Loading

Üretimde Dijital Dönüşüm. Endüstride Dijital Dönüşüm.

Dijital Dönüşüm Ne Anlama Geliyor? Dijital dönüşüm Nedir? Dijitalleşme Nedir?

Dijital dönüşüm dünü, bugünü ve yarını kapsar. Dijital dönüşümü tanımlayacak olursak, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşme ile hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm, dijitalleşme ile dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Covid-19 süreci ile birlikte önemini iyice anladığımız e-ticaret alışverişinin ön plana çıktığı günümüzde, 3D Secure ödeme sistemlerinden siber güvenlike her yerde dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Klasik ve angarya olarak görülen dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor. Dijital dönüşümü şirketler özelinde analiz ettiğimizde; şirketlerin ana üretim birimleri ile üretim destekleyici birimlerinin dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçleri çıkıyor. Burada yürütülecek olan çalışmaları dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm seviyesine göre sınıflandırmak gerekir. Dijital dönüşüm müşteri ile başlar ve biter. Dijital dönüşüm her müşteri etkileşimine değer katar. Dijital Dönüşüm, sorunları çözmek için yeni, hızlı ve sıklıkla değişen dijital teknolojinin kullanılmasıdır. Dijital dönüşümün örneklerinden biri bulut bilişimdir. Kullanıcıya ait donanıma olan bağımlılığı azaltır ve abonelik tabanlı bulut hizmetlerine olan bağımlılığı artırır. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. İşletmenin dijital çağda yeniden tasarlanması, dijital dönüşümdür.

Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal, sosyal, ekonomik, sosyoekonomik ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verebilmeyi hedeflerken, modern teknolojinin bilgi, yazılım, donanım ve iletişim alanında sunduğu faydalardan yararlanılmasıdır. Otomasyon ve loglama ile sermaye getirisini, verimliliği ve karlılığı artırın. Dijital dönüşüm yolculuğunuzu hızlandırın. Dijital Dönüşümü Fırsata Dönüştürün. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, 360 derece video çekimi, sanal tur, IoT, edge, Bulut, yapay zeka, gelişmiş 3D görselleştirme, sosyal medya yönetimi ve dijital ikiz gibi teknoloji yenilikleri endüstriler için yeni fırsatlar yaratıyor. Peki yeni gerçeklik sektörünüz için ne anlama geliyor? Resmin tamamını almanıza yardımcı olacağız.

Endüstri 4.0 ile Üretimin Dijitalleşmesi şirketlerin ana üretim birimlerinde gerçekleşen dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü kapsayan tüm süreçleri kapsar. Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi, dijital dönüşümün ilk aşaması. Gerek özel kurumlar gerekse de devlet kurumlarının bulunduğu konumun “Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi” seviyesinde olması dijital dönüşüm için önemli. Dijitalleşmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için üretimin dijitalleşmesi aşamasında da başarılı olmamız gerekiyor. Dijitalleşmenin ikinci aşaması olan üretim destekleyici birimlerin (muhasebe, finans, stok yönetimi, İK süreçleri vb.) dijitalleşmesi sürecinde; değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmelidir.

Yani üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanılması durumundan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm detaylarındaysa; sanayi üretiminde halihazırda insan yönetiminde çalışan makinelerin artık insan bağımsız otonom olarak çalışması, dijital dönüşüm ile iş süreçlerinin takibi diyebiliriz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile makinelerin kendi aralarında iletişim kurması ile insansız üretimin tüm aşamaları realize olabilir.

Dijital değişimin unsurları; Üretimde Dijital Dönüşüm ile birlikte İnsan, Süreç ve Teknoloji Adaptasyonu. Bu üç bileşen, dijital dönüşüm ve dijitalleşme için önemlidir. Hepsi bir arada dijital dönüşüm sürecine dahil olursa dönüşüm verimli olur. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme dünü, bugünü ve yarını kapsar. Bu nedenle sürekli değişim en önemli faktördür. Dijitalleşme sürecin en iyi şekilde yönlendirilmesi, yönetilmesi ve hızlandırılması için çalışmalar gün geçtikçe hızlanıyor.

Dijital dönüşüm firmaları için şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine örnek verecek olursak; Müşteriler, güvenli bir web sitesi üzerinden online ödeme yapabilmeleri bir dijital dönüşümdür. Yada Veritabanınızı cloud sistemi dedigimiz bulut sistemine taşıdığınızda, şirketlerde dijital dönüşüm adımı olarak bir dijital dönüşümdür. Veya dijital dönüşüm firmaları ile şirket ekipler iş programlarını cep telefonuyla yönetip takip edebildikleri bir yazılım ortaya çıkardığınızda dahi, bu da şirketlerin dijital dönüşüm adımlarına bir örnektir.

Dünyada Dijital Dönüşüm

Tabi ki en önemli dijital dönüşüm rüzgarı; üretimde dijital dönüşümde yaşanıyor. Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), dijital medya, 3D yazıcılar dijital dönüşümün heyecan verici bileşenleri. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle iş dünyasında neredeyse her alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Hızla dijitalleşen ve dijital dönüşüme ayak uyduran dünyada, rekabette avantaj sağlayabilmek için dijital dönüşümden uzak kalınmaması artık zorunluluk. Dijital dönüşüm ile ilgili yapılan birçok araştırma sonucuna göre; klasik yöntemlerle işleyişlerini sürdüren tüm işletmelerin kısa vade içerisinde büyük hasarlar alacağı alenen ortaya çıktı, hatta üzücü Covid-19 süreci ile de dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu resmen belgelendi. Dijital dönüşümün öne çıkan bileşenlerinden birisi, e-Dönüşüm. e-dönüşüm tanımı ile şirketlerin, devlet kurumlarının ve birçok yapılanmanın tasarruf, inovasyon, verimlilik, ekosistemi koruma gibi kazanımlarla operasyonel iş süreçlerini dijital dönüşüm ile elektronik ortama taşıması diyebiliriz.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile e-Dönüşüm uygulamalarının önemini bir kez daha anlıyoruz. Dijital dönüşüme geçen firmaların operasyonel işlerini yürütmek için çalışanarın, evde kalarak, işlerin evden yürütülmesi için ofiste olmaları gerekmediğini deneyimledik. Kamuda dijital dönüşüme örnekler vermek gerekirse, e-Arşiv Fatura, e-Devlet, e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi uygulamalarında devletin özel sektör için belirlediği zorunlulukların de e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırma ve yaygınlaştırma stratejilerini gösterebiliriz.

Dijital Dönüşümü ve e-dönüşümü ticari faaliyetlerin yürütülmesi açısından analiz ettiğimizde; Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşüme yaklaşımı pozitif ama dijital dönüşüme nereden ve nasıl başlamalıyız noktasında kafa karışıklığı var. Günümüzde gelişen teknoloji ile dijital dönüşüm, yeni dünya ve yeni ekonomik düzen ve rekabet koşullarında hızlanmak doğru adım olacakken, beklemek şirketlerin yararına bir durum değil. Şu anki sektörler gelişmeler dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm süreçlerinin gereklilik halini almış olduğunu gösteriyor.

Üretimde Dijital Dönüşüm

Üretimde dijital dönüşüm ile entegre olarak Endüstri 4.0'a da değinmemiz gerekir. Endüstri 4.0, dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini endüstride dijital dönüşüm trendini ortaya koyar. Üretime dijital dönüşüm süreci üretimin djitalleşmesi demektir. Firmaların üretim süreçlerinde dijitalleşme ile birlikte dijital teknolojilerden yararlanmaları üretimde dijital dönüşüm olarak adlandırabiliriz. Yıllardır fabrikaların hemen hemen tümünde üretimde dijital dönüşümün ilk adımlarından otomasyon uygulamaları yıllardır kullanılıyor. Örneğin otomotiv sektöründe Ford'un üretim bandı ile başlayan seri üretim süreçleri, Toyota'nın üretimde dijital dönüşüm uygulamaları ile gelişmiştir ama Endüstri 4.0 ile birlikte Tesla'nın oyuna girmesi ile tamamen üretimde dijital dönüşüm süreçleri boyut değiştirmiştir. Üretim otomasyonunda veri değerlendirme ve taşıma kapasiteleri sınırlı analog sistemler ve analog sensörler Endüstri 4.0 öncesinde kullanılırdı, Endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza giren üretimde dijital dönüşüm süreçleri ile analog sensörler yerini yeteri kadar hızlı ve kapasiteli iletişim teknolojileri yardımı ile hem merkezi bilgisayarlar ile hem de kendi aralarında haberleşen dijital sensörlerle bıraktı. Endüstri 4.0'ın kaçınılmaz dijitalleşme hamleleri ile uygulanan üretimde dijital dönüşüm teknolojilerin ilerlemesi üretim maliyetleri de büyük ölçüde azalttı. Üretimde dijital dönüşüm süreçleri sayesinde Üretimde kalite kontrolu da hızla insan kontrolünden çıkıp sensör ve makine kontrolune geçiyor, böylece üretim sonucu hatası çıkabiliyor, üretimden kaynaklanan hatalar ie artık karşılaşılmıyor. Endüstri 4.0 ile birlikte Üretimde dijital dönüşüm uygulamalarını hayata geçiren şirketler üretimlerinde verim ve kalite artışı sağladıklarından rakipleri ile pazarda farklarını açmaya başladılar.

Üretimde dijital dönüşüm bileşenlerinden bazıları bilgi tabanlı servisler, varlık yönetimi, fabrika optimizasyonu ve sektör bazlı endüstriyel yazılım gibi dijitalleşme bileşenleridir. Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak endüstride dijital dönüşümü hızlandıracak. Şirketlerde Dijital dönüşüm, sadece büyük şirketlerde değil, küçük ve orta çaplı işletmelerde de üretimde dijital dönüşüm doğru uygulandığı takdirde oldukça etkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Üretimde Dijital dönüşüm yada Endüstride Dijital Dönüşüm yada Sanayide Dijital Dönüşüm; Servis/ Satış Sonrası Süreç Yönetimi, Kaynak Yönetimi, Varlık Kullanımı, İK Süreçleri Yönetimi, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi, Arz/Talep Eşleşmesi, Pazara Sürme Süreçlerinde uygulanabiliyor ve firmalar için verimlilik artışı, rekabet avantajı, müşteriye hızlı cevap, kişiselleştirilmiş hizmet, karlılık, müşteri bağlılığı, yeni müşteri, farklılaşma, yeni gelir fırsatları, prestij, akıllı işletme ve yenilenen işgücü gibi çok önemli fırsatlar barındırıyor.

Üretimde dijital dönüşüm ürün tasarımından tutun, satış ve pazarlamada dijital dönüşüme kadar bir çok kola ayrılır. Artırılmış gerçeklik (AR) ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretilip duyusal girdi ile artırılıp canlandırılan elemanların fiziksel, gerçek dünya ortamıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir algı ortamının canlı doğrudan ya da dolaylı bir görünümüdür. Üretimde Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap edecek ve hislerini hareket geçirecek girdiler bilgisayar tarafından modifiye edilip zenginleştirilir ve ortaya çıkan yeni gerçeklik kullanıcının algısına sunulur. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim içindedir. Artırılmış Gerçeklik ile kullanıcı gerçeklik ortamını oluşturan bilgiler ve diğer ögelerle etkileşime girebilir. Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla bağdaşabilir. Artırılmış gerçeklik olarak adlandırdığımız bu yeni teknoloji, bilgisayar evreni ve gerçek evren arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıp; görme, hissetme, dokunma, koklama, duyma duyularımızın oluşturulan yeni bir evrende harekete geçmesini sağlar

Üretimde Sanal Gerçeklik kullanımı ve Üretimde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı makalelerimize göz atabilirsiniz.

Üretimde dijital dönüşüm demek DİJİTALLEŞEN ÜRETİM, YÜKSEK VERİM demektir. Sanayide dijital dönüşüm teknolojileri son yıllarda giderek fiyat olarak erişilebilir oldu. sanayide dijital dönüşümün temelinde siber-fiziksel sistemler, üretimde sanal gerçeklik kullanımı, üretimde artırılmış gerçeklik kullanımı, üretimde dijital dönüşüm uygulamaları, endüstride dijital dönüşüm uygulamaları iç içedir. Sanayide dijital dönüşümün getirdiği yenilikler ne kadar teknolojik olsa da, üretimde dijital dönüşüm odağında yine insan vardır. Çünkü üretimde dijital dönüşümle ortaya çıkartılan ürünler insan odaklı kullanıma sunulacaktır. Üretimde dijital dönüşüm ile sanal ortamda simüle edilmesi, gözden kaçan veya çıkması olası bütün sorunların bu şekilde görülerek çözülmesinden sonra gerçek hayata geçişin getireceği zaman ve maliyet etkinliği ortadadır.

Özetle sanayide dijital dönüşüm ile değişen müşteri, çalışan ve dünya pazarı profiline uymak istiyorsak; küçülmeyi, dışarıda kalmayı, endüstride dijital dönüşüme adapte olamadıkları için isimleri tarih olan işletmelerin arasına katılmak istemiyorsanız, üretimde dijital dönüşümü kabullenmek, anlamak ve bir fırsata dönüştürmeyi başarmak zorundayız.

Dijital Dönüşümün Faydalari

En basitinden evrak kaybına son verir :] Tüm dökümanlar dijital ortama taşındığı için dolayısıyla kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkar. Bu basit girişten sonra daha vizyoner devam edelim. Dijital dönüşüm ile birlikte gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, iş yapış prosedürleri hızlanır ve zamandan kazanılır.

Dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm ile arşivlere saniyeler içerisinde ulaşılır. Anlık ve otomatik veri kaydı ve otomasyon ile hata payı oranı azalır. Ayrıca dijital dönüşüm çevrecidir. Kağıt kullanımını ciddi oranda azalttığından dolayı da her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenerek çevrenin korunmasına yardımcı olur. Dijital dönüşüm, zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmelerin yararlanabileceği bir sistemdir. Eğitimden sağlık sektörüne, perakendeden enerjiye, hizmet sektöründen üretimde dijital dönüşüm tüm sektörlerde uygulanabilir.

Dijital dönüşüm ile birlikte üretimde dijital dönüşüm ölçümlenebilir anlık performans ve verileri sunar. Üretimde dijital dönüşümden bahsediyorsak ekipman parkınızın, makinelerinizin devirlerini, ısılarını, üretim çıktılarını görüp, performans optimizasyonu ve bakım yapabilirsiniz. Yada çalışanlarınızın iş verimliliklerini hangi noktalar yükseltirken hangi noktalar minimize ediyor gözlemleyebilir ve iş süreçlerinizi verimliliğe göre optimize edebilirsiniz. Yada dijital dönüşüm ile araç takip programları ve cihazları ile lojistik ve nakliye stratejinizi optimize edebilirsiniz.

Üretimde Dijital dönüşümün faydalarından hizmet ya da ürün veriminin yükselmesi direkt olarak bir çıktısal faydadır.

Organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi, üretimde dijital dönüşüm faydalarındandır.

Memnuniyet sonucu fayda elde edinilmesi gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde iyileştirme ve kullanılan teknolojik ekipman / yazılımlar ile üretimde dijital dönüşüm yaşanırken, aslında tüm organizasyonda bütün halinde dijital dönüşüm yaşanır. Üretimde dijital dönüşüm ile birlikte tüm organizasyonun dijital dönüşüm sürecinin tamamı dijitalleşme ve e- dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Üretimde Dijital Dönüşüm Stratejisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal şirketler, iletişimde oldukları iş paydaşları, tedarikçileri ve müşterileri ile dijital dönüşüm çözümleri ile online ortam üzerinden iletişimdeler. Kimi şirket bunu SAP, Canias gibi ERP programları üzerinden kimileri ise MS Dynamics yada kendi yazdıkları programlar gibi CRM programları üzerinden sürdürür. Eski adıyla otomasyon olarak bilinen analog kayıtların, üretimde dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri ile birlikte online ortamda işlenmesi gündeme gelince, e-hizmet sistemiyle süreçlerin dijital ortama aktarılması hızlandı.

Şirketlerde Dijital Dönüşümden ve Üretimde Dijital Dönüşümden bahsediyorsak, akla hemen var olan teknolojinin ve yazılımların dönüşümü gelir. Ama asıl konu, şirketlerde dijital dönüşümün işlerini çok daha farklı yöntemlerle dijitalleştme adımlarını atmasıdır.

Üretimde Dijital dönüşüm sürecinin tek yönlü olmadığı unutulmamalıdır. Şirketler, e-dönüşüm ve dijitalleşme ile günümüz teknolojisini kullanarak çok daha verimli bir dijital işleyiş ile otomasyon oluşmasını sağlarken, dijital dönüşüm firmaları tarafından verilen servislerin gelişmesi ve gelişen hizmet ile daha verimli bir dijitalleşme sürecine şirketlerde dijital dönüşüm ile birlikte üretimde dijital dönüşüme adım atıldığı görülüyor.

Üretimde Dijital dönüşüm sürecenin 3 ana unsuru var. Sakinlik ve yalınlık, doğru karar alma ve hızlı hareket etme. Dijital dönüşüm için hazır bir paketler mevcut değildir. Çünkü üretimde dijital dönüşüme adapte olmanız için dijital dönüşüm için konumlamanızı yapmak, üretimde dijital dönüşüm yol haritanızı çıkartmak gerekir. Sonrasında dijital dönüşüm ihtiyaçlarınıza göre e-dönüşüm ve üretimde dijitalleşme uygulamaları ile şirketlerde dijital dönüşüm adımlarını atmamız gerekiyor.

Bu nedenle Şirketlerde Dijital Dönüşüm daima sürekli değişim faktörünün varlığı kabul edilerek, üretimde dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde analiz edilmesi, planlanması, yönetilmesi ve uygulamalarının hızlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Dijital Dönüşüm Şirketi Nsocial Ne Yapar? Dijital Dönüşüm Firması Nsocial Nasıl Çalışır?

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, sizin outsource çalışan Dijital Dönüşüm Direktörü’nüz (Chief Digital Officer – CDO) gibi çalışır. Günümüzün küresel ekonomisi, bilgi teknolojisine yönelik pek çok çalışma ve araştırma yapma ile modeller geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. Bilişim Teknolojisi yazılımlarının ve altyapılarının şirketlerde dijital dönüşüm kurumsal sistemlerinin uygulanabilirliğine temel oluşturması, şirketlerin iş yapma ve prosedür süreçlerinin değişiklik gerekliliklerinin en hızlı şekilde adaptasyonu ve dijital dönüşüm adımlarının nasıl gerçekleştirileceği gibi şirketleri zorlayan noktalarda dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine yön verir.

Yeni teknolojik altyapının işletmeler içerisine entegrasyonunu sağlamak yeni dijitalleşme süreçleri ve dijitalleşme süreçleriyle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerini ve şirketlerin dijitalleşme süreçlerini yönetir.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, dijitalleşme süreçlerinde teşhis süreci ile dijitalleşme adımlarınızı analiz eder ve dijital dönüşüm maliyetlerini hesaplar. Şirketlerde Dijital dönüşüm ilk başlarda maliyetli gelebilir ama şirketlerde dijitalleşme süreçlerinden kazanacağınız faydalar ile kıyasladığınızda uzaklaşmayı seçecek kadar maliyetli değildir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial olarak bakış açımız, şirketlerde dijital dönüşüm kurulum maliyetleri yüksek olsa da bunu tek seferlik bir kurulum maliyeti olarak görüp, zamanla küçük minimal iyileştirme maliyetleri olarak değerlendirmenizde fayda var.

Şirketlerde dijital dönüşüm maliyetleri, genel maliyetleri ve yatırım harcamalarını azaltmaktadır. Ancak şirketlerde dijital dönüşüm ile geliştirilecek dijitalleşme adımlarından olacak yeni bir sistem, beklentileri yerine getiremeyebilir. Dijital dönüşüm gelişimlerinde aksamalar yaşayan organizasyonların çoğu, sistemlerinin beklenen en uzun yaşam döngüsünde hayatta kalamayabiliyor. Burada tam olarak söylememiz gerekir ki, şirketlerde dijital dönüşümün en temel adımı, teşhisi koymaktır. Şirketlerde dijital dönüşüm için dijitalleşme yol haritası, kaynaklar, sorunlar, tespitler belirlenir. Dijital dönüşüm firması Nsocial işte tam burada farklılığını ve şeffaflığını ortaya koyar. Çoğu Dijital dönüşüm şirketi, firmanızın dijital teşhisini koymaz, analizini yapmaz ve elindeki ürünleri hızlıca firmanıza satmaya çalışır.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, önce bir muayene için buluşalım der. Talep ve ihtiyaçlarınızı netleştirmeli ve belirlemeliyiz. Sonra dijital skorunuzu hesaplayacağız. Şirketiniz yeni zorlukları dönüştürmek ve karşılamak için gerekenlere sahip mi?

İkinci adım stratejiyi belirlemek. gelecek için ürünlerinizi, ekiplerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi kontrol etmeli ve belirlemeliyiz. O zaman sizinle karlılığa karar vermeliyiz. dijital varlıklarınızı birlikte yönetmeliyiz veya birlikte yeni dijital varlıklar oluşturmalıyız. bu adımda, kuruluşunuzun dijital ikizini kıyaslamayı ve oluşturmayı kontrol etmeliyiz.

Üçüncü adım ölçeklendirme ve aşamalaştırmadır. dijital dönüşümünüz için belirlenmiş uygulamaları ölçeklendirmeli ve bunları sizinle katı bir süre içinde aşama aşama koymalıyız.

Dördüncü adım ise, dijital dönüşüm adımlarınn uygulanması. Dijital dönüşüm uygulamaları hem yazılım geliştirme hem de içerik oluşturma içerir. dijital dönüşümün endüstrilere getirebileceği değeri aydınlatmak için çok çalışıyoruz. insanları daha akıllı iş yapma yöntemleri ile güçlendirmemizi istiyoruz. Hedefimiz, teknolojik gelişmelere insani bir deneyim kazandırmak, müşterilerimize kârlılığı arttırırken varlık ve operasyon yaşam döngüleri arasında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma yolları sağlamaktır.

Finansal hizmetlerde de dijital dönüşüme odaklanmalıyız. Koronavirüs günlerinde düşünün. nakit kullanımı % 85 azaldı ve fiziki bankalara gitmeye yaklaşık olarak izin verilmedi. her işlem ve işlem çevrimiçi olarak gerçekleşir ve bunların% 95'i mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirilir.insan kaynaklarında sanal gerçeklik teknolojileri ve etkileşimli iş eğitimi . bir vr ajansı olarak, tabii ki sanal gerçekliğin kurumsal öğrenmede dijital dönüşüm olarak kullanıldığına inanıyoruz, bu çalışan performansını en üst düzeye çıkaracaktır ve yoğun bir şekilde yükselen müşteri yolculuğu deneyimi yaratın.tüm dünyada görüldüğü gibi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sağlam bir ihtiyaç ve koronavirüs günlerinde% 200 zorunluluktur. birlikte dijital dönüşüm stratejileri oluşturabiliriz.

Şirketlerde hatalı proje değerlendirme analizlerinin yapılması, yeni sisteme dönüşüm aşamasında verilen yanlış kararlar, personelin isteksizliği, hızlı değişen işletme koşullarına uyum sağlayamama gibi çeşitli nedenler bu başarısızlığı getirmektedir. Dijital dönüşüm ajansı Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde gereksiz maliyetlerin ve başarısızlıklarının önüne geçer.

Şirketlerde dijital dönüşüm süreçleri dahilinde dijitalleşme adımlarını atarken, yeni bir kurumsal sistem yazılımı uygulama sürecinde hangi dijital dönüşüm stratejileri ve dijitalleşme adımları göz önünde bulundurulmalıdır; bu dönüşüm şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin seçiminde hangi değişkenler ele alınmalıdır sorularını işletmelerin önceliklerine göre cevaplaması gerekmektedir. Dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde tüm sorularınıza profesyonelce cevap verir.

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerin dijital dönüşümü noktasında nerede olduğunuzu teşhis ve tespit eder ve dijitalleşme stratejinizi teşhis ve analizler sonunda oluşturur.

Şirketlerde dijital dönüşüm danışmanlığı konusunda uzman ve doğru bir iş ortağı olan dijital dönüşüm firması Nsocial ile bir kahvede bir araya gelin.

Dijital dönüşüm ile Müşterilerle iletişim kurun, Kişiselleştirilmiş müşteri ve tedarikçi deneyimlerine olanak sağlayan akıllı platformu kullanarak müşteri edinmeyi ve sadakati artırın.

Şirketlerin dijital dönüşümünde yine öncelik insan olmalı. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial’ın ilkesi “önce çalışan”dır. Çalışanlarınızı güçlendirin, Mobil ekip çalışması ve esnek çalışma tarzlarını güvenle destekleyen dijitalleşme teknolojileri ile ekip verimliliğini artırın.

Süreçleri ve dijital dönüşüm adımlarını optimize edin , İşlemlerinizi optimize eden ve dijital dönüşüme yanıt verme hızını artıran bulut platformuyla iş veriminizi artırın.

Dijital dönüşüm firması Nsocial’dan bir öneri: Ürünleri dönüştürün, Akıllı teknoloji kullanarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde ürün ve süreçlerde yenilikler yaratın ve yeni kazanç fırsatları oluşturun.

Dijital dönüşüm firmaları olarak bu noktada birleşiriz. Gerçek bir dijital dönüşüm projesi, geleneksel yöntemleri iyileştirmekten ve tabir-i caiz ise yamamaktan ziyade, iş modellerini ve iş süreçlerini temel olarak gözden geçirmeyi içerir. Dijital dönüşüm firmaları için Dijitalleşme, bilinenin tam aksine, daha karmaşık yazılımları içeren teknoloji ve buna bağlı hizmetlerin uygulanması değil. Dijital dönüşüm firmaları ve şirketlerde dijital dönüşüme odaklanan marka yöneticileri ve CDO’lar, her hedefte dijital dönüşüm için yeni bir sihir yaratmalıdır. Ve bu sihir, hem dijital dönüşüm firmaları hem de şirketlerde dijital dönüşüm adımı atan yöneticiler için oldukça yalın olmalıdır. Evet, biz dijital dönüşüm firmalarının en önemli kelimesi YALIN olmak. Dijital dönüşüm firmaları olarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde odaklandığımız öncelikler müşteri deneyiminde iyileşme, tedarik zincirini düzeni yaratma, süreç iyileştirme, yeni ürünler sunmak için veri analizlerini okumak olabilir.

Dijital dönüşüm firması olarak detaylıca yazdığımız Üretimde dijital dönüşüm, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta dijital dönüşüm Nedir yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

İnovasyon ajansı nedir? İnovasyon şirketi nedir? İnovasyon Nedir?

evet, nsocial bir teknoloji inovasyon ajansı veya inovasyon şirketidir ve ar ajansı ve 360 derece video çekimi ve vr video ajansı olarak, vr & ar & 360 videolarını inovasyon ve dijital dönüşümün büyük bir bileşeni olarak kullanıyoruz. Modern anlamında yenilik "yeni bir fikir, yaratıcı düşünceler, cihaz veya yöntem biçiminde yeni hayaller" dir. İnovasyon genellikle yeni gereksinimleri, açıklanmamış ihtiyaçları veya mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan daha iyi çözümlerin uygulanması olarak da görülür.

Mevcut alternatiflere karşı ürün ve hizmetler için anlamlı fark noktaları yaratmak. Markaların artımlı yeni pazarlarda veya kategori segmentlerinde rekabet etmesini sağlamak. Hedeflere ulaşmak için yeni yollar sunarak ya da hayatları ya da işleri daha kolay, daha iyi, daha mutlu, daha heyecan verici, tatmin edici ya da daha üretken hale getirerek karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarını karşılamak. Sadakati arttırmak için tüketicilerin hayal güçlerini memnun etmek / onlara ilgi çekmek / yakalamak.

Dijital Dönüşüm Ajansı Nsocial, marka ve organizasyonunuzu inovasyon ve dijital dönüşümle geleceğe dönüştürmek için birlikte çalışıp düşünmenizi sağlar. bize bir e-posta bırakın!

Dijital Pazarlama Ajansı Nsocial neler yapar?

Dijital Pazarlama; markanızı ve işinizi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. Dijital Pazarlama, temelde 4 adımdan oluşuyor: Elde et(Acquire), Kazan(Convert), Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) ve Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow). İlk adım olanElde et(Acquire) aşamasında; Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Arama Motoru Reklamları (SEM) ve (PPC), Email Marketing, Sosyal Medya Pazarlama(Social Media Marketing), Gelir Ortaklığı(Affiliate Marketing), İnteraktif Karşılaştırma (Interactive Comparison), Reklam Ortaklığı (Advertising Partnership), Viral Pazarlama, İçerik üretme/paylaşma, RSS, Online PR gibi belli başlı konulara odaklanıyoruz ve bilinirliğinizi arttırıyoruz. İkinci adımımız ise Kazan(Convert): Müşteri web sitenize geldikten sonra, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak aktiviteler. Hedef her zaman satış degildir, bir blog için okunan yazıların sayısı, yazıyı beğenenlerin sayısı, kaç kişinin o yazıyı paylaştığı, kaç kişinin blogu takip etmeye başladığı gibi şeyler de olabilir. Bir gazetenin web sitesi için, kaç tane haberin okunduğu, web sitesinde geçirilen toplam süre, kişisel bir site için ise, sizinle iletişime geçmek isteyen kişi sayısı olabilir. Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) adımımız; neyi yanlış yapıp neyi doğru yaptığınızı anlamanız ve kendinizi rakiplerinizle karşılaştırmanız açısından çok önemli. Bizce tüm dijital pazarlama aktiviteleri içinde en önemli kısım burası. Çünkü eğer başarınızı ölçemiyorsanız, başarılı olduğunuzu söyleyemezsiniz. Bu aşamada sitenizin, reklamlarınızın ve tüm dijial pazarlama faaliyetlerinizin performansını analiz ediyoruz. Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow) aşaması ise halihazırda müşteriniz olan kişileri memnun etme ve sizin daimi müşterileriniz olmaları için çalışma kısmı. İyi bir müşteri hizmetleri sunma, Email Marketing, sadakat programları (loyalty programs), dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulama, kişiselleştirme, topluluk oluşturma ve referans programları başlatma bu alanda kullanabileceğiniz teknikler.