Loading

oyunlaştırma

Oyunlaştırma nedir?

21. yüzyıl UX yani çalışan deneyimi fenomeni olarak oyunlaştırma, insan kaynakları ve eğitim departmanlarının çeşitli nedenlerle çalışan katılımını teşvik etmeleri için güçlü bir araçtır. Oyunlaştırma, katılımı artırmak için bir web sitesi, çevrimiçi topluluk, öğrenme yönetim sistemi veya işletmenin intraneti gibi adsız ortamlara oyun mekaniği ekliyor. Oyunlaştırma; insan kaynakları yöneticilieri, kurumsal öğrenme yöneticileri ve eğitim müdürlerinin, bir ürün veya hizmetle çalışanın katılımını artırmak için oyun öğelerini iş eğitimlerine oyun dışı ayarlara ekledikleri bir tekniktir. Liderler tablosu ve rozetler gibi eğlenceli özellikleri mevcut bir sisteme dokunarak, eğitim müdürleri, kurumsal öğrenme yöneticileri ve insan kaynakları yöneticileri çalışanların içsel motivasyonlarından faydalanırlar, böylece hem çalışanlar hem de kurum eğitim ve gelişim yöneticileri kullanmaktan zevk alırlar. Oyunlaştırmanın amacı, işbirliğine, paylaşmaya ve etkileşime ilham vermek için tüketiciler, çalışanlar ve iş ortaklarıyla etkileşim kurmaktır.

Çalışanların oyunlaştırmaya katılımı ve iş değeri

Temel amaç iş sonuçlarını ve performansını pozitif etkilemektir. Kurumsal eğitimleri oyunlarla oynayarak elde edeceğiniz en büyük fayda, çalışanlarınızın katılımını teşvik etmesi, eğlenmesi, motive olması ile birlikte sürdürülebilir bir öğrenme deneyimi sunmasıdır.İnsanlar oyunlaştırma girişiminize katıldığında ve etkileşime girdiklerinde, işletmenizle, ürünlerinizle, hizmetleri ve markanız ile deneyimsel öğrenme sürecine adapte olurlar. Klasik öğrenme methodlarından da farklılaşarak, yüksek motivasyonla ve eğlenerek öğrenirler. Oyunlaştırmanın işletme değeri çalışan ile bitmiyor. Oyun mekaniği ile etkileşim, pazarlama kampanyalarını, platform kullanımını ve performans hedeflerini etkilemeye yardımcı olabilecek kapsamlı veriler sağlar. Her çalışan veya müşteri etkileşimi, bir katılımcının nerede zaman geçirdiğini ve hangi aktivitelerin ilgiyi çektiğini metriklerle daha iyi anlatır.Dahili çalışanlar için oyunlaştırma stratejisi, katılımı ve elde tutmayı artırma hedefine odaklanabilir. Oyunlaştırma, özerklik, üstatlık, amaç ve sosyal etkileşim de dahil olmak üzere tüm insanların paylaştığı güçlü iç güdülere hitap ederek çalışanların katılımı için sürdürülebilir bir temel sağlar. Ölçülebilir sonuçlar, işyerinde oyunlaştırmanın önemli bir yararıdır. Oyunlaştırma, çalışanlarınız için neyin işe yaradığını ve nerede ayarlamanız gerektiğini görmenize yardımcı olacak veriler ve raporlama sağlar.

Çalışan Gelişimi ve Öğrenme Yönetimi

Kurumsal eğitimde oyunlaştırma, oyunların kurumsal eğitime girişini ifade eder. Bu oyunlar, elbette, aşağıdakileri içeren farklı amaçları yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

* Öğrenmeyi eğlenceli ve kolay hale getirin

* Öğrenmeyi geliştirin ve üretkenliği artırın ve kesin yatırım getirisi

* Eğitimleri / kavramları hatırlamayı kolaylaştırın

* Ekip çalışmasını teşvik edin

* İlgi geliştirin

* Buz Kırma

Örneğin, yalnızca eğlence amaçlı olan ve belirli yararları olmayan oyunları dahil etmek, çalışanların dikkatini bir süreliğine yönlendirmekten başka bir şey yapmaz. Kurumsal eğitimde oyunlaştırmanın, daha iyi görev tamamlama oranları ve doğru yürütüldüğünde pratikte pratik kullanım ve öğrenme uygulaması şansı sağladığı kanıtlanmıştır. Diğer tüm tekniklerde olduğu gibi, bu fikrin uygulanması iyi planlanmamışsa, etki tam tersi olabilir. Kurumsal eğitimde başarılı bir oyunlaştırma planı şunları yapabilmelidir:

* Çalışanların dikkatini çekin

* Dikkatli olun

* Çalışanları eğitmenlerle ve eğitim konusuyla anlamlı bir şekilde ilişkilendirin

* Çalışanları zorluk çekmeye zorlayın

* Geri bildirimde bulunun ve iyileştirilecek alanları vurgulayın

* Çatışmayı caydırırken bir başarı ve takdir duygusu uyandırın

Geleneksel Öğrenme Kurulumları ve Oyunlaştırma Kurumsal Eğitimi

Yaşlarına bakılmaksızın, çoğu insan ödül ve takdirle motive olur. Ancak, bu ödüller öğrencilerin yaşına bağlı olarak değişebilir. Kurumsal dünyadan yetişkin öğrenciler için parasal kazanımlar ve kamuoyu takdiri uygun motivasyon unsurlarıdır. Hangi ödülleri eklediğinize bağlı olarak, her iki faktörün de kurumsal eğitimde oyunlaştırma fikrinin ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmayın. Burada geleneksel sınıf eğitimi ve oyunlaştırılmış kurumsal eğitim farklıdır. Ödüller ve öğrenme olmadan, oyunlaştırılmış kurumsal eğitim hiç de iyi olmayacak. İki tür eğitim arasındaki bu büyük farkın yanı sıra, oyunlaştırılmış eğitim, geleneksel yaklaşımları bu nedenle gölgede bırakıyor:

* Gerekli davranış değişikliklerini teşvik eder

* Bir başarı duygusu geliştirir

* Sağlıklı rekabeti çağırır

* Öğrenme ve katılımı artırır

* Kurumsal eğitimde oyunlaştırma geleneksel eğitimden daha pahalı olabilir ve nispeten uzun bir teslim süresine ihtiyaç duysa da, öğrenme kazanımları geleneksel eğitim ile yapılanlardan da daha fazladır. Dolayısıyla, oyunlaştırılmış kurumsal eğitimin öğrenme kazanımları olup olmadığını düşünüyorsanız, cevap mutlak bir EVET! Dahası, oyunlaştırmaya yatırım yaptıktan sonra elde ettiğiniz getiri de çok daha yüksektir. Bunun başlıca sebebi, oyunlaştırılmış eğitimin, öğrenenler için öğrenilenleri hatırlama, tutma ve pratik bir şekilde kullanma becerisini daha iyi etkilemesi.

Kurumsal Eğitimde Oyunlaştırmanın Yararları

Oyunlaştırılmış kurumsal eğitimin bilinen bir yararı, eğitim oturumlarını katılımcılar için ilginç ve eğlenceli hale getirmesidir. Ancak, oyunlaştırma başka birçok avantaj sunar:

* Geliştirilmiş ekip çalışması ve işbirliği

* Eğitimdeki eğlenceli unsur, ödül ve tanınırlık nedeniyle çalışanların motivasyonunun artması

* Üstün uzun süreli elde tutma şansı

* Daha iyi öğrenme

* Tanımlanmış öğrenme hedefleri aracılığıyla öğrencilerin ilerlemelerini ölçme yeteneği

Günümüzde oyunlaştırılmış kurumsal eğitim hemen hemen tüm departmanlarda ve çeşitli endüstrilerin sayısız alanında kullanılmaktadır. Bugün çalışanların bugün bu teknikle eğitildiği ortak alanlar şunlardır:

* Mesleki beceriler

* Ürün bilgisi

* İşyeri etyetleri

* Uyumluluk

* Makinenin çalışması

* Müşteri yönetimi

* Oyunlaştırmada satış ve pazarlama

* Kalite güvencesi

* İş simülasyonu

* Yumuşak beceriler

* Tümevarım

Bir vr ajansı olarak, tam Türkçesi ile sanal gerçeklik nsocial olarak; sanal gerçeklik kullanarak oyunlaştırma deneyimleri yaratır. Kurumsal öğrenmede ve insan kaynaklarında bir oyunlaştırma aracı olarak sanal gerçeklik nasıl kullanılır anlatımını buradan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca artırılmış gerçeklik oyunlaştırma için iyi bir araçtır. artırılmış gerçeklik ajansı nsocial olarak artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma hakkında ayrıntılar yazdık. projelerle ilgileniyor musunuz? bir e-posta bırakın!