İnsan kaynaklarında dijitalleşme ve insan kaynaklarında dijital dönüşüm sadece zaman ve enerji tasarrufu sağlayan araçlar olarak görmektense stratejik kararlar alırken başvurulacak bir destek noktası olarak değerlendirebiliriz. PwC'nin raporuna göre, İnsan Kaynakları dijital dönüşüm süreçlerine mobil teknolojileri dahil eden kurumlar dünyada 70%’lik bir orana sahipken Türkiye’de bu oran 57% de kalıyor.

İnsan Kaynaklarında Dijital dönüşümün İK 4.0 yeni nesil uygulamalar ile bir anda ve kolay olmasını beklemek pek realistik değil. Sonuç olarak insan kaynaklarında dijital dönüşüm, kurumda operasyonel bir fonksiyon olarak başladığı bu yolculukta dönüşerek kuruma katkı sağlayan bir iş ortağı konumuna gelmiş olacak. İnsan Kaynaklarında dijitalleşme sürecinde kurumların karşılaşacağı problemleri en aza indirgemek için sahip olmaları gereken özellikler ise iş gücünü dijitalleşmeye uyumlayacak yetkinlikleri belirlemek, iş gücü segmentasyonuna özel fark yaratacak çözümler geliştirmek ve bu sürecin getireceği risklerin farkında olarak gerekli araçları kullanmaya başlamak olacaktır.

Kurumların gittikçe daha sanal hale gelmesi İK 4.0 yeni nesil uygulamalar ve bunu operasyonlarını daha hızlı ve etkili şekilde ölçeklendirmek için kullanmaları insan kaynaklarında dijital dönüşüm için önemlidir.

360 derece video iş eğitiminin hedeflerinden çalışan deneyiminin de müşteri deneyimi gibi mobil hale gelmesi ve mobil çalışma esnekliğini destekleyecek, sanal gerçeklik ile kurumsal öğrenme uygulamalar insan kaynaklarında dijital dönüşüm kapsamında değerlendirilmeli.

İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm ile 360 derece video iş eğitimi, rutin görevlerin otomatize edilmesi veya dış kaynak kullanımı ile çalışanlara kuruma değer katmaları için zaman yaratılması değer katar.

Çalışanların işbirliği için doğru insanları bulup birbirlerine destek anlamında daha etkili bir ağ kurmalarını sağlayan çözümler ve uygulamalar insan kaynaklarında dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır.

360 derece video iş eğitimi ve İK 4.0 yeni nesil uygulamalar sayesinde İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm ile kurumların çalışan bağlılığı ve verimliliğini artırmak için dijital çözümleri ve uygulamaları daha fazla kullanması da önemlidir.

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve Sanal Gerçeklik İş Oryantasyonu

Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile İK 4.0 yeni nesil uygulamalar işe yeni başlayacak adaylara karşı şeffaf olmak isteyen bir insan kaynakları yöneticisisiniz. Ve adayları, şirketinize gelmeden çalışacakları ortamı, yöneticilerini, departmanlarını, iş görevlerini aktarmak istiyorsunuz. Yada işe çok uluslu / çok şehirli firmanızda yeni başlamış çalışanlarınıza sanal gerçeklik ile oryantasyon eğitimi vererek, şirket genel merkez turu yaptırıp, başka şehirdeki 360 derece video çekimi ile 360 derece fabrika tanıtım videosu veya 360 derece fabrika sanal turu ve 360 derece fabrika sanal gezisi ile gezdirmek istiyorsunuz. Bunun için eskiden zaman planı ve seyahat organizasyonu yaparak hem maliyet hem de verimlilik kaybına katlanmanız gerekiyordu. Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile İnsan Kaynakları tam da bu noktalarda İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile size çözümler sunuyor.

İK 4.0 yeni nesil uygulamalardan Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme Uygulamaları ve Sanal Gerçeklik 360 derece video iş eğitimi uygulamaları olarak Türkiye’de moda perakendesinin öncülerinden Defacto için hazırladığımız Defacto Oryantasyon Eğitimi İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları projemizi deneyimleyebilirsiniz. Sanal Gerçeklik ile Kurumsal öğrenme projemiz; İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları açısından amacımız; 30 ülkede, 330'u Türkiye'de, 134'ü yurt dışında olmak üzere toplam 464 mağazaya ve 20.000 personele sahip Defacto'nun yeni işe başlayan çalışanları için iş oryantasyonu için zaman, maliyet ve verimlilik kaybını ortadan kaldırmaktı. İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik Uygulamalarına örnek oluşturan projemizde; 360 derece video çekim teknolojisi ile Genel Merkez sanal turu teknolojisini entegre ederek, webVR tabanlı bir yazılım geliştirdik ve kapalı devre intranet sisteminde yayına aldık. Her mağazaya gönderilen sanal gerçeklik gözlükleri ile Defacto ailesine katılan çalışanlar, İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları sayesinde mağazalarından çıkmadan, dakikalar içinde ister 360 derece olarak İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik uygulaması tüm genel merkezi isterlerse de sadece ilgili departmanlarını gezerek, yöneticilerini, görev tanımlarını tanıyabiliyorlar.

360 derece video iş eğitimi Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile, tüm çalışanlar iş yerlerini yada mağazalarını terk etmeden, şehir değiştirmeden, iş planlarını ve iş rutinlerini bölmeden, dakikalar içerisinde Defacto'nun Güneşli'de bulunan genel merkezini gezebiliyorlar. Üstelik bunu iş sırasında yapmalarına da gerek yok. Mesai başlamadan yada mesai bitiminde bilgisayarlarından yada akıllı telefonlarından Defacto Academy websitesi üzerinde webVR teknolojisi ile çalışan Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve İş Oryantasyonu eğitimimiz ile, farklı departmanlardaki iş birimlerine her yerden kolayca erişim sağlıyorlar.

Ama Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve Sanal Gerçeklik 360 derece video iş eğitimi ve 360 derece İş Oryantasyonu için mağazalara gönderdiğimiz VR Gözlükleri ile 2500 kişinin çalıştığı genel merkezi 360 derece Genel Merkez turunu tamamiyle deneyimleyebiliyorlar.

360 derece genel merkez çekimi ile Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme projemizin Defacto açısından faydaları ise; eğitim maliyetlerinin sıfırlanması, genel merkez çalışanlarının yeni çalışanlar ile tanışmaları ile zaman ve verimlilik kaybının ortadan kalkması, yeni çalışanların oryantasyon için seyahat maliyetlerinin ortadan kalkması, mağazaların verimliliğinin kaybolmaması ile birlikte her yerden erişilebilirlik oldu.

Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve Sanal Gerçeklik 360 derece video iş eğitimi ve 360 derece İş Oryantasyonu İK 4.0 yeni nesil uygulamalar ile sadece mevcut çalışanlar için kullanılması düşünülüyordu ama proje kapsamı genişledi. Perakende fuarlarında da kullanılmaya başlandı. Sonrasında ise, üniversitelerin kariyer günlerinde Defacto'da çalışmak isteyen gençlere VR gözlükleri ile 360 derece video çekimi ile Defacto genel merkezini üniversite kampüslerinde öğrencilerin sanal ziyaretine açtılar.

Üniversiteli öğrenciler, Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme projesi kapsamında ayaklarına kadar gelen moda perakende devi Defacto’nun 360 derece video çekimi ile hazırlanmış aktif çalışma ortamını teknolojinin sunduğu sanal gerçeklik iş oryantasyon projesi ile kampüslerinde düzenlenen kariyer etkinliklerinde deneyimleyerek gözlemleme fırsatı yakalıyor. Uygulama ile üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, Defacto’nun renkli çalışma dünyasını sanki oradaymış gibi deneyimleyerek, daha yakından tanıyarak merkez ofiste iş imkanı sunulan departmanları yakından görebiliyorlar.

360 derece video iş eğitimi sayesinde Defacto Genel Merkez ofisinde yılda ortalama 200 yeni mezun istihdam eden Defacto, üniversite öğrencileri ile kampüslerde buluşuyor. Kampüslerdeki öğrencilere Defacto’da kendilerini bekleyen profesyonel yaşama dair ipuçları ise Sanal Gerçeklik ile İş Oryantasyonu sayesinde sanal gerçeklik gözlük deneyimi aracılığıyla anlatılıyor.

Defacto genç bir çalışan kitlesine sahip bir marka. 360 derece video iş eğitimi ve İK 4.0 yeni nesil uygulamalar yeni nesil uygulamalar ile kendini her alanda daha iyi anlatabilmek ve gençlerle aynı dili konuşabilmek bizim için önemli. Merkez ofiste her yıl yaklaşık 200 yeni mezunu istihdam eden, Sanal Gerçeklik ile İş Oryantasyonu sayesinde binlerce kişinin işe alım süreçlerini yürüten büyük bir organizasyon olarak Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile gençlere onların dilinden ulaşmanın önemine çok inanıyoruz. Üniversitelilerin Defacto’da kendilerini bekleyen departmanları, koridorları, çalışma ortamını önceden görmelerini sağlayan uygulamamızla binlerce, öğrencinin sanal ziyaretini hedefliyoruz

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme

En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim: Dijitalleşme her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da üretkenliği arttırmakta. Teknoloji hızını ve gelişimini arttırdıkça, insan kaynakları fonksiyonlarında sürdürülebilirliği arttırmak için dijitalleşmeli ve iş süreçleri dijitalleşme kapsamında tekrar tasarlanmakta. Şirketler ve iş dünyası günümüz çağına uygun olarak dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile yeni bir yapılanma içindedir. İnsan Kaynaklarında dijitalleşme yolculuğu günümüz koşullarına uyum sağlamak için gerekli olmakta. İnsan kaynaklarında dijitalleşme ile yeni nesil yetenekleri elinde tutmak isteyen şirketler ve yönetici- çalışan arasında çok daha şeffaf bir bağ kurmayı hedefleyen şirketlerin süreçlerini dijital olarak kurgulamaları gerekmektedir.

İK 4.0 yeni nesil uygulamaları ile İnsan Kaynakları Dijitalleşme süreçlerinde aşağıdaki konular önemli hale gelecektir:

Dijital Dönüşümün şirket kültürü haline getirilmesi

Çalışma modellerinin Yaratıcı ve Yapıcı kurgularla yenilenmesi İK 4.0 yeni nesil uygulamalar ile mümkün

Çalışanların Yetenek ve Uzmanlık seviyelerinin arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi

İK 4.0 yeni nesil uygulamalar sayesinde Stratejik planlara Dijital Dönüşümünde dahil edilmesi

İşletme içinde birbirinden farklı sistemler mevcut ise, merkezileşmiş yapıların tercih edilmesi

Çalışanların djital dönüşümün katkısına inanması ve mevcut durumun analizi

VR Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik İş Eğitimi VR ve Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme

İK 4.0 yeni nesil uygulamalarında en sevdiğimiz konulardan birine geldik. Dijital dönüşümün etkisi ve Endüstri 4.0 ile birlikte Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme noktası. Ki bizce; Sanal Gerçeklik ile kurumsal öğrenmede en önemli alanlardan biri haline geleceğini defalarca belirtmiştik. Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) Eğitim Laboratuvarları’ ile çalışanlarına, stajyerlerine, müşterilerine ve bayilerine sanal gerçeklik mesleki eğitimleri ile deneysel olarak öğretebilirsiniz. Sanal Gerçeklik eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sanal Gerçeklik teknolojisiyle verilen eğitimlerin, öğrenmeye etkisinin 81% 'e kadar yükseldiği tespit ediliyor. Öte yandan Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve VR ile kurumsal öğrenme ile üretim hatlarından alınan insan kaynaklı hata verilerindeki 89%’a varan düşüş trendi ise yapılan deneysel çalışma verilerini doğrular nitelikte gerçekleşti.

VR İş Eğitimi ve Sanal Gerçeklik iş eğitimi ile, tasarım süreci de çalışanların değişen ihtiyaç ve öğrenme şekilleri doğrultusunda gerçekleştirilir.Sanal Gerçeklik İş Eğitimine katılan çalışanlar; Sanal Gerçeklik ortamında tasarlanan 15 Dakika süren interaktif etkin ve kalıcı VR İş Eğitimleri ile öncelikle 2 boyutlu ve 3D modellenmiş ile 3 boyutlu ortamda detaylı bir eğitim alıyor. Bu aşamada, çalışanlar İSG ve kalite açısından tüm detayları ve püf noktalarını öğreniyor. Eğitimin uygulama kısmında ise her çalışan Sanal Gerçeklik gözlüğü yardımıyla Sanal Gerçeklik meslek eğitiminin uygulama kısmını gerçekleştiriyor. Bu sırada diğer katılımcılar da tatbik edilen uygulamayı anlık olarak 3 boyut destekli dev ekrandan takip edebiliyor.

İK 4.0 yeni nesil uygulamalarından sanal gerçeklik tabanlı iş güvenliği eğitimleri, iş kazalarını ve iş kazalarından kaynaklı ölümleri en aza indirgemekte ve endüstriyel, imalat ve inşaat alanlarını daha güvenli hale getiriyor.

Tüm çalışanlarının gelişimine fırsat eşitliği sağlama konusunda doğru çözüm olan Sanal Gerçeklik İş Eğitimi özellikle işitme engelli çalışanların da mesleki ve teknik gelişimini ciddi anlamda destekleyen çok yararlı bir platform olarak ayrı bir önem taşıyor. Eğitimler, farklı hat ve bölümlerde çalışabilmek için rotasyon fırsatı sağlıyor.

Sanal Gerçeklik ile Mesleki Eğitimde Etkileşimli 3 Boyutlu Ders İçerikleri ile Öğrenme ve Endüstriyel Uygulamaları sayesinde verilen eğitimler ve yapılan diğer çalışmalar aktarılıp deneyimletilirken; sanal gerçeklik teknoloji ve uygulamalarının endüstrinin gelişimine sağlayacağı katkılar da paylaşılabilir. VR İş Eğitimleri ve sanal gerçeklikle iş eğitim teknolojisi, endüstri 4.0 ile birlikte insan kaynakları 5.0 ile birlikte yaygınlaştırılması tarafında da önemli bir adımdır. Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile interaktif öğrenme ve etkin öğrenme için yeni bir eğitim yönteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Özellikle fabrikalarda veya atölyelerde, makine başında yani bir makine ile çalışan çalışanlar, zamanla rutin işlerinden sebeple otomatikleşmekte veya iş güvenliğinde kendisini tehlikeye atacak noktaları fark edememeyebiliyorlar. Makinelerin çarklarına uzuvlarını sıkıştıran veya yüksek sesten dolayı iletişim kopukluğu yaşayan çalışan, iş kazalarına karşı korunmasız kalmaktadır.

Çalışan, İK 4.0 yeni nesil uygulamalarından VR Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve Sanal Gerçeklik iş güvenliği eğitimlerinden edindiği bilgileri kullanarak, sanal gerçeklik senaryosu içerisinde çeşitli seçimler yapmaya yöneltiliyor ve seçimlerinin sonuçlarını tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi yaşıyor. Çalışanlar, VR Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik İş eğitiminin sonunda verdiği tüm doğru ve yanlış kararları da izleyebilir ve görebilir. Raporlanabilen VR Kurumsal Öğrenme Sanal Gerçeklik İş eğitiminin aynı şekilde eğitmen ve yöneticiler için de doğru bir veri ve strateji oluşturmaktadır.

Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Kullanımının Faydaları.

* Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile Çalışanları Tehlikeli ve Stresli Durumlar İçin Güvenle Eğitin

* İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Kullanımı ile VR Video veya Metin Tabanlı Malzemelerden Daha Etkili Eğitimler

* Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile Kariyer fuarları ve etkinliklerinde harika pazarlama varlığı

* İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Kullanımı ile Çalışan Bağlılığı Duygusu Yaratır ve Çalışan Cirosunu Azaltır

* Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile SIFIR işletme maliyetleri

* İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Kullanımı ile Etkileşimli

* Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme Deneyseldir

* İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Kullanımı Orada hissetmenizi sağlar

* Sanal Gerçeklik ile İK 4.0 yeni nesil uygulamaları ile Kurumsal Öğrenme Zaman kazandırır

* İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik Kullanımı ile Global Erişim

* Sanal Gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ile İK 4.0 yeni nesil uygulamaları sayesinde aday Tarama Sürecinizden Daha Fazla Yararlanın

Sanal gerçeklik ile Kurumsal Öğrenme ve İK 4.0 yeni nesil uygulamaları projeniz için tanışabiliriz!