Loading

Dijital Dönüşüm Firması. İnovasyon Şirketi.

Dijital Dönüşüm Ne Anlama Geliyor? Dijital dönüşüm Nedir? Dijitalleşme Nedir?

Dijital dönüşüm dünü, bugünü ve yarını kapsar. Dijital dönüşümü tanımlayacak olursak, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşme ile hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm, dijitalleşme ile dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Covid-19 süreci ile birlikte önemini iyice anladığımız e-ticaret alışverişinin ön plana çıktığı günümüzde, 3D Secure ödeme sistemlerinden siber güvenlike her yerde dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Klasik ve angarya olarak görülen dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor. Dijital dönüşümü şirketler özelinde analiz ettiğimizde; şirketlerin ana üretim birimleri ile üretim destekleyici birimlerinin dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçleri çıkıyor. Burada yürütülecek olan çalışmaları dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm seviyesine göre sınıflandırmak gerekir. Dijital dönüşüm müşteri ile başlar ve biter. Dijital dönüşüm her müşteri etkileşimine değer katar. Dijital Dönüşüm, sorunları çözmek için yeni, hızlı ve sıklıkla değişen dijital teknolojinin kullanılmasıdır. Dijital dönüşümün örneklerinden biri bulut bilişimdir. Kullanıcıya ait donanıma olan bağımlılığı azaltır ve abonelik tabanlı bulut hizmetlerine olan bağımlılığı artırır. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. İşletmenin dijital çağda yeniden tasarlanması, dijital dönüşümdür.

Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal, sosyal, ekonomik, sosyoekonomik ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verebilmeyi hedeflerken, modern teknolojinin bilgi, yazılım, donanım ve iletişim alanında sunduğu faydalardan yararlanılmasıdır. Otomasyon ve loglama ile sermaye getirisini, verimliliği ve karlılığı artırın. Dijital dönüşüm yolculuğunuzu hızlandırın. Dijital Dönüşümü Fırsata Dönüştürün. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, 360 derece video çekimi, sanal tur, IoT, edge, Bulut, yapay zeka, gelişmiş 3D görselleştirme, sosyal medya yönetimi ve dijital ikiz gibi teknoloji yenilikleri endüstriler için yeni fırsatlar yaratıyor. Peki yeni gerçeklik sektörünüz için ne anlama geliyor? Resmin tamamını almanıza yardımcı olacağız.

Endüstri 4.0 ile Üretimin Dijitalleşmesi şirketlerin ana üretim birimlerinde gerçekleşen dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü kapsayan tüm süreçleri kapsar. Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi, dijital dönüşümün ilk aşaması. Gerek özel kurumlar gerekse de devlet kurumlarının bulunduğu konumun “Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi” seviyesinde olması dijital dönüşüm için önemli. Dijitalleşmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için üretimin dijitalleşmesi aşamasında da başarılı olmamız gerekiyor. Dijitalleşmenin ikinci aşaması olan üretim destekleyici birimlerin (muhasebe, finans, stok yönetimi, İK süreçleri vb.) dijitalleşmesi sürecinde; değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmelidir.

Yani üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanılması durumundan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm detaylarındaysa; sanayi üretiminde halihazırda insan yönetiminde çalışan makinelerin artık insan bağımsız otonom olarak çalışması, dijital dönüşüm ile iş süreçlerinin takibi diyebiliriz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile makinelerin kendi aralarında iletişim kurması ile insansız üretimin tüm aşamaları realize olabilir.

Dijital değişimin unsurları; İnsan, Süreç ve Teknoloji Adaptasyonu. Bu üç bileşen, dijital dönüşüm ve dijitalleşme için önemlidir. Hepsi bir arada dijital dönüşüm sürecine dahil olursa dönüşüm verimli olur. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme dünü, bugünü ve yarını kapsar. Bu nedenle sürekli değişim en önemli faktördür. Dijitalleşme sürecin en iyi şekilde yönlendirilmesi, yönetilmesi ve hızlandırılması için çalışmalar gün geçtikçe hızlanıyor.

Dijital dönüşüm firmaları için şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine örnek verecek olursak; Müşteriler, güvenli bir web sitesi üzerinden online ödeme yapabilmeleri bir dijital dönüşümdür. Yada Veritabanınızı cloud sistemi dedigimiz bulut sistemine taşıdığınızda, şirketlerde dijital dönüşüm adımı olarak bir dijital dönüşümdür. Veya dijital dönüşüm firmaları ile şirket ekipler iş programlarını cep telefonuyla yönetip takip edebildikleri bir yazılım ortaya çıkardığınızda dahi, bu da şirketlerin dijital dönüşüm adımlarına bir örnektir.

Dünyada Dijital Dönüşüm

Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), dijital medya, 3D yazıcılar dijital dönüşümün heyecan verici bileşenleri. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle iş dünyasında neredeyse her alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Hızla dijitalleşen ve dijital dönüşüme ayak uyduran dünyada, rekabette avantaj sağlayabilmek için dijital dönüşümden uzak kalınmaması artık zorunluluk. Dijital dönüşüm ile ilgili yapılan birçok araştırma sonucuna göre; klasik yöntemlerle işleyişlerini sürdüren tüm işletmelerin kısa vade içerisinde büyük hasarlar alacağı alenen ortaya çıktı, hatta üzücü Covid-19 süreci ile de dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu resmen belgelendi. Dijital dönüşümün öne çıkan bileşenlerinden birisi, e-Dönüşüm. e-dönüşüm tanımı ile şirketlerin, devlet kurumlarının ve birçok yapılanmanın tasarruf, inovasyon, verimlilik, ekosistemi koruma gibi kazanımlarla operasyonel iş süreçlerini dijital dönüşüm ile elektronik ortama taşıması diyebiliriz.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile e-Dönüşüm uygulamalarının önemini bir kez daha anlıyoruz. Dijital dönüşüme geçen firmaların operasyonel işlerini yürütmek için çalışanarın, evde kalarak, işlerin evden yürütülmesi için ofiste olmaları gerekmediğini deneyimledik. Kamuda dijital dönüşüme örnekler vermek gerekirse, e-Arşiv Fatura, e-Devlet, e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi uygulamalarında devletin özel sektör için belirlediği zorunlulukların de e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırma ve yaygınlaştırma stratejilerini gösterebiliriz.

Dijital Dönüşümü ve e-dönüşümü ticari faaliyetlerin yürütülmesi açısından analiz ettiğimizde; Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşüme yaklaşımı pozitif ama dijital dönüşüme nereden ve nasıl başlamalıyız noktasında kafa karışıklığı var. Günümüzde gelişen teknoloji ile dijital dönüşüm, yeni dünya ve yeni ekonomik düzen ve rekabet koşullarında hızlanmak doğru adım olacakken, beklemek şirketlerin yararına bir durum değil. Şu anki sektörler gelişmeler dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm süreçlerinin gereklilik halini almış olduğunu gösteriyor.

Dijital Dönüşümün Faydalari

En basitinden evrak kaybına son verir :] Tüm dökümanlar dijital ortama taşındığı için dolayısıyla kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkar. Bu basit girişten sonra daha vizyoner devam edelim. Dijital dönüşüm ile birlikte gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, iş yapış prosedürleri hızlanır ve zamandan kazanılır.

Dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm ile arşivlere saniyeler içerisinde ulaşılır. Anlık ve otomatik veri kaydı ve otomasyon ile hata payı oranı azalır. Ayrıca dijital dönüşüm çevrecidir. Kağıt kullanımını ciddi oranda azalttığından dolayı da her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenerek çevrenin korunmasına yardımcı olur. Dijital dönüşüm, zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmelerin yararlanabileceği bir sistemdir. Eğitimden sağlık sektörüne, perakendeden enerjiye, hizmet sektöründen üretimde dijital dönüşüm tüm sektörlerde uygulanabilir.

Dijital dönüşüm ölçümlenebilir anlık performans ve verileri sunar. Üretimde dijital dönüşümden bahsediyorsak ekipman parkınızın, makinelerinizin devirlerini, ısılarını, üretim çıktılarını görüp, performans optimizasyonu ve bakım yapabilirsiniz. Yada çalışanlarınızın iş verimliliklerini hangi noktalar yükseltirken hangi noktalar minimize ediyor gözlemleyebilir ve iş süreçlerinizi verimliliğe göre optimize edebilirsiniz. Yada dijital dönüşüm ile araç takip programları ve cihazları ile lojistik ve nakliye stratejinizi optimize edebilirsiniz.

Dijital dönüşümün faydalarından hizmet veriminin yükselmesi direkt olarak bir çıktısal faydadır.

Organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi dijital dönüşüm faydalarındandır.

Memnuniyet sonucu fayda elde edinilmesi gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde iyileştirme ve kullanılan teknolojik ekipman / yazılımlar ile bütün halinde dijital dönüşüm yaşanır. Dijital dönüşüm sürecinin tamamı dijitalleşme ve e- dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıldır?

Kurumsal şirketler, iletişimde oldukları iş paydaşları, tedarikçileri ve müşterileri ile dijital dönüşüm çözümleri ile onlie ortam üzerinden iletişimdeler. Kimi şirket bunu SAP, Canias gibi ERP programları üzerinden kimileri ise MS Dynamics yada kendi yazdıkları programlar gibi CRM programları üzerinden sürdürür. Eski adıyla otomasyon olarak bilinen analog kayıtların, dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri ile birlikte online ortamda işlenmesi gündeme gelince, e-hizmet sistemiyle süreçlerin dijital ortama aktarılması hızlandı.

Şirketlerde Dijital Dönüşümden bahsediyorsak, akla hemen var olan teknolojinin ve yazılımların dönüşümü gelir. Ama asıl konu, şirketlerde dijital dönüşümün işlerini çok daha farklı yöntemlerle dijitalleştme adımlarını atmasıdır.

Dijital dönüşüm sürecinin tek yönlü olmadığı unutulmamalıdır. Şirketler, e-dönüşüm ve dijitalleşme ile günümüz teknolojisini kullanarak çok daha verimli bir dijital işleyiş ile otomasyon oluşmasını sağlarken, dijital dönüşüm firmaları tarafından verilen servislerin gelişmesi ve gelişen hizmet ile daha verimli bir dijitalleşme sürecine şirketlerde dijital dönüşüm ile adım atıldığı görülüyor.

Dijital dönüşüm sürecenin 3 ana unsuru var. Sakinlik, doğru karar alma ve hızlı hareket etme Dijital dönüşüm için hazır bir paketler mevcut değildir. Çünkü dijital dönüşüme adapte olmanız için dijital dönüşüm için konumlamanızı yapmak, dijital dönüşüm yol haritanızı çıkartmak gerekir. Sonrasında dijital dönüşüm ihtiyaçlarınıza göre e-dönüşüm ve dijitalleşme uygulamaları ile şirketlerde dijital dönüşüm adımlarını atmamız gerekiyor.

Bu nedenle Şirketlerde Dijital Dönüşüm daima sürekli değişim faktörünün varlığı kabul edilerek, dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde analiz edilmesi, planlanması, yönetilmesi ve uygulamalarının hızlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Dijital Dönüşüm Şirketi Nsocial Ne Yapar? Dijital Dönüşüm Firması Nsocial Nasıl Çalışır?

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, sizin outsource çalışan Dijital Dönüşüm Direktörü’nüz (Chief Digital Officer – CDO) gibi çalışır. Günümüzün küresel ekonomisi, bilgi teknolojisine yönelik pek çok çalışma ve araştırma yapma ile modeller geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. Bilişim Teknolojisi yazılımlarının ve altyapılarının şirketlerde dijital dönüşüm kurumsal sistemlerinin uygulanabilirliğine temel oluşturması, şirketlerin iş yapma ve prosedür süreçlerinin değişiklik gerekliliklerinin en hızlı şekilde adaptasyonu ve dijital dönüşüm adımlarının nasıl gerçekleştirileceği gibi şirketleri zorlayan noktalarda dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine yön verir.

Yeni teknolojik altyapının işletmeler içerisine entegrasyonunu sağlamak yeni dijitalleşme süreçleri ve dijitalleşme süreçleriyle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerini ve şirketlerin dijitalleşme süreçlerini yönetir.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, dijitalleşme süreçlerinde teşhis süreci ile dijitalleşme adımlarınızı analiz eder ve dijital dönüşüm maliyetlerini hesaplar. Şirketlerde Dijital dönüşüm ilk başlarda maliyetli gelebilir ama şirketlerde dijitalleşme süreçlerinden kazanacağınız faydalar ile kıyasladığınızda uzaklaşmayı seçecek kadar maliyetli değildir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial olarak bakış açımız, şirketlerde dijital dönüşüm kurulum maliyetleri yüksek olsa da bunu tek seferlik bir kurulum maliyeti olarak görüp, zamanla küçük minimal iyileştirme maliyetleri olarak değerlendirmenizde fayda var.

Şirketlerde dijital dönüşüm maliyetleri, genel maliyetleri ve yatırım harcamalarını azaltmaktadır. Ancak şirketlerde dijital dönüşüm ile geliştirilecek dijitalleşme adımlarından olacak yeni bir sistem, beklentileri yerine getiremeyebilir. Dijital dönüşüm gelişimlerinde aksamalar yaşayan organizasyonların çoğu, sistemlerinin beklenen en uzun yaşam döngüsünde hayatta kalamayabiliyor. Burada tam olarak söylememiz gerekir ki, şirketlerde dijital dönüşümün en temel adımı, teşhisi koymaktır. Şirketlerde dijital dönüşüm için dijitalleşme yol haritası, kaynaklar, sorunlar, tespitler belirlenir. Dijital dönüşüm firması Nsocial işte tam burada farklılığını ve şeffaflığını ortaya koyar. Çoğu Dijital dönüşüm şirketi, firmanızın dijital teşhisini koymaz, analizini yapmaz ve elindeki ürünleri hızlıca firmanıza satmaya çalışır.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, önce bir muayene için buluşalım der. Talep ve ihtiyaçlarınızı netleştirmeli ve belirlemeliyiz. Sonra dijital skorunuzu hesaplayacağız. Şirketiniz yeni zorlukları dönüştürmek ve karşılamak için gerekenlere sahip mi?

İkinci adım stratejiyi belirlemek. gelecek için ürünlerinizi, ekiplerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi kontrol etmeli ve belirlemeliyiz. O zaman sizinle karlılığa karar vermeliyiz. dijital varlıklarınızı birlikte yönetmeliyiz veya birlikte yeni dijital varlıklar oluşturmalıyız. bu adımda, kuruluşunuzun dijital ikizini kıyaslamayı ve oluşturmayı kontrol etmeliyiz.

Üçüncü adım ölçeklendirme ve aşamalaştırmadır. dijital dönüşümünüz için belirlenmiş uygulamaları ölçeklendirmeli ve bunları sizinle katı bir süre içinde aşama aşama koymalıyız.

Dördüncü adım ise, dijital dönüşüm adımlarınn uygulanması. Dijital dönüşüm uygulamaları hem yazılım geliştirme hem de içerik oluşturma içerir. dijital dönüşümün endüstrilere getirebileceği değeri aydınlatmak için çok çalışıyoruz. insanları daha akıllı iş yapma yöntemleri ile güçlendirmemizi istiyoruz. Hedefimiz, teknolojik gelişmelere insani bir deneyim kazandırmak, müşterilerimize kârlılığı arttırırken varlık ve operasyon yaşam döngüleri arasında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma yolları sağlamaktır.

finansal hizmetlerde de dijital dönüşüme odaklanmalıyız. koronavirüs günlerinde düşünün. nakit kullanımı % 85 azaldı ve fiziki bankalara gitmeye yaklaşık olarak izin verilmedi. her işlem ve işlem çevrimiçi olarak gerçekleşir ve bunların% 95'i mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirilir.insan kaynaklarında sanal gerçeklik teknolojileri ve etkileşimli iş eğitimi . bir vr ajansı olarak, tabii ki sanal gerçekliğin kurumsal öğrenmede dijital dönüşüm olarak kullanıldığına inanıyoruz, bu çalışan performansını en üst düzeye çıkaracaktır ve yoğun bir şekilde yükselen müşteri yolculuğu deneyimi yaratın.tüm dünyada görüldüğü gibi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sağlam bir ihtiyaç ve koronavirüs günlerinde% 200 zorunluluktur. birlikte dijital dönüşüm stratejileri oluşturabiliriz.

Şirketlerde hatalı proje değerlendirme analizlerinin yapılması, yeni sisteme dönüşüm aşamasında verilen yanlış kararlar, personelin isteksizliği, hızlı değişen işletme koşullarına uyum sağlayamama gibi çeşitli nedenler bu başarısızlığı getirmektedir. Dijital dönüşüm ajansı Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde gereksiz maliyetlerin ve başarısızlıklarının önüne geçer.

Şirketlerde dijital dönüşüm süreçleri dahilinde dijitalleşme adımlarını atarken, yeni bir kurumsal sistem yazılımı uygulama sürecinde hangi dijital dönüşüm stratejileri ve dijitalleşme adımları göz önünde bulundurulmalıdır; bu dönüşüm şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin seçiminde hangi değişkenler ele alınmalıdır sorularını işletmelerin önceliklerine göre cevaplaması gerekmektedir. Dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde tüm sorularınıza profesyonelce cevap verir.

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerin dijital dönüşümü noktasında nerede olduğunuzu teşhis ve tespit eder ve dijitalleşme stratejinizi teşhis ve analizler sonunda oluşturur.

Şirketlerde dijital dönüşüm danışmanlığı konusunda uzman ve doğru bir iş ortağı olan dijital dönüşüm firması Nsocial ile bir kahvede bir araya gelin.

Dijital dönüşüm ile Müşterilerle iletişim kurun, Kişiselleştirilmiş müşteri ve tedarikçi deneyimlerine olanak sağlayan akıllı platformu kullanarak müşteri edinmeyi ve sadakati artırın.

Şirketlerin dijital dönüşümünde yine öncelik insan olmalı. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial’ın ilkesi “önce çalışan”dır. Çalışanlarınızı güçlendirin, Mobil ekip çalışması ve esnek çalışma tarzlarını güvenle destekleyen dijitalleşme teknolojileri ile ekip verimliliğini artırın.

Süreçleri ve dijital dönüşüm adımlarını optimize edin , İşlemlerinizi optimize eden ve dijital dönüşüme yanıt verme hızını artıran bulut platformuyla iş veriminizi artırın.

Dijital dönüşüm firması Nsocial’dan bir öneri: Ürünleri dönüştürün, Akıllı teknoloji kullanarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde ürün ve süreçlerde yenilikler yaratın ve yeni kazanç fırsatları oluşturun.

Dijital dönüşüm firmaları olarak bu noktada birleşiriz. Gerçek bir dijital dönüşüm projesi, geleneksel yöntemleri iyileştirmekten ve tabir-i caiz ise yamamaktan ziyade, iş modellerini ve iş süreçlerini temel olarak gözden geçirmeyi içerir. Dijital dönüşüm firmaları için Dijitalleşme, bilinenin tam aksine, daha karmaşık yazılımları içeren teknoloji ve buna bağlı hizmetlerin uygulanması değil. Dijital dönüşüm firmaları ve şirketlerde dijital dönüşüme odaklanan marka yöneticileri ve CDO’lar, her hedefte dijital dönüşüm için yeni bir sihir yaratmalıdır. Ve bu sihir, hem dijital dönüşüm firmaları hem de şirketlerde dijital dönüşüm adımı atan yöneticiler için oldukça yalın olmalıdır. Evet, biz dijital dönüşüm firmalarının en önemli kelimesi YALIN olmak. Dijital dönüşüm firmaları olarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde odaklandığımız öncelikler müşteri deneyiminde iyileşme, tedarik zincirini düzeni yaratma, süreç iyileştirme, yeni ürünler sunmak için veri analizlerini okumak olabilir.

Dijital dönüşüm firması olarak detaylıca yazdığımız Dijital dönüşüm örnekleri, Üretimde dijital dönüşüm, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta dijital dönüşüm Nedir yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, bir konu veya alanla ilgili marjinal fayda sağlayacak ve katma değerli bir dönüşüm oluşturmaktır. İnovasyon nedir? Birden fazla bileşeni, bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturabilmektir.

Kutunun dışında düşünebilme, çizginin dışına çıkabilme becerisinin sistemli ve sürekli çalışma ile sonuç alınmış halidir inovasyon. İnovasyon, sadece dijital dönüşüm değil, aynı zamanda dönüşüm kültürü oluşturmayı da içerir.

İnovasyon ekip işidir. İnovasyon yapabilmek için bir ekibin bir araya gelmesi ve aynı amaç için odaklanıp çalışması gerekir. Tek başınıza sonuç alamayacağınız birçok süreci, bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla ekip çalışması ile daha kolay çözersiniz. İnovatif ürün ve hizmetlerin arkasında odaklanmış ekipler vardır.

İnovasyon sadelik ve yalınlıktır. Yalın üretim terimi hem üretimde dijital dönüşümde hem de inovasyonda çok önemlidir. İnovasyon yapabilmek için gereksiz yük, zaman kaybı, süreç ve maliyet oluşturan detaylardan kurtulmanız gerekir. İnovasyon; sadeliktir. Gereksiz süreçlerden arınmak, anlamlı her şeyi içermekle mümkündür.

İnovasyon yapabilmek, sürüden ayrılmak, farklı düşünebilmek ile mümkündür. İnovasyon; risk alabilmeyi de kapsar. Cesaret etmez, sınırların dışına çıkmazsanız, sonuç almanız, fark yaratmanız mümkün olmaz.

Mevcut alternatiflere karşı ürün ve hizmetler için anlamlı fark noktaları yaratmak. Markaların artımlı yeni pazarlarda veya kategori segmentlerinde rekabet etmesini sağlamak. Hedeflere ulaşmak için yeni yollar sunarak ya da hayatları ya da işleri daha kolay, daha iyi, daha mutlu, daha heyecan verici, tatmin edici ya da daha üretken hale getirerek karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarını karşılamak. Sadakati arttırmak için tüketicilerin hayal güçlerini memnun etmek / onlara ilgi çekmek / yakalamak.

Dijital Dönüşüm Ajansı Nsocial, marka ve organizasyonunuzu inovasyon ve dijital dönüşümle geleceğe dönüştürmek için birlikte çalışıp düşünmenizi sağlar. bize bir e-posta bırakın!

Şirketlerde inovasyon örnekleri noktasında yaşamı kolaylaştıran inovatif ürünler ortaya çıkartarak tüketicinin pazarda karşısına çıkma yarışı da hızlanıyor. Şirketlerde inovasyon örnekleri için Anti-stres tişörtten, havaalanlarındaki x-ray cihazında ötmeyen kemerden, makyajda kirpikleri 360 derece çevreleyen maskaraya, selülit önleyen çoraba kadar şirketler inovasyon örnekleri ve inovatif ürünler ile perakendede inovasyon ile ürün raflarınına yansıyan ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte şirketlerde inovasyon örnekleri ve inovatif ürünlere son örnekler...

Şirketlerde İnovasyon Faydaları

Üretimde inovasyon ve üretim inovasyonu ile üretim kapasitesi ile birlikte verimlilik artar. Ekipman parkınız ve üretim makineleriniz şirketlerde inovasyon uygulamalarından üretimde inovasyon ile daha fazla sipariş karşılayabilir duruma gelebilir.

Şirketlerde inovasyon, yeni iş yapış kültürü ile birlikte mutlu çalışanlar ve hızlandırılmış iş süreçleri demektir.

Şirketlerde İnovasyon Karlılığı artırır. İnovasyonun özünde katma değer yaratmak vardır. Katma değer üretebilen şirketler rakiplerine göre daha vantajlı hale gelirler.

İnovatif ürün veya hizmet geliştiren şirketler, önemli bir güç elde ederler. Pazar Hakimiyetleri artar. Ve bazen birçok rakiplerinin saf dışı kalmasını sağlar.

Şirketlerde inovasyon aynı zamanda pazarlamada ve reklamda inovasyon demektir, medya ve pr değeri taşır.

Şirketlerde İnovasyon Örnekleri

Şirketlerde İnovasyon Örnekleri dediğimizde bu kavramı bir çok noktada ele alabiliriz. Üretimde İnovasyon ile farklışarak daha sade, daha hızlı ve verimli üretim teknikleri kullanarak inovatif ürün üretimi ilk adım. Ürün inovasyonu ile inovatif ürünleri konuşurken, pazarlama inovasyonu ile inovatif ürünleri nasıl daha farklı anlatırız noktasını konuşuyoruz. Tabi burada Deneyim İnovasyonu'da devreye giriyor. Şirketlerde inovasyon adımları olarak üretimde inovasyon ile inovatif ürün ürettiniz. Pazarlamada İnovasyon ile farklı anlattınız ve markalaşmada farklılaştırdınız. Sıra İnovatif Ürününüzü Deneyimde İnovasyon ile hedef kitlenize deneyimletmeye geldi. Ve tabi ki sonunda ise satış stratejisi ile İş Modeli İnovasyonu sürecine geldik. Özetle, şirketlerde inovasyon adımları:

Üretimde İnovasyon ve Üretim İnovasyonu

Ürün İnovasyonu ve İnovatif Ürünler

Pazarlamada İnovasyon ve Pazarlama İnovasyonu

Deneyim İnovasyonu ve Deneyimde İnovasyon

İş Modeli İnovasyonu

Üretimde İnovasyon ve Üretim İnovasyonu

Üretim teknolojisinin devamlı olarak gelişmesiyle birlikte yenilikçi üretim anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte yenilikçi, verimli ve hatasız ürünler oraya çıkmaya başlamıştır. 4. sanayi devrimi ile başlayan akıllı fabrikalar ile birlikte üretimde inovasyon artmıştır. Yenilikçi bir üretim sistemi devreye girmiştir. Endüstri 4.0 ve Üretim İnovasyonu üretim teknolojisi alanındaki gelişmeleri ifade ediyor. Endüstri 4.0 ile tanışan fabrikalarda üretimde inovasyona oldukça hızlı bir geçiş yapıldığı gözlemlenmektedir. Verimliliği ortaya çıkaran Endüstri 4.0 ve Üretimde İnovasyon yani Üretim İnovasyonu örneğine bir bakalım.

Ürün İnovasyonu ve İnovatif Ürünler

Ürün İnovasyonu ve İnovatif Ürünlerde bir kaç örnek aktarmak istedik.

Süvari, şirketlerde inovasyon örnekleri noktasında farklılaştı ve inovatif ürünü ile ürünü basitleştirdi. X-ray cihazında ötmeyen kemer üretti. Metal toka kısmı çıkacak şekilde kemeri üreten Süvari, X-ray cihazlarından geçerken kemer çıkarma sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyor.Şirketlerde inovasyon örnekleri noktasında diğer örneğimiz Dyson elektrikli süpürge, elektrik süpürgesi konusunda inovatif bir üründür. Toz çekiş gücü, toz torbası bulundurmayan özel teknolojisi ile kendi alanında fark yaratmıştır.Şirketlerde inovasyon ve inovatif ürün denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri, Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil üreticisi Tesla. Mesela Tesla Roadster elektrikli ilk spor otomobil olarak ön plana çıkmıştır. Ürün inovasyonu konusunda önemli örneklerden biri olan Tesla, Elektrikli bir araba olarak öne çıkmış, menzilini her geçen gün arttırmıştır. Otopilot teknolojisi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürüş keyfini de arttırmıştır.

Pazarlamada İnovasyon ve Pazarlama İnovasyonu

Pazarlamada inovasyon ve pazarlama inovasyonuna değinelim. Yaratıcılık kavramı ile karıştırılan inovasyon kavramı; yenilik ve yenilikçilikten de öte yeni ve farklı fikirlerin ticari alanda uygulanabilmesiyle yakından ilişkilidir. İnovasyon, kurumları dinamik yapıda tutmasının yanında rakiplerinden bir adım öne çıkartır. İşletmeler, inovatif ürün ve inovatif hizmetlerini pazara sunmak için inovatif pazarlama stratejileri geliştirirler ve pazarlamada inovasyon adımları atarlar. Pazara sundukları ürün ve hizmetlerde pazar paylarını arttırmak için farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama inovasyonu yöntemlerini geliştirilip kullanırlar. Bu uygulama pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.

Don Peppers’a göre inovasyonun pazarlamadaki rolü; “amacın, bir ürüne odaklanmak ve bunu mümkün olduğunca fazla müşteriye satmak olduğu ürün odaklı pazarlamada inovasyonun amacı başarılı mesajlar vermek ve ürünü rakip ürünlerden farklılaştıracak ikna edici marka vaatleri yaratmaktır.

Var olan ürün ya da hizmetlerin veya şirketlerde inovasyon örnekleri ile adımları atılan inovatif ürünlerin, mevcut müşterilerin memnuniyeti arttırmak ve sürdürülebilir bir ticaret gerçekleştirmek için, pazarlamada inovasyon ile yeni müşteriler edinerek pazar payı artırmak için pazarlamada inovasyon ile pazarlama stratejilerine yönelik yapılan yenilik çalışmalarına pazarlamada inovasyon ve pazarlama inovasyonu denilebilir.

Pazarlamada inovasyon ve pazarlama inovasyonunun en iyi örneklerinden Apple ve Starbucks'ı gösterebiliriz. Apple için Pazarlamada inovasyondan bahsederken tabi ki Apple'ın üretimde inovasyon ve inovatif ürün sunduğunun da altını çizmemiz gerekli. Apple’ın en büyük inovasyonu bizce yukarıda saydığımız üretimde inovasyon, inovatif ürün, pazarlama stratejisi ve pazarlamada inovasyon ile iş modeli inovasyonudur.

Apple; pazarlamada inovasyonu bambaşka noktadan ele alıyor. Şemsiye marka olarak Apple var ama biz daha çok ürünlerini markaymış gibi konuşuyoruz. Pazarlamada inovasyona harika örnekler olarak Apple laptop değil MacBook, Apple telefon değil iPhone, Apple tablet değil iPad pazarlamada inovasyondur.

Pazarlamada inovasyon ve inovatif pazarlama stratejisi olarak Apple cihazlarda mail ve mesaj sonlarında “Iphone’umdan gönderildi” ,”Ipad’imden gönderildi” gibi cümlelerle tüketicilerini bir farkındalık hissiyatı oluşturarak inovatif pazarlama aracı olarak kullanmak, pazarlama inovasyonudur.Pazarlamada inovasyon dediğimizde Starbucks en iyi örneklere dahil. Pazarlama inovasyonu için Starbucks Ceo su Howard Schultz” Amacımız, insanların ev ve işlerinden sonra 3. Noktası olmak” diyerek pazarlama inovasyonu vizyonlarını gösteriyor. Starbucks, asla sadece kahve satan bir şirket olarak sunmuyor. Starbucks'a gittiğinizde duvarlarında görebileceğiniz "Starbucks paylaşım gezegenidir. Siz ve Starbucks, kahveden fazlasıdır." yazılarını rahatça okuyabilirsiniz. Bardağınızın üstüne isminizin yazılması, kişiselleştirme ve müşteriyi özel hissettirmeye ait bir pazarlama inovasyonudur ve önemli bir pazarlamada inovasyon adımıdır.

Deneyim İnovasyonu

Deneyim inovasyonu dediğimizde iki yeni kavramla karşı karşıyayız. Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR). Tabi Artırılmış Gerçeklik kendini ARkit ve ARcore ile hiç bir app indirmenize gerek kalmadan tarayıcı üzerinden çalışan ile çağ atlıyor. Hatta daha da ileriye giderek Google Artırılmış Gerçeklik Destekli Arama Sonuçları (GoogleAR) ile google arama motoru üzerinden sunulan sonuçlar ile deneyimletebilirsiniz.

Sanal gerçeklik (VR) ile deneyim inovasyonu örneklerinden en iyilerini belki de Destinasyon Pazarlamasında görebiliriz. Sanal Gerçeklik ile Destinasyon Pazarlaması ile her hangi bir uçak bileti almadan, seyahat etmeden, otel rezervasyonu yapmadan bulunduğunuz yerden VR gözlükleri ile başka ülkeleri 360 derece video çekimi ile hazırlanmış içerikleri izlerken, sanki oradaymış gibi hissedersiniz, şehri / ülkeyi gezersiniz, tarihi ve kültürel mirası deneyimleyebilirsiniz.

Artırılmış Gerçeklik (AR) ile deneyim inovasyonu örneklerinden Google AR'ı paylaşabiliriz. Arttırılmış Gerçeklik ile arama sonuçlarını gerçek dünya ortamında inceleyerek doğru karar verme sürecini hızlandırabileceğiz, detaylar ve örnekler videomuzda.

Her yıl 10 milyardan fazla parayı kendi içerikleri için harcayan Netflix, sadece televizyon değil sinema endüstrisini de değiştiren önemli bir inovasyon örneğidir. Yada Disney, çocukların deneyim yaşamaları için Disneylandlar inşa etmiştir. Bu yapı baştan aşağıya çocuklara deneyim yaşatmak üzerinedir.

İş Modeli İnovasyonu

Hepimiz seyahatimiz sırasında konaklama ihtiyacımızı çözmek için konaklama rezervasyonu yaparız. Genellikle de aklımıza gelenler oteller olur. Fakat artık konaklama ve rezervasyon sürecinde iş modeli inovasyonu ile farklılaşan bir marka var. Airbnb. Airbnb, oda satmaz, konaklama hizmeti sunmaz. İhtiyacı karşılar, insanların sorunlarını çözerek fark yaratır. İş modelinde klasiğin dışına çıkar. Mekan ve zamandan uzaklaşarak, sektöre yeni bir dinamik getirmiştir. Airbnb, otellerin karşısındaki en önemli alternatiflerden biridir. İnsanların uygulama üzerinden başka insanlara evlerini kiralama imkanı sunar. Bu şekilde otel fiyatına veya daha azına farklı bir deneyim imkanı sağlar.

Bir diğer iş modeli inovasyonu yaratan şirket ise ulaşım ve yemek alanında hizmet veren UBER. Bir uygulama sayesinde, insanları ulaşım hizmeti veren bir yapıya dönüştürmüştür. Standart kalıpları yıkarak, taksicileri ve ulaşım sektörünü değiştirdi. UBER'in kendine ait ulaşım için kullandığı hiç bir aracı yok. Başkalarının araçlarının, ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağlar. New york da Uber ‘den sonra taksi plaka ücretleri 50%' ye yakın bir düşüş göstermiştir. Taksicilerin tekeli yıkılmaya başladı.

İnovasyon Firması Nedir? İnovasyon Şirketi Nedir? İnovasyon Ajansı Nedir? Yenilik Nedir?

Evet, nsocial bir teknoloji inovasyon ajansı veya inovasyon şirketidir ve ar ajansı ve 360 derece video çekimi ve vr video ajansı olarak, vr & ar & 360 videolarını inovasyon ve dijital dönüşümün büyük bir bileşeni olarak kullanıyoruz. Modern anlamında yenilik "yeni bir fikir, yaratıcı düşünceler, cihaz veya yöntem biçiminde yeni hayaller" dir. İnovasyon genellikle yeni gereksinimleri, açıklanmamış ihtiyaçları veya mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan daha iyi çözümlerin uygulanması olarak da görülür.

Dijital Pazarlama Ajansı Nsocial neler yapar?

Dijital Pazarlama; markanızı ve işinizi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. Dijital Pazarlama, temelde 4 adımdan oluşuyor: Elde et(Acquire), Kazan(Convert), Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) ve Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow). İlk adım olanElde et(Acquire) aşamasında; Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Arama Motoru Reklamları (SEM) ve (PPC), Email Marketing, Sosyal Medya Pazarlama(Social Media Marketing), Gelir Ortaklığı(Affiliate Marketing), İnteraktif Karşılaştırma (Interactive Comparison), Reklam Ortaklığı (Advertising Partnership), Viral Pazarlama, İçerik üretme/paylaşma, RSS, Online PR gibi belli başlı konulara odaklanıyoruz ve bilinirliğinizi arttırıyoruz. İkinci adımımız ise Kazan(Convert): Müşteri web sitenize geldikten sonra, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak aktiviteler. Hedef her zaman satış degildir, bir blog için okunan yazıların sayısı, yazıyı beğenenlerin sayısı, kaç kişinin o yazıyı paylaştığı, kaç kişinin blogu takip etmeye başladığı gibi şeyler de olabilir. Bir gazetenin web sitesi için, kaç tane haberin okunduğu, web sitesinde geçirilen toplam süre, kişisel bir site için ise, sizinle iletişime geçmek isteyen kişi sayısı olabilir. Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) adımımız; neyi yanlış yapıp neyi doğru yaptığınızı anlamanız ve kendinizi rakiplerinizle karşılaştırmanız açısından çok önemli. Bizce tüm dijital pazarlama aktiviteleri içinde en önemli kısım burası. Çünkü eğer başarınızı ölçemiyorsanız, başarılı olduğunuzu söyleyemezsiniz. Bu aşamada sitenizin, reklamlarınızın ve tüm dijial pazarlama faaliyetlerinizin performansını analiz ediyoruz. Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow) aşaması ise halihazırda müşteriniz olan kişileri memnun etme ve sizin daimi müşterileriniz olmaları için çalışma kısmı. İyi bir müşteri hizmetleri sunma, Email Marketing, sadakat programları (loyalty programs), dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulama, kişiselleştirme, topluluk oluşturma ve referans programları başlatma bu alanda kullanabileceğiniz teknikler.

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

İçerik Yönetimi: Sosyal medyanın kuralı sürekli canlı olmasıdır. Sürekli canlı olan bir alanı sürekli beslemek gerekir. Markanız ve hedef kitlenize uygun kullanılan dil, bahsedilen konular çok önemli. Burada inovasyon firması Nsocial'ın farkını hissedeceksiniz ;)

Social Media Monitoring: İnsanlar siz sosyal medyada yer almasanız da sizin hakkınızda konuşur! Önemli olan sizin onlara ne kadar yakın olduğunuz ve onları ne kadar dinlediğinizdir! Böylelikle, ürünlerinizden hangisinin daha sık konuşulduğunu, markanız hakkında olumsuz yorumların genelde hangi konular üzerinden gerçekleştiğini daha çok hangi mecralarda yorumlar yapıldığını direkt olarak görebilirsiniz.

Dijital PR: Sosyal medya platformları, içerik paylaşımları, arama motoru, blog, forum, haber siteleri gibi platformların online olarak yönetilmesi ve halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasıdır. Çok seviyoruz :)

Online İtibar-Kriz Yönetimi: Öncelikle markanızın olası kriz durumları belirlenir ve olası kriz durumlarında gelişecek senaryolara önceden hazırlanır, kriz durumlarında önceden hazırlanan bu senaryolara uygun hareket ederiz.

Sosyal Medya Yönetimi Fiyat nedir derseniz, bunun bir planlaması yapılmadan tekliflendirilmesi çok zor. Sosyal Medya ekibi, sosyal medya yönetim paneli, sosyal medya içerik üretimi gibi kriterler, iyi bir sosyal medya yönetimi için temel bileşenlerdir. İçeriklerin adetsel planlaması ile doğru tekliflendirme yapılır.

E-ticaret Sitesi Kurulumu

siz de e-ticaret sitesi yaptırmak istiyorum diyorsanız, şu an doğru yerdesiniz. son bir kaç yıldır iyice yükselen bir ivme kazanan e-ticaret siteleri, coronavirüs süreci ile birlikte artık temassız alışveriş ve güvenli alışveriş yöntemi ile de yükselişte. sadece birkaç tıklamayla alışveriş yapılabilmesini sağlamaları ve ilgi çekici fırsatlar sunmaları nedeniyle e-ticaret siteleri popülerliğini arttırmaya devam ediyor. 10 milyon üzerindeki e-ticaret müşterisi de dikkate alındığında pazarın büyüklüğü ve cazibesi daha iyi anlaşılabilir. omni e-ticaret ise, çok kanallı e-ticaret olarak açıklayabiliriz. İşletmelerin müşterilerine ulaşmak için tek tek kullandığı Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve sayısı giderek artan sosyal medya platformları, farklı yapılarıyla, işletmelerin müşterilerine ulaşmaya çalıştıkları kanallar arasında. Multi-Channel yöntem yani çok kanallı pazarlama artık bu kanalların birbirine entegre edilerek her kanaldan aynı hizmetin sunulabildiği Omni-Channel pazarlamaya dönüşmeye başladı. tüm kanalları birbiriyle entegre şekilde değerlendirerek siz de Omni-Channel pazarlamanın avantajlarından yararlanabilirsiniz.

e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız ve e-ticaret nasıl yapılır sorunuza yanıt arıyorsanız, yapmanız gerekenleri burada kısaca özetliyoruz.

öncelikle tabi ki şirketinizin bir domain ve hosting i olmalı. sonrasında ise e-ticaret sitesine sahip olarak faaliyet yürütmek için yapılması gereken ilk adımlardan biri ise tabi ki şirket kurmak. şirket sahibi olmadan da bu pazarda yer almaya çalışabilirseniz de güvenlik ve profesyonellik sunmadığınız için hedeflerinizin çok altında kalır, yasal sorunlarla da yüzleşirsiniz.

kuracağınız e-ticaret sitesinde, e-ticaret paketleri ile grafiklere ve kategori başlıkları ile ürünlere kolay ulaşıma özen göstermek gerekiyor. e-ticaret yazılımı ile, e-ticaret sitesi tasarımı ve adının akılda kalıcılığı, olası bir alışverişte müşterinin tercih sırasında üstlerde yer almanızı sağlar.

bir e-ticaret sitesinin olmazsa olmazı, ödeme. Belirtmeden geçmeyelim, e-ticaret sitesinin olmazsa olmazı, ödeme alınması için güvenlik sertifikası yani SSL. SSL entegrasyonu ile, sanal pos entegreasyonu sayesinde müşterinin banka kartını ya da kredi kartını kullanarak tek çekim ve taksitli ödeme şeklinde alışverişini gerçekleştirmesini sağlayan bu ödeme yöntemi, online alışveriş sitelerinde hemen hemen bir zorunluluk halini almış durumda. Bankalardan alınacak POS’larda dönemsel aidatlar ve işlem başına alınan yüksek komisyonlar dikkate alındığında, sanal pos kullanımı en mantıklı çözüm.

ve tabi ki de, ürün gönderimi için bir kargo entegrasyonunuzun olması gerekli. e-ticaret sitesi firması arıyorsanız, yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

e-ticaret yazılımınızın, e-ticaret sitenizin hedef kitlenizin taleplerine esnek olarak cevap verebilmesi çok önemli. en temel olarak ilettiğimiz bu stratejiler ile siz de başarılı pazarlama stratejileri geliştirerek e-ticaret sitesi kurarak, kazancınızı artırabilirsiniz.

SEM Nedir Ne İşe Yarar? SEO Nedir Ne İşe Yarar?

Günümüzde dijital alanda sürekli karşı karşıya geldiğimiz SEO ve SEM kavramları, birçoğumuzun yakın zamanda öğrendiği tekniklerdir. İnternetin yaygın kullanımıyla birlikte firmaların internet üzerinden ticaret faaliyetlerine başlamaları nedeniyle ortaya çıkan bu kavramlar, bazı internet kullanıcıları için halen bilinmezliğini korumaktadır.

SEO ve SEM arasındaki farklara geçmeden önce ikisinin de temel bir tanımını yapalım isterseniz. SEO’nun açılımı Search Engine Optimization’dır, Türkçe’de Arama Motoru Optimizasyonu olarak isimlendirilmiştir. SEO kısaca, Google gibi arama motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkması için yapılan çalışmaların tümüdür. SEM (Search Engine Marketing) ise Arama Motoru Pazarlaması’dır. En popüler SEM aracı ise Google’ın Ads’dür. SEM kısaca, arama motorları üzerinden ücretli reklam çıkılması işlemidir.

SEO, İngilizce’de “Search Engine Optimization” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Günümüzde dijital pazarlama alanında en önemli alanlardan biri olan SEO, Türkiye’de de “Arama Motoru Optimizasyonu” olarak da biliniyor. Kullanıcılara yaptıkları sorgulara yönelik en alakalı, doğru ve açıklayıcı sonuçları çıkarmayı hedefleyen Google’ın ve diğer büyük arama motorlarının, sıralama kriterlerini etkin biçimde öğrenerek bunlara göre gerekli optimizasyonların yapılmasını sağlayan sürecin tamamına SEO deniliyor.

SEM anlamı; Search Engine Marketing, yani Arama Motoru Pazarlaması’dır. Arama motorları üzerindeki sponsorlu listeleme ve reklamlı sonuçları kapsamayan çalışmalardır SEM sistemini kullanırken mevcut müşteri kitlenizin markaya olan ilgisini artırabilir ya da yeni müşterilerinizi markanıza çekebilirsiniz. SEM stratejisi ile daha az zamanda, vakit kaybetmeden ve az maliyet ile Google’da üst sıralara çıkabilirsiniz.