Loading

Virtual Reality in Medicine

Sanal Gerçekliğin Sağlık Sektöründe Kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik

Sanal gerçekliğin sağlık sektöründe kullanımı hakkında detaylarda değindiğimiz yazımıza hoş geldiniz. Klinik açıdanda onaylanan sanal gerçeklik teknolojileri dünya çapında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.Sağlık hizmetleri, yeni teknolojilerden çok hızlı şekilde etkilenen alanlardan biridir. Sağlık sektöründe sanal gerçeklik teknolojilerinin, günümüzden itibaren kullanımı ile gelecekte sağlık hizmetlerinde önemli derecede etkili olacağı aşikar.

Sanal gerçeklik nedir? yazımızda detaylıca sanal gerçeklik teknolojisinin tanımını yaptık. Eğer okumadıysanız kısa bir özetleme ile anlatacak olursak; Sanal gerçeklik, kurgu ve teknolojiyle gerçek ve hayalin birleştirilmesi olarak tanımlanır. Bir diğer tanımlama ile Sanal gerçeklik, sanal çevrede kişiye herhangi bir durumun içinde onu yaşıyormuş hissi vererek ekstra bir boyut sağlamaktadır. Sanal gerçeklik teknolojilerinin sağlık ve tıp hizmetleri üzerine etkilerinin, birçok sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojiden daha fazla olacağı düşünülmekte. Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve sanal gerçeklik teknolojisinin sağlık sektörüne entegrasyonu ile tıp öğrencilerinin akademik eğitimden tutun, cerrahi, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim alanında kullanılan sanal gerçeklik teknolojileri ile hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına pozitif etkiler yaratır. Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı örneklerine yazımızın sonraki aşamalarında değineceğiz.

ABI araştırma şirketi; sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımının 2022’de ise 285 milyon dolarlık pazar payına sahip olacağını ön görüyor. Yukarıda değindiğimiz gibi Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ile Sanal gerçeklik teknolojileri sağlık sektörü dikeyinde tıp ve sağlık hizmetlerindeki diğer meslek gruplarının eğitiminde, cerrahide, hastaların rehabilitasyonunda ve egzersiz yaptırılmasında, sağlık çalışanlarının hastalık ya da diğer sağlık sorunlarını teşhis edilmesi gibi birçok alanda kullanıyor.

Sanal Gerçekliğin Sağlık Sektöründe Kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Faydaları

VR teknolojisi zaten insanların hayatını kurtarıyor, farklı hastalıklardan muzdarip hastalara yardımcı oluyor ve tıptan bazı disiplinlerde doktorlara - ameliyattan rehabilitasyona kadar - yardımcı oluyor. Her geçen ay, tıpta daha hızlı VR geliştirilmesine katkıda bulunan çeşitli cihaz ve uygulamalar artmaktadır. Bu yüzden güvenle kabul edebiliriz - tıpta VR kullanmak yakında norm haline gelecektir.

Sanal Gerçekliğin Sağlık Sektöründe Kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Faydalarına değindiğimizde tabi ki zaman kazanma, deneysel öğrenme, korkular ve fobiler ile yüzleşme, maliyet avantajı, interaktif öğrenme, fiziksel ve psikolojik tedavilerin simülasyon ile atlatılması gibi bir çok örnek verebiliriz.

Sanal gerçeklik firmaları arasında geliştirdiği 3D modelleme, 360 derece video çekimi ve oyunlaştırma ile sanal gerçeklik iş eğitimleri ile sanal gerçeklik yazılımları ile ön plana çıkan sanal gerçeklik firması Nsocial gibi ajanslarca geliştirilen VR programları ve arayüzlerle birçok hastalığın ve durumun tedavisinde; kalp hızı değişkenliği ve alzheimerın başlangıç evrelerini tespit etmede bir değerlendirme aracı olarak kullanılıyor.

Sanal Gerçekliğin Sağlık Sektöründe Kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Faydalarından bir diğeri de VR teknolojilerinin diğer mobil sağlık teknolojileriyle birlikte kullanımı, sağlık sektöründe sanal gerçeklik uygulamalarının ve sağlık sektöründe sanal gerçeklik teknolojilerinin işlevselliğini arttırmakla kalmayıp, sanal gerçekliğin sağlık hizmetlerinde de önemli gelişmeler sağlayacak ortamı yaratmasıdır.

Sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanım açısından basit arayüzler aracılığıyla herkesin kullanabileceği araçlar haline gelmesiyle ve üretim maliyetlerinin azalmasıyla, tıp ve diğer sağlık mesleklerinin eğitiminde daha çok kullanılmaya başlanacak olması, Sanal Gerçekliğin Sağlık Sektöründe Kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Faydalarındandır.

2014 yılına kadar, Shafi Ahmed 13.000 öğrenci için Google Glass'taki operasyonun seyrini yayınlayarak kanseri ortadan kaldırma operasyonu gerçekleştirdi. Böyle bir deney, izleyicinin tüm süreci gerçek zamanlı olarak kendi gözleriyle gözlemlemesine ve hatta bu doktora soru sormasına izin verir.

VR zaten ampute'lerin fantom ağrılarından kurtulmasına yardımcı oluyor. İsveç'te Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nde deney yapıldı. Kesilmiş bir eli olan hasta, sanal gerçeklikte nasıl araba sürdüğünü görebiliyordu. Hareket sensörleri uzuvuna bağlanmıştır. Beyni kesilmiş elinin hareket ettiğini ve harekete tepki verdiğini görsel olarak teyit etti. Deneyden sonra ağrının şiddeti ve sıklığı azaldı.

Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve sanal gerçekliğin sağlık sektöründe kullanılmasına ekleyeceğimiz örnekler olarak koruyucu sağlık hizmetleri, hasta eğitimi, ameliyattan önce işlemlerin planlanması ve simülasyonu, tıbbi tedavi, tıbbi eğitim, uzaktan kontrollü cerrahi işlemler, artırılmış gerçeklikle cerrahi işlemler ve tıbbi verilerin görselleştirilmesi, kabiliyetlerin arttırılması veya iyileştirilmesi ve sağlık hizmet tesislerinin mimari tasarımı da verilebilir Özellikle ABD'de sanal gerçeklik teknolojileri, fiziksel ve psiko-sosyal rehabilitasyon için umut verici bir araç olarak görüldüğünden önemli miktarda Sanal Gerçekliğin Sağlık Sektöründe Kullanımı üzerine araştırma ve geliştirme yatırımları yapılıyor.

Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ile ilgili detayli yazımızı takip edebilirsiniz ama biz burada bir kaç örnek ile de paylaşmak istedik. Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarından ilki rehabilitasyon. Sanal gerçeklik teknolojileri, son zamanlarda hastaların rehabilite edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir araç haline dönüşmüştür. Sanal gerçeklik teknolojilerinin hastaların rehabilite edilmesindeki faydalarına baktığımızda; bilişsel bozukların tedavi edilmesi gerçek bir çevre yerine 3D modelleme ile modellenmiş sanal bir çevrede daha hızlı gerçekleşebilir, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek alıştırmalardan, oluşturulan 3D 360 derece sanal çevreyle ve sanal gerçeklik teknolojileriyle kaçınılması sağlanabilir, sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımında 360 derece video çekimi ile korku ve fobiler ile sanal bir ortamda yüzleştirilerek fobi tedavisi yenilebilir, sanal gerçeklik teknolojileriyle çalışmak zevkli gelebilir bu da motivasyonun artışını sağlayarak hastaların iyileşme sürelerine ve daha istekli alıştırmalar yapmasına katkı sağlayabilir. Aşağıdaki 360 derece VR videoda 3D modelleme ile hem yükseklik korkusu hem de uzaylı fobisi için bir Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları tedavi yöntemi örneği paylaşıyoruz.Hatta yükseklik korkusunun tedavisi için Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarından bir diğer videomuz ise aşağıda.Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları sayesinde doğuştan gelen beyin hasarları, felç ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesinde sanal gerçeklik kullanımına ek olarak denge problemlerinin çözümünde, ortopedik rehabilitasyonda ve günlük hayattaki aktiviteleri yerine getirmede zorlanan hastaların alıştırmalar yaparak bu aktiviteleri eskisi gibi sağlıklı şekilde yerine getirmesine yardımcı oluyor. Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları üzerine güzel bir örnek oluşturan aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye edebiliriz.Felçli hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada, fiziksel terapiyle birlikte Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının kullanılması, motor fonksiyonlarda gelişim ve beyin nöroplastisitesinde değişimle sonuçlanıyor.

Otistik çocukların rehabilitasyonu üzerine yapılan başka bir araştırmada ise Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları iyileşmeyi hızlandırdığı tespit edildi.

Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarına diğer bir örnek ise karmaşık anatomik incelemelerde ya da cerrahi işlemlerin uygulanmasında 3D modelleme ile etkileşim sağlayarak gerçekçi VR simülasyonlar oluşturması fırsatı vererek uygulamada ya da incelemelerde doktorlara ve tıp öğrencilerine kolaylık sağlayabilmekte.

Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının en temeli ise belki de Sağlık Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojileri Kullanımı. Sanal gerçeklik teknolojileri, eğitim alanında sadece zengin bir öğretim modeli sağlamakla kalmayıp ki keza Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ve Eğitimde Sanal Gerçeklik uygulamaları yazımızda detaylıca değinmiştik, öğrencilerin yeni fikirler geliştirme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

3D modelleme ile 360 derece modellenmiş sanal VR ortamda öğrencilerin tamamı tarafından erişilebilir bir sanal gerçeklik ile öğrenme alanı oluşturarak istenildiği zaman kullanma olanağı sağlar. Sanal Öğrenme alanı yani VR öğrenme alanı içerisinde öğrenciler, sistemin sağladığı araçlar yardımıyla istedikleri her şeyi ifade edebilir, yapabilir ya da oluşturabilir.Tığ öğrencileri, Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamalarından Sağlık Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojileri Kullanımı sayesinde 360 derece 3D modelleme ile gerçekten hastanedeymiş gibi hissettirilirken, hastaya zarar vermeden hastayı tedavi etme, takım çalışması ve klinik karar verme yeteneklerini Sağlık Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojileri Kullanımı sayesinde sergileme imkanı elde ederken, eğitmenler de deneyim yaşıyor ve yaşatıyor. Böylece uygulamalı bir tıp eğitimi verilmiş oluyor.

Tıp eğitimde kullanılan sanal gerçeklik teknolojileri ve Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları sayesinde, öğrencilerin anatomiyi öğrenmesine ve kadavrasız cerrahi işlemler yapmasına bir alternatif olarak görülüyor.

Sanal gerçeklik teknolojilerinin tıp eğitimi alanında kullanılmasının bir örneği de diş hekimliği üzerine.Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile birlikte Sanal gerçeklik teknolojileri deneyimleyerek öğrenmeyi sağladığından, öğrencilerin ilk deneyimlerinde özgüvenlerinin artmasına, kaygılarının azalmasına ve klinik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Sonuç olarak da Tıp Eğitiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı sayesinde öğrencilerin motivasyon ve başarı düzeylerinde artış yaşanması muhtemeldir. Öğrenciler güvenli bir ortamda olduklarından yanlış yapma veya hastaya zarar verme korkusu olmadan diledikleri zaman çalışmalarını Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile yapabilme ya da öğrendiklerini pratik etme fırsatı elde etmiş olacaklar.

Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ve Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Uygulamaları Alzheimer gibi hafıza kaybı sorunlarının da tedavisinde kullanılıyor. Sadece Amerika'da 5 milyon Alzheimer hastalığı vakası olduğu tahmin ediliyor. Bellek kaybı dünyadaki birçok aileyi etkileyebilir ve anılar oluştuğunda veya hatırlandığında beynin içinde neler olduğunu bulmak zorlaşır. Bu rahatsız edici durumla, sinirbilimcilerin konu hakkında daha derin bir kavrayış kazanmaları önemli hale geliyor.

Sanal Terapi: VR, film ve oyun endüstrilerinde hareket ediyor ve şimdi tıp mesleği ilgi gösteriyor. Yeni yazılım, tüm dünyadaki hastalara PTSD ve Alzheimer gibi zihinsel sağlık koşullarını hafifletmelerine yardımcı oluyor. Oxford Üniversitesi'nde yeni bir çalışmada klostrofobik veya stresli durumlara dalmış fobi hastaları var. Profesör Daniel Freedman, "Sadece 30 dakikalık VR'den sonra ... paranoyada büyük düşüşler oldu" diye açıklıyor. Duyusal bir uyarıcı olarak bakıcılar, Alzheimer hastalarının terapiyi kullanırken azaltılmış ajitasyondan hoşlandıklarını söylüyor. ABD'deki 50 hastanede denenmiş olan PTSD'li askerlerin tedavisinde de önemli bir araç haline gelmiştir.

Akıl sağlığı için farmakolojik yollara olan güveni en aza indirme fırsatı Sanal Gerçeklik'te (VR) yatmaktadır. Maruz kalma terapisi (ET), iyi uygulayıcılar arasında zihinsel sorunlardan muzdarip hastalar için tedaviyi düzenlemek için gerçekten popüler bir yöntemdir. Aslında vr mobil teleterapi klinik içi VR tedavisi ile birlikte gidebilirsiniz. VR, kaygıyla ilgili uyaranı çok kontrollü bir yaklaşımla izole edebilir. ET sayesinde VR ile oldukça iyi giderken, VR'nin önemli bir rol oynayabileceği başka psikiyatrik durumlar ve çocukluk bozuklukları da vardır.

Sanal Gerçeklik Firması Nsocial

Sanal Gerçeklik, kısacası, VR Özetle Deneyim Pazarlamasıdır. sanal gerçeklik ajansı nsocial veya vr ajansı nsocial, markaların ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerine veya potansiyel müşterilerine deneyimler yaşatan sanal gerçeklik çözümleri ve sanal gerçeklik yazılımları geliştirir. Geliştirdiği Sanal Gerçeklik çözümleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve sanal gerçeklik yazılımları ürettiği yaratıcı içerikler olan 360 derece video çekimi ve 3d oyunlaştırma ile zenginleştirerek tamamlar. İşte bu yüzden uçtan uca sanal gerçeklik firmasi nsocial'dır.

2012 doğumlu Nsocial, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren küresel olarak zenginleştirilmiş deneysel bir Sanal Gerçeklik Ajansıdır. Sanal Gerçeklik Ajansı ve 360 ​​derece video çekimi ajansı olarak, sanal gerçeklik çözümleri ve vr yazılımları geliştiriyoruz. Üretimde sanal gerçeklik ile başlayarak, İnşaat & Gayrimenkul Emlak, Turizm, Spor, Belediyeler ve Resmi Kurumlar, Fabrika, Üretim, Eğitim, Pazarlama, Perakende, Lojistik, Enerji gibi bir çok sektörde global markalara hizmet veriyoruz.

vr içerik oluşturma. vr video çekimi. 360 derece video çekimi. 3d vr animasyon. 3d modelleme. sanal tur. panoramik fotoğraf gibi temel içerikleri oluşturmalıdır.

ilk kural: profesyonel sanal gerçeklik ajansı, uçtan uca hizmet verir. vr içerik üretimi olarak zenginleştirilmiş, sürükleyici ve yaratıcı 360 derece video çekimi oluşturmak zorundadır. bunu, hedef kitlelerine dahil olan potansiyel müşterilere / müşterilere marka ürünlerini veya hizmetlerini deneyimleme ve bulma hissi veren yepyeni bir müşteri deneyimi süreci olarak özetleyebiliriz.

360 derece video çekimi, vr video çekimi ve Oyunlar sanal gerçekliğin kaynağıdır. Sanal Gerçeklik gözlükleriyle destekleyerek en iyi deneyimi sunduğumuz 360 derece video teknolojisinde, ok tuşlarını veya vr video oynatıcıya yerleştirilmiş tuşları kullanarak videonuzda 360 derece gezinebilir ve videonuzu herhangi bir açıdan çevirerek izleyebilirsiniz. eğer vr gözlüğünüz yoksa, akıllı telefonuzun ekranını sola ve sağa, yukarı ve aşağı çevirerek te izleyebilirsiniz.sanal gerçeklik ajansı, sadece pazarlama ve iletişim departmanları ile çalışmaz. 3d vr oyunlaştırma ile, sanal gerçeklik ile iş eğitimi verebilir. Böylece çalışanlar, kurumsal öğrenme ve kurumsal eğitimde farklılaşarak motivasyonlarını ve iş performanslarını yükseltirken, iş kazaları ve sağlık riskleri de minimize olur. Ayrıca, firmalar için de iş eğitimi maliyetleri ve zaman planı gerektiren organizasyonların maliyetleri düşer.

Elbette, vr şirketi, markanın hedef kitlesini sanal gerçeklik yazılımı ve oyunları ile pazarlama stratejisine uygun olarak etkilemek için çevrimdışı vr oyuncuları, sanal turlar ve oyun gibi sanal yazılımlar geliştirmelidir.

Sadece pazarlama, halkla ilişkiler veya marka iletişimi için değil, VR Ajansı Nsocial ayrıca 360 derece İK eğitimiyle, İnsan Kaynakları ve Öğrenme departmanlarına interaktif öğrenme araçlarımızla zaman ve maliyet avantajları sağlayarak markanıza değer katar. Çalışanlarınız 360 derece video yani vr video veya Sanal Gerçeklik / Sanal Gerçeklik / VR teknolojisine dayanan oyunlaştırılmış hikayelerle yepyeni bir deneyim yaşarken, markanızla bağlarını da güçlendiriyorlar. Yazımıza dokunarak, Sanal Gerçeklik iş eğitimi ile interaktif kurumsal öğrenme hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir vr firması veya vr şirketi veya sanal gerçeklik ajansı biraz deli olmalı. yenilikçi ve özel projeler yaratmalılar. çılgın vr ajansı nsocial'ın neler yarattığını aşağıdaki oynatma listesine bakın.Sanal gerçeklik ajansı yani vr ajansı; deneyim ajansıdır. Markalar veya kurumlar sağlamak istedikleri deneyimleri vr ajansına aktarırlar. Sanal Gerçeklik Ajansı “hikaye anlatımı / storytelling” ilkesini benimseyerek, 360 derece video çekimi, vr video çekimi, sanal tur veya 360 derece modelleme ve 3D animasyon teknikleri ile birlikte Sanal Gerçeklik Yazılımını kullanarak yaratıcı içerik ve kullanıcı dostu VR yazılımı hazırlar. Deneyim için daha da etkileşimli bir talep varsa, deneyim “Oyunlaştırma” yazılımı ile zirveye çıkarılabilir.

VR Firması yani Sanal Gerçeklik Firması Nsocial'ı Farklı Kılan Noktalar Neler?

Sanal Gerçeklik Firması Nsocial'ın farkı izlenebilir ve yaratıcı içerikle ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, 360 derece video çekimi ve 360 derece video prodüksiyonundan sonraki post prodüksiyon sonrası aşama en az vr video çekimi kadar önemli ve titizlikle ele alınmalıdır. Burada, özellikle proje veya marka için eklenecek bilgilendirici Infographic ve sesli anlatım gibi unsurlar hem algıyı hem de deneyimi daha da geliştirmektedir.

Sanal Gerçeklik Firması yani VR Ajansı; markalar ve tüketiciler için unutulmaz bir deneyim sağlıyorsa, marka; iletişim kurmak istediği projesini, müşterileri ve potansiyel müşterileri akılda tutmak için farklılaştıracak pazarlama yöntemiyle işlenmiştir. Bu, tüketicinin güven verici, yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik marka gibi olumlu algılamalar yaratmasına neden olur. Sanal Gerçeklik Ajansı Nsocial'ın farkı da tam da burada ortaya çıkar. Hedef kitlenize, markanız tarafından unutulmaz deneyimler yaşatarak akılda kalıcı vr kampanyaları yani sanal gerçeklik kampanyaları üretmekte öncüyüz.

Bugün markalar; Sanal Gerçeklik Firması ile birlikte çalışarak 360 derece VR deneyimi ile ürünlerini / hizmetlerini müşterilerine veya potansiyel müşterilerine interaktif deneyimler yaşatarak ulaştırır. Markalar doğal olarak VR Ajansı seçiminde farklı deneyimler sunan ajansları tercih ediyor. Nsocial, hikaye anlatımına inanan yaratıcı beyinleri ve sihirbaz ekibi ile bunu zirveye taşır.