Loading

Eğitimde Sanal Gerçeklik

Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı

Her yaştan öğrenci için VR ve AR eğitim içeriğinin deneysel ve interaktif öğrenme noktasında önemli olduğunu belirtmek isteriz. Sanal gerçeklik teknolojisi öğrenmenin daha iyi bir hale getirilmesinde çok önemli özelliklere sahiptir. Sanal gerçekliğin öğrenme ortamlarında etkin bir biçimde kullanılmasıyla öğrenciler hem bilgileri daha hızlı ve kolay bir biçimde edinirler, hem de öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamla bağdaştırma imkanı bulurlar. Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile interaktif öğrenme teknolojilerinde yepyeni bir konsept ile tanışın: Eğitimde sanal gerçeklik uygulamalarının benzersiz bir öğrenci dostu arayüzü, entegre eğitim kaynakları ve kullanımı kolay öğretmen kontrolleri ile tamamlanmış bir 'bağımsız' Sanal Gerçeklik gözlüğü ile entegre gelir.

Eğitimde sanal gerçeklik kullanımı ile, gerek uzaktan eğitim gerekse interaktif eğitimde kullanılabilir olması sebebiyle; her yaştan öğrenci için katılımı artırmaya ve bilgi birikimini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış çığır açan yeni bir teknolojidir. Ayrıca eğitimde sanal gerçeklik kullanımı uygun fiyatlı bir interaktif öğrenme yöntemi.

Eğitim alanındaki sorunların çözümünde karşılaşılan zorlukları aşmada geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı düşünüldüğünde; bu sorunları aşmada en etkili yaklaşımlardan biri Eğitimde Sanal Gerçeklik (VR) kullanımıdır.

Sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan 3 boyutlu resimlerin ve animasyonların teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini vermesinin yanı sıra, ortamda bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını sağlayan teknoloji olarak tanımlanabilir. Sanal gerçeklik son yıllarda eğitimde (Matematik, Fen, Tıp Eğitimi) ile kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıdaki video ile 360 derece video çekimi ile hazırlanmış Sanal Gerçeklik Sınıfı ile deneyimsel ve interaktif öğrenme yöntemlerini aktarabilmek istedik.Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Sanal Gerçeklik Eğitim Uygulamaları yani VR Eğitim Uygulamalarının faydalarına değinecek olursak;

Sanal gerçeklik eğitim alanında hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından oldukça kullanışlı ve olumlu sonuçlar doğuran teknolojik bir araçtır. Sanal gerçekliğin okullarda kullanılması öğretmenlerin yükünü oldukça hafifletmektedir. Sanal gerçeklik ortamlarında öğretmenler, öğrencilerin keşfetmelerini ve öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir role sahiptir. Öğretmenler, öğrenci sorularını sadece cevaplayan kişiler olmaktan ziyade, öğrencilerin kendi kendilerine keşfetmelerinde ve yeni fikirler üretmelerinde rehberlik yaparlar. Sanal gerçekliğin eğitim alanında kullanılmasının öğrenci açısından pek çok yararları bulunmaktadır.

* Deneyimsel Öğrenme ve İnteraktif Öğrenme: Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı, yeni bakış açılarının deneyimsel öğrenme ile gelişmesi için olanaklar sağlar. Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve VR Eğitim Uygulamaları ile öğrenciler; sanal gerçeklik ortamında bulunan objelerle etkileşim sonucu çeşitli sanal deneyim yaşantıları kazanmaları beklenmektedir.

* Etkileşimli Öğrenme: Öğretilecek konunun bazı özelliklerini ve önemli noktalarını Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile diğer yöntemlere göre daha gerçekçi bir biçimde gösterir. Karşılıklı bir etkileşim gerektirdiğinden öğrencilerin pasif durumdan aktif konuma geçmelerini sağlar. Öğrenci sanal gerçeklik ortamında çeşitli objelerle etkileşim içerisindedir. Öğrenciler objelerin özelliklerini değiştirerek onları çeşitli açılardan inceleme ve gözlemleme şansına sahip olur. Öğrencilere sınırlı sınıf ortamlarında sıkıştırılmış zamanlarda deneyim kazandırmaktan ziyade daha geniş bir zaman aralığı sağlar.

* Hikayeleştirme: Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile sanal gerçeklik ortamında anlatılan konular hikayeleştirilmiş özellikler taşır. Her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre deneyim yaşamasına ve böylelikle öğrenme olayını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmesine izin verir.

* Duyulara Önem vermesi: VR Eğitim Uygulamaları ve Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile VR ortamlarının sahip olduğu ses, ışık ve etkileşim özelliği öğrencilerin duyu organlarını entegre eder.

* Öğrencinin dikkatinin tam olarak toplanmasının sağlanması:Kabul edelim ki uzaktan eğitim öğrencilerin biraz da disiplinden kopması ve dikkatini tam odaklayamaması şikayetlerini de beraberinde getirdi. Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile gelen VR Eğitim Uygulamaları; interaktif öğrenme ve yenilikçi öğrenme olduğu için, klasik öğrenme yöntemlerinden farklılaşıyor. Böylece öğrenciler, tüm dikkatlerini Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile desteklenmiş Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımına aktarabiliyorlar.

* Sanal gerçekliğin eğitimde kullanımı ile gerçekte varolan ancak öğrencilerin inceleme ve keşfetme imkanlarının olmadığı yerlerin incelenmesini (Örneğin mars yüzeyinde inceleme),

* Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile Normalde oluşturulması mümkün olmayan ortamların oluşturulması ve etkileşimde bulunulmasını (Dünyanın buz çağına dönüştürülmesi)

* Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile Moleküler düzeyde yapıların görselleştirilmesini sağlayarak derinlemesine öğrenilmesini (Örneğin molekül yapıları veya virüslerin yapıları) sağlar.

* Matematiksel fonksiyonlar gibi soyut kavramları farklı perspektiflerle Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı sayesinde öğrencilere etkileşimle sunarak öğrencinin konuyu daha iyi anlamasına olanak verir.

* Birbirinden uzakta bulunan ve ortak ilgiye sahip kişilerin bir araya gelmesini ve ortak projeler oluşturulmasını sağlamakta.

* Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı Yaratıcılığı geliştirir.

* Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı Motivasyonu artırır.

VR Eğitim Uygulamaları ve Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Sanal Gerçeklik kodlama ile birlikte, Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ve VR Eğitim uygulamaları artık eğitim hayatımızda çokca yer alıyor. Aynı zamanda Sanal gerçekliğin mesleki eğitim yöntemi olarak kullanıldığını daha önce yazmıştık. Fakat öğrencilerin öğrendikleri şeyleri birinci elden pratikte görebilmeleri okullar için de oldukça önemli. Birçok öğrenci dinleyerek değil de yaparak, uygulayarak daha iyi öğrenir ve sanal gerçeklik onlara klasik eğitim programlarının veremeyeceği pratikliği kazanma fırsatını verir.

Sanal Gerçekliğin Tıp Eğitiminde Kullanımı: Oluşturulmuş olan sanal kadavra yoluyla tıp eğitimini alan öğrencilerin kadavra üzerinde sayısız denemeler yapabilmeleri sağlanmaktadır. Öğrenci kas ve kemik üzerinde incelemeler yaparken kas ve kemiklerin bistüriye karşı direncini hissedebilmektedir. sadece tıp öğrencileri için değil aynı zamanda uzman doktorların da bu teknolojilerden faydalandıkları görülmektedir. Gelecekte Sanal gerçeklik, doktorların karmaşık ve ender operasyonları tekrar etmelerini, birden çok cerrahi yöntemlerin sonuçlarını görebilmeyi, ilaç tedavisinin moleküler düzeyde etkilerini anlamalarını sağlayacaktır.Sanal Gerçekliğin Mimarlık Eğitiminde Kullanımı: Bir binanın daha iyi tasarlanmasında VR Eğitim Uygulamaları ile sanal gerçeklik ortamlarından yararlanılmaktadır. Örneğin bir bina içerisinde engellilerin kullanımına yönelik olarak merdivenlerin nasıl olmasının test edilmesi bu sayede yapılabilmekte.Sanal Gerçekliğin Özel Eğitim Uygulamaları: Daha önce deneylere ve öğrenme ortamlarına katılma imkanı bulamammış özel eğitim almasında fayda olan öğrencilerin bu ortamlara katılmalarına olanak sağlar. Sanal Gerçeklik özel eğitimde önemli roller üstlenmektedir. İngilterede yapılan çalışmada iletişim ve hareket güçlüğü çeken çocukların normal şartlarda engelli oluşlarından dolayı yapabilemeyecekleri yaşantıları VR Eğitim Uygulamaları ve sanal gerçeklik ortamları kullanılarak eğitilmeleri sağlanmaktadır.Sanal Gerçeklik Eğitim Uygulamalarının Tarih Eğitiminde Kullanımı: Geçmişte yaşanan olaylar ve kişilerin gerçeklerinin kopyalarının tarih derslerinde kullanılması öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Tarih odası adı verilen sanal gerçeklik ortamı sayesinde öğrenciler tarihi olaylara tanıklık edebilmekte ve bu olaylarda yer alan kişilerle etkileşim kurabilmektedirler. Örneğin aşağıda 360 derece video formatında Viking Savaşı'nın anlatımını deneyimleyebilirsiniz.Sanal Gerçekliğin Askeri Eğitimde Kullanımı: Askeri ve sivil amaçlı pilotların eğitiminde sanal gerçeklik simülatorleri kullanılmaktadır. Uçak simülatörleri şu ana kadar yapılan eğitimsel yazılımların en iyisi olarak düşünülebilir. Aynı şekilde hava trafik kontrollerinin eğitiminde de sanal gerçeklikten yararlanıldığı görülmektedir. Askeri amaçlı birçok sanal savaş oyunları tasarımları yapılmaktadır.Sanal Gerçekliğin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanımı:Sanal gerçekliğin eğitim amaçlı kullanım alanlarından biriside matematik eğitimidir. Görsel olarak anlaşılması zor olan grafikler ve denklemler sanal gerçeklik ortamlarında daha kolay anlaşılır bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, 3x=2y+25 denkleminde öğrenciler 3x’i ya da 2y’yi temsil eden bloklar almakta ve problemi çözmek için parçaları dengede tutmaya çalışmaktadırlar. Fen eğitiminde sanal gerçekliğin en önemli kullanım alanlarından birisi kimyadır. 3 boyutlu bilgisayar modelleri karmaşık moleküllerin şekillerini anlamada yardımcı olur. Öğrenciler 3 boyutlu moleküllerin çeşitli özelliklerini kullanarak moleküller arasındaki bağlantıyı ve çekim kuvvetlerini görebilmekte, etkileşimde bulunabilmekte ve hissedebilmektedirler. Fizik öğrencileri sanal gerçeklik ortamlarını kullanarak fiziksel teorileri test etme şansına sahip olabilmektedirler. Oluşturulan ortamlarda bildiğimiz fiziksel kurallara aykırı durumlar oluşturulabilir. Bu durum tamamen öğrenciye bağlıdır. Örneğin yerçekimi olmadığı durumlarda fiziksel kuvvetlerin etkileri incelenilmektedir.

Sanal Gerçeklik Sınıfı

Sanal Gerçeklik Gözlükleri okulda sınıflara kadar girdi ve Sanal Gerçekliğin Eğitimde kullanılması konusunda çok değerli bir role sahipler. Hatta bazı okullar, pilot olarak Sanal Gerçeklik sınıfları açarak, öğrencilerine 360 derece video çekimi ile konu anlatımlarının olduğu Sanal Gerçeklik Eğitim Uygulamalarında yani VR Eğitim Uygulamalarında interaktif öğrenme ile birlikte deneysel öğrenme deneyimi yaşatarak, öğrenme süreçlerinde farklılaşıyorlar.Sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı öğrencilerinin hayal güçlerini son derecede etkileyecektir. Bu durum derslerin kalitesinin artmasının yanı sıra öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarını ve tutumlarını da olumlu bir şekilde arttıracağı düşünülmektedir. Yakın bir gelecekte öğrencilerin gerek okullarda gerekse evlerinde internet erişimli bilgisayar donanım ve yazılımlarının olacağı düşünülürse, eğitimde sanal gerçeklik kullanımınının akılcı ve etkin bir şekilde VR Eğitim Uygulamaları ile entegrasyonuna yönelik eğitim kurumları ve aileleler tarafından desteklenmesi gerektirmektedir.

Okul Öncesi Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Erken eğitim tamamen deneyimle öğrenme ile ilgilidir. En küçük öğrencilerinizin okul öncesi yıllarda sağlam bir temel oluşturan gerçek dünya keşfini ve oyununu geliştirmek ve tamamlamak için kullanılan sürükleyici 360 ortamdan nasıl faydalanabileceklerini öğrenin.

VR eğitiminin deneysel ve sürükleyici olması, çalışanların işe başlamadan önce temel görevlerini yerine getirmede daha rahat ve kendinden emin olmalarına yardımcı olabilir.

FIRSATLAR YARATMA: Bir şeyi kendi gözlerinizle hiç görmediyseniz anlamak veya konuşmak zordur. Bazı öğrencileriniz okyanusu hiç görmemiş veya şehre gitmemiş olabilir - ClassVR ile, kendileri için deneyimlemelerine izin verebilir ve o oyun alanını düzleştirebilirsiniz. VR ve AR ayrıca hayal güçlerini geliştirmenize ve ilgi alanlarını takip etmenize de izin veriyor - sadece dinozorları seven kıza 3D triceratops gösterebilmek veya uzay takıntılı çocuğu Mars'a götürmek ne büyük bir ayrıcalık!

GERÇEK YAŞAM DENEYİMLERİNİ GELİŞTİRMEK: Okul öncesi çocukları bir parkı, hayvanat bahçesini veya cazibe merkezini ziyaret etmek elbette onlara dünyayı öğretmenin mükemmel bir yoludur. Ancak, alan gezisi bittikten ve anılar kaybolmaya başladıktan sonra bu öğrenmeyi nasıl genişletebilirsiniz? ClassVR, çocukların bu deneyime geri dönmelerine ve heyecanı yeniden yaşamalarına izin verir. Ayrıca, anlayışlarını genişletmek için büyük bir potansiyel sunar. Hayvanat bahçesinde gördüğümüz maymunu hatırlıyor musunuz? Bakalım doğal ortamlarında nasıl görünecek ve davranacaktı.

KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME: Erken okuryazarlığın her yönü, basit ihtiyaçları iletmekten yaratıcı hikaye anlatımına kadar konuşma ve dinlemeyi teşvik eden yüksek kaliteli deneyimlerle desteklenmektedir. Kelime haznesi ve cümle yapısı bilincini geliştirmenin en iyi yolu gerçek dünya deneyimleridir. Dünyanın dört bir yanındaki eğitimciler, öğrencilerine her gün zenginleştirici, teşvik edici bir hizmet sunuyor ve sanal gerçeklik onlara ek bir sürükleyici araç sunuyor.

Ortaöğretimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

EMPATİ GELİŞTİRME: VR'ın sınıfta daha az sıklıkta göze çarpan avantajlarından biri, öğrencilerinize başkalarının bakış açılarını gerçekten yaşamaları için eşsiz bir fırsattır. Bir öğrencinin 1.Dünya Savaşı sırasında siperlerde durmaktan veya diğer kültürlerdeki hayata dair kavrayıştan kazanabileceği anlayış ve duygusal deneyimi düşünün.

Öğrencilerin okul kariyerleri boyunca meşgul olmalarını, motive olmalarını ve meydan okumalarını sağlamak öğretmenler için temel bir önceliktir. Sanal ve artırılmış gerçekliğin potansiyelin kilidini nasıl açabileceğini görün, öğrencilere öğrenmeyi deneyimlemenin ve hatta kendi medyalarını yaratmanın yeni yollarını sağlayın.

SÜRÜŞ KATILIMI: Akıllı telefon olmadan yaşamı hiç bilmeyen bir nesile ilham vermek için teknolojik araçlara ulaşmak zor olabilir. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, önümüzdeki yıllarda anlatılmayan olasılıklara sahip teknolojilere harika bir örnektir; öğrencilerinize ilham vermenin ve onlarla etkileşim kurmanın daha iyi bir yolu var mı? VR kulaklıkları çıktığında bir sınıftaki vızıltı ve coşku yenmek zor - ve öğrenme potansiyeli çok büyük.

YARATMA VE ARAMA: vr, öğrencilerinizin pasif sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimlerini pasif olarak tüketmekten çok daha fazlasını yapmalarını sağlar. Öğrencilere kendi 360 görüntülerini ve videolarını yakalamak için 360 kamera kullanmalarını ister misiniz? Basit portalımız öğretmenlerin öğrenci tarafından oluşturulan içerikleri yüklemelerini kolaylaştırır; tüm sınıfla paylaşmak için sürükleyip bırakın. Öğrencilerin kendi 3D sanal dünyalarını oluşturmalarını sağlayan gelecek özelliklere dikkat edin - tek sınır hayal güçleri!İlköğretimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimlerini kullanarak müfredatı hayata geçirme konusunda çok fazla potansiyel var, dünyanın çok uzak köşelerini ziyaret etmekten insan kalbini elinizde tutmaya kadar. VR ve AR'nin tüm öğrenim alanlarında nasıl dikkate değer bir etkisi olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

BAĞLAMDA ÖĞRENME YERLEŞTİRME: Öğrenme için bir bağlam oluşturmak, anlayışı derinleştirmek için çok önemlidir. Bir ders kitabından ayın evreleri hakkında bilgi edinmek bazı öğrenciler için iyi sonuç verir - ancak ayın yüzeyine yerleştirildiklerinde, Dünya'ya baktıklarında erişebilecekleri ek bağlamsal bilgiler paha biçilmezdir.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OKURYAZARLIK: Konuşma becerileri - ve dolayısıyla yazma becerileri - sanal bir çevreyi keşfetme fırsatına sahip olan öğrencilerde belirgin bir gelişme gösterir. VR'ın sürükleyici, duyusal doğası, öğrencilerin dilinin kalitesini artırır; deneyimin yakınlığı özellikle ne yazacağını düşünmeye çalışan öğrenciler için faydalıdır.

ARTAN KATILIM: vr, ilham veren ve motive eden teknolojiyle anahtar konulara yeni bir hayat katıyor. Katılım, mükemmel öğretimin ve gerçekten derin öğrenmenin anahtarıdır. Öğretmenlerin yaratıcılığı eşsiz - sadece lansman etkinlikleri, rol oynama alanları ve etkileşimli ekranlar hazırlamak için harcanan tüm saatleri düşünün - bu yüzden sadece VR ve AR ile neler yapılabileceğini düşünün!

VR ve AR, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için heyecan verici öğrenme fırsatları sunar. Otizmi olan birçok çocuk, 360 videonun (kulaklıkla sesle birlikte) duyusal olarak daldırılmasını yeni kavramları öğrenmenin rahat ve güvenli bir yolu olarak görür - tüm bunlar gerektiğinde kendilerini durumdan kolayca çıkarabileceklerini bilir. Okullar, öğrenci kulaklıklarına kendi içeriklerini hızlı bir şekilde göndermek için basit portal kullanmaktan heyecan duymaktadır. Otizm veya duyusal entegrasyona sahip öğrencilere tanıdık olmayan bir ortama alışma şansı vererek, saha gezisi varış yerinizin hızlı ve etkileyici bir videosunu önceden kaydetmenin gücünü hayal edin?

İleri ve Yüksek Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Üniversiteler ve kolejler her zaman yeni teknolojilerin öncüsü olmuştur, gelişmeyi teşvik eder ve yeni nesil bilim adamları, geliştiriciler ve girişimciler yaratırlar.

DERİN ÖĞRENMEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK ve VR EĞİTİM UYGULAMALARI

Bilim ve tıp alanlarındaki araştırmacılar zaten sürükleyici teknolojiyi büyük ölçüde kullanıyorlar. Vücuttaki artırılmış simülasyonlar ve görüşler açıkçası öğrenme için harika araçlar olsa da, dünyayı demanslı yaşlı bir hastanın bakış açısıyla deneyimlemek kadar basit bir şey, tıp öğrencilerinin yaklaşımı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabilir.

VR, yalnızca Bilgisayar Bilimi binasında değil, kolejinizde veya üniversitenizde sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine erişim fırsatı sunar.

Kurumunuz, ortaya çıkan her teknolojiye milyonlarca yatırım yapmadan eğrinin önünde nasıl kalabilir? Piyasada bulunan sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanlarının çoğu, en kararlı departmanlar dışında herkes için aşırı derecede pahalıdır ve çalışması için yüksek özellikli bir bilgisayar gerektirir - ekstra bir maliyet. ClassVR kulaklıklarda böyle değildir. Hepsi bir arada tasarımı, hareket kontrolü ve tarayıcı tabanlı yönetim portalı, uygun fiyatlı AR ve VR'yi her kurumun erişimine sunar.

YENİ MEDYA VE EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK KULLANIMI İLE SANAT UYGULAMALARI

Sanatın etkileri de aynı derinliktedir. Sürükleyici, 360 derece fotoğraf ve videografinin yeni medya türleri olarak muazzam bir potansiyeli var.

VR, öğrencilerin oluşturdukları içeriği basit bir web portalı üzerinden kulaklıklara kolayca yüklemelerini sağlar. Öğrencilerinizi sürükleyici, çok perspektifli filmler yapmaları için güçlendirin; onlara hikayeleri yeni şekillerde anlatmaları ve dünyayı sınırsız perspektiflerden betimlemesi için araçlar verin.

Eğitimde Sanal Gerçeklik ve VR Eğitim Uygulamaları Kullanmanın Yararları

1. Geleneksel Sınıfta Mümkün Olmayan Olağanüstü Görselleştirmeler sağlar.

2. Öğrencilerin Katılımını Artırır.

3. İlgi Yaratır.

4. Farklı Alanlardaki Eğitim Kalitesini Artırır.

5. Çalışmak Gibi Hissetmiyor.

Öğrencilere ve uzaktan öğrencilere grup derslerine her zaman, her yerde erişmelerini sağlayarak sınıf öğretiminizi geliştirin. Öğrencileri yeni deneyimlere bırakın ve Mars'a, deniz tabanına veya hayal edebileceğiniz başka yerlere yapılan sanal gezilerle fiziksel sınırlamalara meydan okuyun. Kendi benzersiz içeriğinizi veya VR derslerinizi oluşturmak için ETKİLEŞİM ve İNTERAKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİ kullanın. Sanal ortamlar ve nesneler, öğrenmeyi sürdürmeyi ve sınıf etkileşimini geliştiren özel dersler oluşturmanıza yardımcı olur. Bir test düzenleyerek öğrencilerinizi teste tabi tutun ve daha sonra kendi analiziniz için notların kaydını tutun.

Anıları oluşturarak daha iyi öğrenmeyi sürdürmeyi deneyimleyin.

Özellikle sanal gerçeklik alanında görülen genişlemeyle birlikte teknolojideki gelişmeler hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Statista'dan gelen rakamlar, dünya çapındaki AR / VR pazarının büyüklüğünün 2022 yılına kadar 209 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Öğrenciler için yenilikçi fırsatlar sunmaya adanmış olan üniversite, VR'yi en iyi şekilde yaratmak ve kullanmak için olumlu bir şekilde donatmak ve daha geniş bir toplum.

Sanal Gerçeklik Kodlama

Günümüzün en dikkat çeken teknolojilerinden birisi olan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ile artık bizler de sınıf ortamında içerik geliştirerek, öğrencilerimize daha kaliteli ve eğlenceli eğitim imkanı sunabilmekteyiz. Sanal Gerçeklik Kodlama eğitimleri ile Senaryo yazım aşaması sonrası, kodlama yaparak sanal gerçeklik içerikleri oluşturmayı öğrenciler öğrenebilir. C+, C#, Java, JavaScript, Unity, Unreal, Swift, Python gibi kodlama dilleri ile sanal gerçeklik kodlamalarını öğrenebilirler.

Ayrıca eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımı hakkında bir makalemiz var ve okuyabilirsiniz.