Loading

Sağlıkta Dijital Dönüşüm. Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm.

Dijital Dönüşüm Ne Anlama Geliyor? Dijital dönüşüm Nedir? Dijitalleşme Nedir?

Dijital dönüşüm dünü, bugünü ve yarını kapsar. Dijital dönüşümü tanımlayacak olursak, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşme ile hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm, dijitalleşme ile dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Covid-19 süreci ile birlikte önemini iyice anladığımız e-ticaret alışverişinin ön plana çıktığı günümüzde, 3D Secure ödeme sistemlerinden siber güvenlike her yerde dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Klasik ve angarya olarak görülen dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor. Dijital dönüşümü şirketler özelinde analiz ettiğimizde; şirketlerin ana üretim birimleri ile üretim destekleyici birimlerinin dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçleri çıkıyor. Burada yürütülecek olan çalışmaları dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm seviyesine göre sınıflandırmak gerekir. Dijital dönüşüm müşteri ile başlar ve biter. Dijital dönüşüm her müşteri etkileşimine değer katar. Dijital Dönüşüm, sorunları çözmek için yeni, hızlı ve sıklıkla değişen dijital teknolojinin kullanılmasıdır. Dijital dönüşümün örneklerinden biri bulut bilişimdir. Kullanıcıya ait donanıma olan bağımlılığı azaltır ve abonelik tabanlı bulut hizmetlerine olan bağımlılığı artırır. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. İşletmenin dijital çağda yeniden tasarlanması, dijital dönüşümdür.

Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal, sosyal, ekonomik, sosyoekonomik ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verebilmeyi hedeflerken, modern teknolojinin bilgi, yazılım, donanım ve iletişim alanında sunduğu faydalardan yararlanılmasıdır. Otomasyon ve loglama ile sermaye getirisini, verimliliği ve karlılığı artırın. Dijital dönüşüm yolculuğunuzu hızlandırın. Dijital Dönüşümü Fırsata Dönüştürün. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, 360 derece video çekimi, sanal tur, IoT, edge, Bulut, yapay zeka, gelişmiş 3D görselleştirme, sosyal medya yönetimi ve dijital ikiz gibi teknoloji yenilikleri endüstriler için yeni fırsatlar yaratıyor. Peki yeni gerçeklik sektörünüz için ne anlama geliyor? Resmin tamamını almanıza yardımcı olacağız.

Endüstri 4.0 ile Üretimin Dijitalleşmesi şirketlerin ana üretim birimlerinde gerçekleşen dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü kapsayan tüm süreçleri kapsar. Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi, dijital dönüşümün ilk aşaması. Gerek özel kurumlar gerekse de devlet kurumlarının bulunduğu konumun “Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi” seviyesinde olması dijital dönüşüm için önemli. Dijitalleşmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için üretimin dijitalleşmesi aşamasında da başarılı olmamız gerekiyor. Dijitalleşmenin ikinci aşaması olan üretim destekleyici birimlerin (muhasebe, finans, stok yönetimi, İK süreçleri vb.) dijitalleşmesi sürecinde; değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmelidir.

Yani üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanılması durumundan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm detaylarındaysa; sanayi üretiminde halihazırda insan yönetiminde çalışan makinelerin artık insan bağımsız otonom olarak çalışması, dijital dönüşüm ile iş süreçlerinin takibi diyebiliriz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile makinelerin kendi aralarında iletişim kurması ile insansız üretimin tüm aşamaları realize olabilir.

Dijital değişimin unsurları; İnsan, Süreç ve Teknoloji Adaptasyonu. Bu üç bileşen, dijital dönüşüm ve dijitalleşme için önemlidir. Hepsi bir arada dijital dönüşüm sürecine dahil olursa dönüşüm verimli olur. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme dünü, bugünü ve yarını kapsar. Bu nedenle sürekli değişim en önemli faktördür. Dijitalleşme sürecin en iyi şekilde yönlendirilmesi, yönetilmesi ve hızlandırılması için çalışmalar gün geçtikçe hızlanıyor.

Dijital dönüşüm firmaları için şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine örnek verecek olursak; Müşteriler, güvenli bir web sitesi üzerinden online ödeme yapabilmeleri bir dijital dönüşümdür. Yada Veritabanınızı cloud sistemi dedigimiz bulut sistemine taşıdığınızda, şirketlerde dijital dönüşüm adımı olarak bir dijital dönüşümdür. Veya dijital dönüşüm firmaları ile şirket ekipler iş programlarını cep telefonuyla yönetip takip edebildikleri bir yazılım ortaya çıkardığınızda dahi, bu da şirketlerin dijital dönüşüm adımlarına bir örnektir.

Dünyada Dijital Dönüşüm

Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), dijital medya, 3D yazıcılar dijital dönüşümün heyecan verici bileşenleri. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle iş dünyasında neredeyse her alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Hızla dijitalleşen ve dijital dönüşüme ayak uyduran dünyada, rekabette avantaj sağlayabilmek için dijital dönüşümden uzak kalınmaması artık zorunluluk. Dijital dönüşüm ile ilgili yapılan birçok araştırma sonucuna göre; klasik yöntemlerle işleyişlerini sürdüren tüm işletmelerin kısa vade içerisinde büyük hasarlar alacağı alenen ortaya çıktı, hatta üzücü Covid-19 süreci ile de dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu resmen belgelendi. Dijital dönüşümün öne çıkan bileşenlerinden birisi, e-Dönüşüm. e-dönüşüm tanımı ile şirketlerin, devlet kurumlarının ve birçok yapılanmanın tasarruf, inovasyon, verimlilik, ekosistemi koruma gibi kazanımlarla operasyonel iş süreçlerini dijital dönüşüm ile elektronik ortama taşıması diyebiliriz.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile e-Dönüşüm uygulamalarının önemini bir kez daha anlıyoruz. Dijital dönüşüme geçen firmaların operasyonel işlerini yürütmek için çalışanarın, evde kalarak, işlerin evden yürütülmesi için ofiste olmaları gerekmediğini deneyimledik. Kamuda dijital dönüşüme örnekler vermek gerekirse, e-Arşiv Fatura, e-Devlet, e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi uygulamalarında devletin özel sektör için belirlediği zorunlulukların de e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırma ve yaygınlaştırma stratejilerini gösterebiliriz.

Dijital Dönüşümü ve e-dönüşümü ticari faaliyetlerin yürütülmesi açısından analiz ettiğimizde; Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşüme yaklaşımı pozitif ama dijital dönüşüme nereden ve nasıl başlamalıyız noktasında kafa karışıklığı var. Günümüzde gelişen teknoloji ile dijital dönüşüm, yeni dünya ve yeni ekonomik düzen ve rekabet koşullarında hızlanmak doğru adım olacakken, beklemek şirketlerin yararına bir durum değil. Şu anki sektörler gelişmeler dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm süreçlerinin gereklilik halini almış olduğunu gösteriyor.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm Nedir?

Sağlık sektörü, yönetmeliklere uyum sağlama ve uygulamada oldukça kapsamlı bir alan. Endüstri 4.0 çözümleri Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Sağlık Sektöründe Dijital dönüşümde önemli yenilikleri beraberinde getiriyor.

Sağlıkta dijital dönüşüm nedir sorusuna cevap olarak; Endüstri 4.0 ile ürünler ve yazılımla sağlık sektöründe dijitalleşme ile geliştirilmiş donanımlar, sağlık sektöründe dijital dönüşüm ile kendi yönetimini ve üretim hattının optimizasyonunu sağlamak için akıllı bilgi alış verişinde bulunabiliyor.

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm ile tıbbi ürünlerin hangi işlem adımlarından geçeceğini, makineler ise kendi durumunu, kapasitesini ve yapılandırma seçeneklerini biliyor. Sağlık sektöründe dijital dönüşüm nedir sorusu ile birlikte sağlık sektöründe dijital dönüşüm ile hastaya özgü kişiselleştirilmiş tedaviler dikeyinde cihazların geliştirilmesini sağlayan Endüstri 4.0, sağlık sektöründe dijital dönüşüm ile üretilen tıbbi imalat alanında önemli avantajları beraberinde getirir. Sağlıkta dijital dönüşüm odaklı üretilen hasta ihtiyaçları için tamamen kişiselleştirilmiş tedaviyi merkezine alan ürünlerin otomasyon ile üretilmesi sadece pratik olmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek verimli ve ekonomik hale geliyor.

Sağlıkta dijital dönüşüm adımlarından bir taneside ilaç üzerindeki QR kodlar. Sağlık sektöründe dijital dönüşüm adımlarından en basiti gibi görünen ilaçta QR kod uygulaması sayesinde ilaç; şirketten ayrıldıktan sonra tüm lojistik zincirinde izlenebilirliği açıkça tanınabilir durumda olur ve sağlık sektöründe dijital dönüşüm uygulaması sayesinde sahte ilaçların önüne geçilmiş olur.

Suudi Arabistan’ın lider sağlık hizmeti sağlayıcılarından King Saud Medical City iki kateterizasyon laboratuvarından alınan gerçek zamanlı video içeriklerini hastane kampüsü genelinde yayınlıyor. Doktorlar, kateterizasyon laboratuvarındaki video içeriklerinin cerrahi personelle gerçek zamanlı olarak ve daha sonra görüntülenmek üzere paylaşılmasını istiyordu ve tıp öğrencileri, bağlı eğitim hastanesinden medikal içeriklere erişmek istiyordu. Kampüste ve ötesinde medikal içeriklerin paylaşılması KSMC için zor bir görevdi. kateterizasyon laboratuvarındaki röntgen ekipmanları ve diğer görüntüleme modaliteleri ile yakalanan video kaydının gerçek zamanlı olarak dağıtılması gibi özel bir gereksinim söz konusuydu. KSMC, hastane doktorlarının içerikleri kampüste görüntüleyebilmesini sağlamanın yanı sıra video içeriklerini bağlı eğitim hastanesindeki konferans odalarına ve amfilere uzaktan iletmek de istiyordu.

Sağlıkta dijital dönüşüm uygulamasını uygulayan Sony, iki kardiyak kateterizasyon laboratuvarına NUCLeUS IP üzerinden video platformu kuruldu. Görüntüleme modalitelerinden alınan Full HD video ve ilişkili hasta verileri artık IP ağı üzerinden sağlık sektöründe dijital dönüşüm sayesinde paylaşılabiliyor.

Cerrahlar ve öğrenciler, sağlık sektöründe dijital dönüşüm karmaşık prosedürlerin ince ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor olması çözümleri başlıyor. Bölüm başkanları, içeriklere doğrudan erişerek ekipleri klinik talimatlarla destekleyebiliyor. Video daha sonra incelenmek üzere de kaydedilebiliyor. Sağlıkta dijitalleşme uygulamalarından biri budur.

Yeni nesil robotlar ile ameliyatlar yapılıyor, daha kapsamlı cihazlar ile hastalıkların tanısı kolaylaşıyor.

Sağlık sektöründe sanal gerçeklik kullanımı ile tıp öğrencileri daha da deneyimsel eğitim alabiliyorlar.Sağlık Sektöründe Sanal Gerçeklik Kullanımı ile detaylı yazımızı okuyabilirsiniz.

Dijital Dönüşümün Faydalari

En basitinden evrak kaybına son verir :] Tüm dökümanlar dijital ortama taşındığı için dolayısıyla kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkar. Bu basit girişten sonra daha vizyoner devam edelim. Dijital dönüşüm ile birlikte gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, iş yapış prosedürleri hızlanır ve zamandan kazanılır.

Dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm ile arşivlere saniyeler içerisinde ulaşılır. Anlık ve otomatik veri kaydı ve otomasyon ile hata payı oranı azalır. Ayrıca dijital dönüşüm çevrecidir. Kağıt kullanımını ciddi oranda azalttığından dolayı da her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenerek çevrenin korunmasına yardımcı olur. Dijital dönüşüm, zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmelerin yararlanabileceği bir sistemdir. Eğitimden sağlık sektörüne, perakendeden enerjiye, hizmet sektöründen üretimde dijital dönüşüm tüm sektörlerde uygulanabilir.

Dijital dönüşüm ölçümlenebilir anlık performans ve verileri sunar. Üretimde dijital dönüşümden bahsediyorsak ekipman parkınızın, makinelerinizin devirlerini, ısılarını, üretim çıktılarını görüp, performans optimizasyonu ve bakım yapabilirsiniz. Yada çalışanlarınızın iş verimliliklerini hangi noktalar yükseltirken hangi noktalar minimize ediyor gözlemleyebilir ve iş süreçlerinizi verimliliğe göre optimize edebilirsiniz. Yada dijital dönüşüm ile araç takip programları ve cihazları ile lojistik ve nakliye stratejinizi optimize edebilirsiniz.

Dijital dönüşümün faydalarından hizmet veriminin yükselmesi direkt olarak bir çıktısal faydadır.

Organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi dijital dönüşüm faydalarındandır.

Memnuniyet sonucu fayda elde edinilmesi gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde iyileştirme ve kullanılan teknolojik ekipman / yazılımlar ile bütün halinde dijital dönüşüm yaşanır. Dijital dönüşüm sürecinin tamamı dijitalleşme ve e- dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Sağlık Sektöründe dijital dönüşüm uygulamaları pandemi döneminde daha da ön plana çıktı. E-nabız, Hayat Eve Sığar gibi Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen mobil sağlık uygulamaları, sağlık sektöründe dijital dönüşüm uygulamalarından.

Sağlık sektöründe dijital dönüşüme en güzel örnekler yıllardır Estonya'dan geliyor. Sağlık sektöründe dijitalleşme kapsamında yapay zeka, blockchain, büyük veri kullanımını entegre eden Estonya; 1 milyon sağlık kaydını blockchain ile koruma altına aldı.Dijital dönüşümü en aktif şekilde takip eden ülkelerden biri hiç şüphesiz Estonya. Estonya E-Sağlık Müdürlüğü ve Bilgi Sistemleri Müdürlüğü ile anlaşan blockchain firması Guardtime; Blockchain'in güçlü şifreleme sistemiyle dijital dönüşüme adım atan kurum ve kuruluşların verilerini güvence altına almasını sağlıyor.

Sanal gerçeklik, ameliyat deneyimi kolaylaştırmasının yanı sıra deneyimli doktorlara yeni teknikleri öğretmeyi de kolaylaştırıyor. İzleyiciler, 360 derece video çekimi ile sanal gerçeklik kullanılarak filme çekilen ameliyat görüntüleri sayesinde ameliyathanede olduklarını hissediyorlar.

Ağrı tedavisi ve fobi tedavisi için de 360 derece video çekimi içerikleri kullanılarak Sanal gerçeklik sağlık sektöründe kullanımı ile sağlık sektöründe dijital dönüşüm uygulamalarına örnek verilebilir.

Doktor ve sağlık çalışanlarının ürettikleri hizmeti daha hızlı, daha kaliteli ve daha güvenli yapmaları da hastanelerin dijitalleşmesi ile mümkün olabilecektir. Özellikle adli tıpta kullanım bulacak olan holografik uygulamalar, hastane için gerekecek birçok malzemenin hatta organların basılacağı 3 boyutlu yazıcıların hastaneye girmesi, biyoteknoloji sayesinde laboratuvar ortamında geliştirilecek organlar, “nanoteknolojik uygulamalar” ve “nanobotlar” yakın gelecekte dijital uygulamaların ve bilginin daha sıklıkla kullanımını gündeme getirecektir.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıldır?

Kurumsal şirketler, iletişimde oldukları iş paydaşları, tedarikçileri ve müşterileri ile dijital dönüşüm çözümleri ile onlie ortam üzerinden iletişimdeler. Kimi şirket bunu SAP, Canias gibi ERP programları üzerinden kimileri ise MS Dynamics yada kendi yazdıkları programlar gibi CRM programları üzerinden sürdürür. Eski adıyla otomasyon olarak bilinen analog kayıtların, dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri ile birlikte online ortamda işlenmesi gündeme gelince, e-hizmet sistemiyle süreçlerin dijital ortama aktarılması hızlandı.

Şirketlerde Dijital Dönüşümden bahsediyorsak, akla hemen var olan teknolojinin ve yazılımların dönüşümü gelir. Ama asıl konu, şirketlerde dijital dönüşümün işlerini çok daha farklı yöntemlerle dijitalleştme adımlarını atmasıdır.

Dijital dönüşüm sürecinin tek yönlü olmadığı unutulmamalıdır. Şirketler, e-dönüşüm ve dijitalleşme ile günümüz teknolojisini kullanarak çok daha verimli bir dijital işleyiş ile otomasyon oluşmasını sağlarken, dijital dönüşüm firmaları tarafından verilen servislerin gelişmesi ve gelişen hizmet ile daha verimli bir dijitalleşme sürecine şirketlerde dijital dönüşüm ile adım atıldığı görülüyor.

Dijital dönüşüm sürecenin 3 ana unsuru var. Sakinlik, doğru karar alma ve hızlı hareket etme Dijital dönüşüm için hazır bir paketler mevcut değildir. Çünkü dijital dönüşüme adapte olmanız için dijital dönüşüm için konumlamanızı yapmak, dijital dönüşüm yol haritanızı çıkartmak gerekir. Sonrasında dijital dönüşüm ihtiyaçlarınıza göre e-dönüşüm ve dijitalleşme uygulamaları ile şirketlerde dijital dönüşüm adımlarını atmamız gerekiyor.

Bu nedenle Şirketlerde Dijital Dönüşüm daima sürekli değişim faktörünün varlığı kabul edilerek, dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde analiz edilmesi, planlanması, yönetilmesi ve uygulamalarının hızlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Dijital Dönüşüm Şirketi Nsocial Ne Yapar? Dijital Dönüşüm Firması Nsocial Nasıl Çalışır?

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, sizin outsource çalışan Dijital Dönüşüm Direktörü’nüz (Chief Digital Officer – CDO) gibi çalışır. Günümüzün küresel ekonomisi, bilgi teknolojisine yönelik pek çok çalışma ve araştırma yapma ile modeller geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. Bilişim Teknolojisi yazılımlarının ve altyapılarının şirketlerde dijital dönüşüm kurumsal sistemlerinin uygulanabilirliğine temel oluşturması, şirketlerin iş yapma ve prosedür süreçlerinin değişiklik gerekliliklerinin en hızlı şekilde adaptasyonu ve dijital dönüşüm adımlarının nasıl gerçekleştirileceği gibi şirketleri zorlayan noktalarda dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine yön verir.

Yeni teknolojik altyapının işletmeler içerisine entegrasyonunu sağlamak yeni dijitalleşme süreçleri ve dijitalleşme süreçleriyle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerini ve şirketlerin dijitalleşme süreçlerini yönetir.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, dijitalleşme süreçlerinde teşhis süreci ile dijitalleşme adımlarınızı analiz eder ve dijital dönüşüm maliyetlerini hesaplar. Şirketlerde Dijital dönüşüm ilk başlarda maliyetli gelebilir ama şirketlerde dijitalleşme süreçlerinden kazanacağınız faydalar ile kıyasladığınızda uzaklaşmayı seçecek kadar maliyetli değildir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial olarak bakış açımız, şirketlerde dijital dönüşüm kurulum maliyetleri yüksek olsa da bunu tek seferlik bir kurulum maliyeti olarak görüp, zamanla küçük minimal iyileştirme maliyetleri olarak değerlendirmenizde fayda var.

Şirketlerde dijital dönüşüm maliyetleri, genel maliyetleri ve yatırım harcamalarını azaltmaktadır. Ancak şirketlerde dijital dönüşüm ile geliştirilecek dijitalleşme adımlarından olacak yeni bir sistem, beklentileri yerine getiremeyebilir. Dijital dönüşüm gelişimlerinde aksamalar yaşayan organizasyonların çoğu, sistemlerinin beklenen en uzun yaşam döngüsünde hayatta kalamayabiliyor. Burada tam olarak söylememiz gerekir ki, şirketlerde dijital dönüşümün en temel adımı, teşhisi koymaktır. Şirketlerde dijital dönüşüm için dijitalleşme yol haritası, kaynaklar, sorunlar, tespitler belirlenir. Dijital dönüşüm firması Nsocial işte tam burada farklılığını ve şeffaflığını ortaya koyar. Çoğu Dijital dönüşüm şirketi, firmanızın dijital teşhisini koymaz, analizini yapmaz ve elindeki ürünleri hızlıca firmanıza satmaya çalışır.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, önce bir muayene için buluşalım der. Talep ve ihtiyaçlarınızı netleştirmeli ve belirlemeliyiz. Sonra dijital skorunuzu hesaplayacağız. Şirketiniz yeni zorlukları dönüştürmek ve karşılamak için gerekenlere sahip mi?

İkinci adım stratejiyi belirlemek. gelecek için ürünlerinizi, ekiplerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi kontrol etmeli ve belirlemeliyiz. O zaman sizinle karlılığa karar vermeliyiz. dijital varlıklarınızı birlikte yönetmeliyiz veya birlikte yeni dijital varlıklar oluşturmalıyız. bu adımda, kuruluşunuzun dijital ikizini kıyaslamayı ve oluşturmayı kontrol etmeliyiz.

Üçüncü adım ölçeklendirme ve aşamalaştırmadır. dijital dönüşümünüz için belirlenmiş uygulamaları ölçeklendirmeli ve bunları sizinle katı bir süre içinde aşama aşama koymalıyız.

Dördüncü adım ise, dijital dönüşüm adımlarınn uygulanması. Dijital dönüşüm uygulamaları hem yazılım geliştirme hem de içerik oluşturma içerir. dijital dönüşümün endüstrilere getirebileceği değeri aydınlatmak için çok çalışıyoruz. insanları daha akıllı iş yapma yöntemleri ile güçlendirmemizi istiyoruz. Hedefimiz, teknolojik gelişmelere insani bir deneyim kazandırmak, müşterilerimize kârlılığı arttırırken varlık ve operasyon yaşam döngüleri arasında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma yolları sağlamaktır.

finansal hizmetlerde de dijital dönüşüme odaklanmalıyız. koronavirüs günlerinde düşünün. nakit kullanımı % 85 azaldı ve fiziki bankalara gitmeye yaklaşık olarak izin verilmedi. her işlem ve işlem çevrimiçi olarak gerçekleşir ve bunların% 95'i mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirilir.insan kaynaklarında sanal gerçeklik teknolojileri ve etkileşimli iş eğitimi . bir vr ajansı olarak, tabii ki sanal gerçekliğin kurumsal öğrenmede dijital dönüşüm olarak kullanıldığına inanıyoruz, bu çalışan performansını en üst düzeye çıkaracaktır ve yoğun bir şekilde yükselen müşteri yolculuğu deneyimi yaratın.tüm dünyada görüldüğü gibi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sağlam bir ihtiyaç ve koronavirüs günlerinde% 200 zorunluluktur. birlikte dijital dönüşüm stratejileri oluşturabiliriz.

Şirketlerde hatalı proje değerlendirme analizlerinin yapılması, yeni sisteme dönüşüm aşamasında verilen yanlış kararlar, personelin isteksizliği, hızlı değişen işletme koşullarına uyum sağlayamama gibi çeşitli nedenler bu başarısızlığı getirmektedir. Dijital dönüşüm ajansı Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde gereksiz maliyetlerin ve başarısızlıklarının önüne geçer.

Şirketlerde dijital dönüşüm süreçleri dahilinde dijitalleşme adımlarını atarken, yeni bir kurumsal sistem yazılımı uygulama sürecinde hangi dijital dönüşüm stratejileri ve dijitalleşme adımları göz önünde bulundurulmalıdır; bu dönüşüm şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin seçiminde hangi değişkenler ele alınmalıdır sorularını işletmelerin önceliklerine göre cevaplaması gerekmektedir. Dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde tüm sorularınıza profesyonelce cevap verir.

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerin dijital dönüşümü noktasında nerede olduğunuzu teşhis ve tespit eder ve dijitalleşme stratejinizi teşhis ve analizler sonunda oluşturur.

Şirketlerde dijital dönüşüm danışmanlığı konusunda uzman ve doğru bir iş ortağı olan dijital dönüşüm firması Nsocial ile bir kahvede bir araya gelin.

Dijital dönüşüm ile Müşterilerle iletişim kurun, Kişiselleştirilmiş müşteri ve tedarikçi deneyimlerine olanak sağlayan akıllı platformu kullanarak müşteri edinmeyi ve sadakati artırın.

Şirketlerin dijital dönüşümünde yine öncelik insan olmalı. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial’ın ilkesi “önce çalışan”dır. Çalışanlarınızı güçlendirin, Mobil ekip çalışması ve esnek çalışma tarzlarını güvenle destekleyen dijitalleşme teknolojileri ile ekip verimliliğini artırın.

Süreçleri ve dijital dönüşüm adımlarını optimize edin , İşlemlerinizi optimize eden ve dijital dönüşüme yanıt verme hızını artıran bulut platformuyla iş veriminizi artırın.

Dijital dönüşüm firması Nsocial’dan bir öneri: Ürünleri dönüştürün, Akıllı teknoloji kullanarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde ürün ve süreçlerde yenilikler yaratın ve yeni kazanç fırsatları oluşturun.

Dijital dönüşüm firmaları olarak bu noktada birleşiriz. Gerçek bir dijital dönüşüm projesi, geleneksel yöntemleri iyileştirmekten ve tabir-i caiz ise yamamaktan ziyade, iş modellerini ve iş süreçlerini temel olarak gözden geçirmeyi içerir. Dijital dönüşüm firmaları için Dijitalleşme, bilinenin tam aksine, daha karmaşık yazılımları içeren teknoloji ve buna bağlı hizmetlerin uygulanması değil. Dijital dönüşüm firmaları ve şirketlerde dijital dönüşüme odaklanan marka yöneticileri ve CDO’lar, her hedefte dijital dönüşüm için yeni bir sihir yaratmalıdır. Ve bu sihir, hem dijital dönüşüm firmaları hem de şirketlerde dijital dönüşüm adımı atan yöneticiler için oldukça yalın olmalıdır. Evet, biz dijital dönüşüm firmalarının en önemli kelimesi YALIN olmak. Dijital dönüşüm firmaları olarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde odaklandığımız öncelikler müşteri deneyiminde iyileşme, tedarik zincirini düzeni yaratma, süreç iyileştirme, yeni ürünler sunmak için veri analizlerini okumak olabilir.

Dijital dönüşüm firması olarak detaylıca yazdığımız Üretimde dijital dönüşüm, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta dijital dönüşüm Nedir yazılarımıza da göz atabilirsiniz.