Loading

Eğitimde Dijital Dönüşüm. Eğitimde Dijitalleşme.

Dijital Dönüşüm Ne Anlama Geliyor? Dijital dönüşüm Nedir? Dijitalleşme Nedir?

Eğitim 4.0 ile hayatımıza giren Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Eğitimde Dijitalleşme süreçlerine değinmeden önce, dijital dönüşüm hakkında bir giriş yapmak isteriz. Dijital dönüşüm dünü, bugünü ve yarını kapsar. Dijital dönüşümü tanımlayacak olursak, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşme ile hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm, dijitalleşme ile dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Covid-19 süreci ile birlikte önemini iyice anladığımız e-ticaret alışverişinin ön plana çıktığı günümüzde, 3D Secure ödeme sistemlerinden siber güvenlike her yerde dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Klasik ve angarya olarak görülen dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor. Dijital dönüşümü şirketler özelinde analiz ettiğimizde; şirketlerin ana üretim birimleri ile üretim destekleyici birimlerinin dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçleri çıkıyor. Burada yürütülecek olan çalışmaları dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm seviyesine göre sınıflandırmak gerekir. Dijital dönüşüm müşteri ile başlar ve biter. Dijital dönüşüm her müşteri etkileşimine değer katar. Dijital Dönüşüm, sorunları çözmek için yeni, hızlı ve sıklıkla değişen dijital teknolojinin kullanılmasıdır. Dijital dönüşümün örneklerinden biri bulut bilişimdir. Kullanıcıya ait donanıma olan bağımlılığı azaltır ve abonelik tabanlı bulut hizmetlerine olan bağımlılığı artırır. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. İşletmenin dijital çağda yeniden tasarlanması, dijital dönüşümdür.

Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal, sosyal, ekonomik, sosyoekonomik ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verebilmeyi hedeflerken, modern teknolojinin bilgi, yazılım, donanım ve iletişim alanında sunduğu faydalardan yararlanılmasıdır. Otomasyon ve loglama ile sermaye getirisini, verimliliği ve karlılığı artırın. Dijital dönüşüm yolculuğunuzu hızlandırın. Dijital Dönüşümü Fırsata Dönüştürün. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, 360 derece video çekimi, sanal tur, IoT, edge, Bulut, yapay zeka, gelişmiş 3D görselleştirme, sosyal medya yönetimi ve dijital ikiz gibi teknoloji yenilikleri endüstriler için yeni fırsatlar yaratıyor. Peki yeni gerçeklik sektörünüz için ne anlama geliyor? Resmin tamamını almanıza yardımcı olacağız.

Endüstri 4.0 ile Üretimin Dijitalleşmesi şirketlerin ana üretim birimlerinde gerçekleşen dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü kapsayan tüm süreçleri kapsar. Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi, dijital dönüşümün ilk aşaması. Gerek özel kurumlar gerekse de devlet kurumlarının bulunduğu konumun “Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi” seviyesinde olması dijital dönüşüm için önemli. Dijitalleşmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için üretimin dijitalleşmesi aşamasında da başarılı olmamız gerekiyor. Dijitalleşmenin ikinci aşaması olan üretim destekleyici birimlerin (muhasebe, finans, stok yönetimi, İK süreçleri vb.) dijitalleşmesi sürecinde; değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmelidir.

Yani üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanılması durumundan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm detaylarındaysa; sanayi üretiminde halihazırda insan yönetiminde çalışan makinelerin artık insan bağımsız otonom olarak çalışması, dijital dönüşüm ile iş süreçlerinin takibi diyebiliriz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile makinelerin kendi aralarında iletişim kurması ile insansız üretimin tüm aşamaları realize olabilir.

Dijital değişimin unsurları; İnsan, Süreç ve Teknoloji Adaptasyonu. Bu üç bileşen, dijital dönüşüm ve dijitalleşme için önemlidir. Hepsi bir arada dijital dönüşüm sürecine dahil olursa dönüşüm verimli olur. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme dünü, bugünü ve yarını kapsar. Bu nedenle sürekli değişim en önemli faktördür. Dijitalleşme sürecin en iyi şekilde yönlendirilmesi, yönetilmesi ve hızlandırılması için çalışmalar gün geçtikçe hızlanıyor.

Dijital dönüşüm firmaları için şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine örnek verecek olursak; Müşteriler, güvenli bir web sitesi üzerinden online ödeme yapabilmeleri bir dijital dönüşümdür. Yada Veritabanınızı cloud sistemi dedigimiz bulut sistemine taşıdığınızda, şirketlerde dijital dönüşüm adımı olarak bir dijital dönüşümdür. Veya dijital dönüşüm firmaları ile şirket ekipler iş programlarını cep telefonuyla yönetip takip edebildikleri bir yazılım ortaya çıkardığınızda dahi, bu da şirketlerin dijital dönüşüm adımlarına bir örnektir.

Eğitim 4.0 ile birlikte Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Eğitimde Dijitalleşme süreçlerine hazırsanız başlayalım ama önce bir de Dijital Dönüşümün Faydalarına değinelim kısaca.

Dijital Dönüşümün Faydaları

En basitinden evrak kaybına son verir :] Tüm dökümanlar dijital ortama taşındığı için dolayısıyla kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkar. Bu basit girişten sonra daha vizyoner devam edelim. Dijital dönüşüm ile birlikte gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, iş yapış prosedürleri hızlanır ve zamandan kazanılır.

Dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm ile arşivlere saniyeler içerisinde ulaşılır. Anlık ve otomatik veri kaydı ve otomasyon ile hata payı oranı azalır. Ayrıca dijital dönüşüm çevrecidir. Kağıt kullanımını ciddi oranda azalttığından dolayı da her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenerek çevrenin korunmasına yardımcı olur. Dijital dönüşüm, zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmelerin yararlanabileceği bir sistemdir. Eğitimden sağlık sektörüne, perakendeden enerjiye, hizmet sektöründen üretimde dijital dönüşüm tüm sektörlerde uygulanabilir.

Dijital dönüşüm ölçümlenebilir anlık performans ve verileri sunar. Üretimde dijital dönüşümden bahsediyorsak ekipman parkınızın, makinelerinizin devirlerini, ısılarını, üretim çıktılarını görüp, performans optimizasyonu ve bakım yapabilirsiniz. Yada çalışanlarınızın iş verimliliklerini hangi noktalar yükseltirken hangi noktalar minimize ediyor gözlemleyebilir ve iş süreçlerinizi verimliliğe göre optimize edebilirsiniz. Yada dijital dönüşüm ile araç takip programları ve cihazları ile lojistik ve nakliye stratejinizi optimize edebilirsiniz.

Dijital dönüşümün faydalarından hizmet veriminin yükselmesi direkt olarak bir çıktısal faydadır.

Organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi dijital dönüşüm faydalarındandır.

Memnuniyet sonucu fayda elde edinilmesi gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde iyileştirme ve kullanılan teknolojik ekipman / yazılımlar ile bütün halinde dijital dönüşüm yaşanır. Dijital dönüşüm sürecinin tamamı dijitalleşme ve e- dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Eğitim 4.0 ile birlikte Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Eğitimde Dijitalleşme süreçlerinde detaylara inmeye hazırsınız, başlıyoruz.

Eğitimde Dijitalleşme

Eğitimde dijitalleşme denildiğinde; eğitimde kullanılan basılı dökümanların dijital ortama taşınması da bu kapsamda yer alıyor, bilginin katılımcıya ulaşma şekli de.

Eğitimde dijitalleşme..Heyecanlı, dinamik ve üretken bir çağa girdik.

Hafifleyen çantalar, ders kitaplarından e-postalara tüm ihtiyaçların tek bir yerde toplandığı dizüstü bilgisayarlar, teknoloji okur yazarlığına herkesten daha hızlı adapte olan çocuklar ve gençlerin oluşturduğu yepyeni bir ekosistem ile karşı karşıyayız artık. Eğitim 4.0'ın eğitimde dijitalleşme yolunda attığı adımlar, eğitimde sanal gerçeklik kullanımı, eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımı, eğitimde 360 derece video kullanımı, yapay zeka ve robot teknolojileri alanındaki gelişmeler, son yıllarda insanların çalışma, öğrenme ve iletişim yöntemlerini değiştirmeye başladı.

Eğitimde dijitalleşme ve eğitimde dijital dönüşüm ile STEM Eğitim sistemi, eğitim 4.0'ın bileşenlerinden. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konularında görselleştirmeler yapan, araştırma ve proje tabanlı etkinlikler geliştirerek bu alanlardaki ilgi ve merakı canlı tutan STEM eğitimini hızlıca özetleyecek olursak; yeni değer yaratmak için, insanların; kritik düşünme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği gibi becerileri kazandırmayı STEM eğitimi amaçlar. Eğitimde Dijital Dönüşüm ile teknoloji açısından zengin donanımlı bir sınıfta bulunan öğrenciler, problem çözme becerilerini önemli ölçüde arttırırken; dijital olmayan sınıf ortamında bulunan öğrenciler bu konuda biraz daha yavaş ilerleyebiliyor.

Öğrenilerek kazanılan beceriler; eğitim 4.0 ve eğitimde dijital dönüşüm ile zirveye çıkıyor. Eğitimde dijital dönüşümün kazandırdığı beceriler; 21. yüzyılın yeni para birimidir ve hızla değişen bir dünyada ülkelerin; gelişme ve katma değer yaratma kapasiteleridir. Eğitim sistemleri de özellikle Coronavirüs süreci ile birlikte, eğitim 4.0 ve eğitimde dijital dönüşüm ile birlikte beceri gelişimi için kapsayıcı ve yaşamsal bir yaklaşım benimsemeli, insanlarda hayat boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmeli, yaşamları boyunca yeni becerilere sahip olma arayışı içinde olmaları gerekmekte.

Bugün eğitimde dijitalleşmeyi gerçekleştirmiş kurumların öğrencileri, STEM eğitim modelinin yenilikçi ve modern yapısıyla öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme yetilerine teknoloji destekli eğitimle, eğitimde dijital dönüşüm ile birlikte tablet ya da bilgisayarın olmadığı bir okulu düşünemediklerini ifade ettiklerinde hiç de haksız sayılmazlar.

Eğitimde dijitalleşme ile örneğin ders kitapları, ders notları ve deneme sorularının tabletin içinde olmasıyla öğrencilerine hız ve kolaylık sağlıyor.

Dijital Eğitim Nasıl Olacak?

Eğitimde dijitalleşmeyi anladık, peki dijital eğitim nasıl olacak? E- öğrenmelerle başlayan dijital eğitim süreci ve eğitimde dijital dönüşüm; son 1-2 yılda hızlandı ve çok çeşitlendi. Çünkü eğitim 4.0 ve STEM eğitim ile birlikte adapte olmaya çalışılan eğitimde dijital dönüşüm bileşenlerinden dijital dünyada her an her şey değişiyor ve gelişiyor. E-öğrenme power point slaytlarına benzeyen bir konseptteyken, şu an çok farklı eğitimde dijitalleşme uygulamaları ile e-öğrenmeler mevcut. Eğitimde dijitalleşme nasıl olacak sorusuna “önümüzdeki eğitim döneminde sınıf içi eğitimler daha da azalacak” mantığından yola çıkarak cevap aramaya başlamak en doğru yöntem olacaktır.

Dijital Eğitim nasıl olacak sorusunun cevabını araştırırken diğer önemli tespitleri de aşağıda sıralayabiliriz:

* Eğitim 4.0 ve e-öğrenme sayesinde hayatımıza giren Eğitimde Dijital Dönüşüm; Gelişen teknolojiler ve sosyal medya ile birlikte Y kuşağının yani 1981-2000 yılları arasında doğan jenerasyon ve daha sonra gelen Z kuşağının sınıflarda klasik ders anlatım yöntemlerine konsantrasyon süreleri oldukça düşmektedir. Bu da sınıf içi eğitimlerde ve e-öğrenmelerde katılımcıların konuya konsantrasyonunu sağlama problemini çıkarıyor.

* Problemlerini beyin fırtınası yaparak çözmeyi tercih ediyorlar. Grup çalışmasına yatkınlar.

* Dijital Eğitim ve Eğitimde dijital dönüşüm oyunlaştırmayı merkez alır. Dijital Eğitim nasıl olacak sorusunun ilk cevaplarından biri oyunlaştırma. Bilgisayar oyunları ile büyüdüler. Puan kazanmak, ödül almak, yarışmak bu kuşağın tanımlamaları

* Dijital eğitim nasıl olacak biliyor musunuz? İletişim ve etkileşim merkezli. İletişim teknolojilerini çok iyi kullanıyorlar. Facebook, twitter, instagram ve diğer tüm iletişimsel teknolojilerde ustalar.

* Bilgiye internette çok kolay ulaşıyorlar. Hatta dünyanın bilgisi ceplerinde geziyorlar. Ve hatta geziyoruz. Dijital eğitim nasıl olacak mı? Kesinlikle online ve mobil olacak!

Eğitimde dijital dönüşüm ile birlikte dijital eğitim nasıl olacak sorusunun cevaplarını daha doğrusunu çözümlerini arıyorsak aşağıdakileri takip edebiliriz.

* Bilgiyi basılı dökümanlaştırmak yerine Vikipedi türü dijital bilgi kütüphaneleri aracılığı ile sunmalıyız. Ya da farklı formatları kullanmalıyız.

* Eğitimde dijital dönüşüm ile birlikte klasik anlatıma dayalı sınıf içi eğitim dizaynlarını terk etmeliyiz.

* Eğitimi istediği formatta istediği yerde ve istediği zaman diliminde alabilmesi için bir çok teknolojiyi bir arada kullanmalıyız.

* Eğitim konseptlerine oyunlaştırma ve sosyal medya uygulamalarını dahil etmeliyiz.

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Eğitimde dijital dönüşüm sürecinde tüm ihtiyaçların odağında ölçeklenebilirliği, maliyet avantajı sağlaması, insan kaynağı ve sistemin hızlıca esnekliğinden faydalanılması vardır. Eğitimde 4.0 eğitimde oyunlaştırmayı eğitimde dijital dönüşümün çok önemli bir bileşeni haline getiriyor. Eğitimde dijital dönüşümde oyunlaştırma dediğimizde karşımıza 7 den 77'ye hepimizin aşina olduğu Minecraft geliyor. Öğrencilerin eğitimde dijital dönüşüm ile birlikte kendilerine ait bir dünya kurmalarını sağlayan ve bilişsel becerilerini geliştiren Minecraft: Eğitim Sürümü, eğitimde dijital dönüşüm sayesinde derslerin merkezinde yerini alıyor. Böylece eğitimde dijital dönüşüm ile dünyanın her yanından on binlerce eğitimcinin kodlamadan su döngüsüne, fotosentezden yenilenebilir enerjiye farklı kavramları öğretmek için kullandığı Minecraft: Eğitim Sürümü; eğitim 4.0 ve eğitimde dijital dönüşüm ile okullarda gitgide yaygınlaşıyor.Hem coronavirüs pandemisi süresince, hem de yeni normal düzeninde hayatımızda çok fazla yer kaplayacak dijital dönüşüm ve eğitimde dijital dönüşüm bileşenlerinden uzaktan eğitim örneklerine gelince; OneNote sınıf defterlerinde not alınması, OneDrive üzerinden dosya aktarımı, Microsoft Teams ile ortak çalışma alanlarında fikir ve düşüncelerin paylaşılması, yapılan grup çalışmaları öğrencilerin motivasyonlarını artırırken gerçek işbirliğini nasıl hayata geçirebileceklerini, birbirlerinin verimliliklerini nasıl artıracakları yönünde yapıcı katkılar sağlıyor. Eğitimde dijital dönüşüm aslında hepimizin iş hayatında da kullandığı teknolojilerden pek farklı değil. Belki sizler de Dijital Dönüşüm Ajansı Nsocial'ın yazdığı Dijital Dönüşüm Örnekleri, Endüstride Dijital Dönüşüm ve Üretimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta Dijital Dönüşüm yazılarımıza göz gezdirmek isteyebilirsiniz.

Eğitimde dijital dönüşüm sadece öğrenciler açısından evrimleşmiyor. Eğitimde dijital dönüşüm aynı zamanda eğitim kurumları ve öğretmenler için de büyük bir çağ başlatıyor. Örneğin Microsoft Eğitmen Ağı sayesinde eğitimciler; global ve geniş bir eğitimci ağının parçası haline geliyor. Eğitimde Dijital Dönüşüm ile öğretmenler sadece kendi sınıfları, okulları ya da şehirleri değil, dünyanın herhangi bir yerindeki öğretmenlerle etkileşime girebiliyor. Yani eğitimde dijital dönüşüm eğitim 4.0 ile birlikte kapsayıcı bir yapıyla kurum genelinde yaygınlaşıyor. Platformdaki öğretmenler, hazırlanan ders planlarını diğer öğretmenlerle paylaşılabiliyor ve eğitimde dijital dönüşüm ile bu büyük ağın bir parçası haline geliyor.

Eğitimde dijital dönüşüm ile öğrenmek, öğretmenlere zaman kazandırmak ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmak anlamında, teknolojinin sınırsız destekleme gücünden faydalanarak eğitim kurumunuzu farklılaştırarak, öğrencilerin ve velilerinin tercih sebebi olabilirsiniz.

Eğitim, hem akademik alanda hem kurumsal alanda önemli bir yere ve öneme sahip. Eğitimin akademik alanda dijital dönüşümü, öğretmen ile öğrenci arasında yeni ve deneyimsel bir köprünün oluşmasını sağlarken, kurumsal alanda profesyoneller açısından zaman ve mekândan bağımsız öğrenimin kapısını aralıyor. Hem endüstri 4.0 hem eğitim 4.0 ile birlikte hem akademik dünya için hem kurumsal dünya için artık eğitimin eski nesil bakış açısıyla gerçekleşemeyeceği net bir şekilde ortaya çıktı.

Eğitimde dijital dönüşüm kısa sürede gerçekeleşecek bir devrim olarak algılanmamalı, uzun vadeli bir evrim olarak görülmelidir ve bu süreç profesyonel/akademik çevreler tarafından yönetilmeli ve yönlendirilmelidir.

Eğitimin dijital dönüşümünde kullanılan cihazlar ya da uygulamalar yalnızca birer araçtır. Dönüşümün yalnızca bu araçların kullanımını yaygınlaştırarak gerçekleşmesi beklenemez. Bu yüzden bunu bir zihniyet meselesi olarak ele alıp, kullanılan cihazdan ziyade içerik, yazılım ve eğitimcilerin niteliği konularına eğilmek gerekmektedir.

Eğitim teknolojilerinde oyunlaştırma yöntemi, öğrencilerin problem çözme ve kritik düşünme becerilerine katkı sağlamaktadır.

Dijital dönüşüm tablet ve uygulamayla değil, dinamikler ve dinamikler üzerindeki değişimler ile mümkündür.

Öğrencilerin teknik üretim konusunda teşvik edilmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte; bu üretim, dijital okuryazarlık ve içerik üretimi becerileriyle desteklenmelidir.

Dijital eğitim nedir?

Dijital eğitim nedir yada online eğitim nedir? Yada uzaktan eğitim nedir? tam olarak Elleri tebeşire bulanan öğretmenlerin, karatahtadakileri kurşun kalemle defterine geçiren öğrencilerin oluşturduğu sınıfların, tarihe karışması olarak adlandırılabilir. Okullarda da karatahtanın yerini dev boyutlarda bir akıllı telefonu andıran bu dokunmatik ekranlı tahta Smartboard denilen bilgisayarlı yazı tahtalarının alması, kalem ve defterin yerini tablet bilgisayarların hatta VR gözlüklerinin alması dijital eğitimdir.

Dijital eğitim, birçok öğrencinin motivasyonunu artırır. Çünkü dijital eğitim ile alıştıkları sistemden yeni bir uygulamaya geçtiler. Hatta dijital eğitim ile okumada ya da imlâda zayıf olan, elle yazmaktansa bilgisayarda daha rahat yazabilen öğrencileri de sınıfa entegre etmiş oluyor.

Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı

Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve Sanal Gerçeklik Eğitim Uygulamaları yani VR Eğitim Uygulamalarının faydalarına değinecek olursak;

Sanal gerçeklik eğitim alanında hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından oldukça kullanışlı ve olumlu sonuçlar doğuran teknolojik bir araçtır. Sanal gerçekliğin okullarda kullanılması öğretmenlerin yükünü oldukça hafifletmektedir. Sanal gerçeklik ortamlarında öğretmenler, öğrencilerin keşfetmelerini ve öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir role sahiptir. Öğretmenler, öğrenci sorularını sadece cevaplayan kişiler olmaktan ziyade, öğrencilerin kendi kendilerine keşfetmelerinde ve yeni fikirler üretmelerinde rehberlik yaparlar. Sanal gerçekliğin eğitim alanında kullanılmasının öğrenci açısından pek çok yararları bulunmaktadır.

* Deneyimsel Öğrenme ve İnteraktif Öğrenme: Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı, yeni bakış açılarının deneyimsel öğrenme ile gelişmesi için olanaklar sağlar. Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ve VR Eğitim Uygulamaları ile öğrenciler; sanal gerçeklik ortamında bulunan objelerle etkileşim sonucu çeşitli sanal deneyim yaşantıları kazanmaları beklenmektedir.

* Etkileşimli Öğrenme: Öğretilecek konunun bazı özelliklerini ve önemli noktalarını Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile diğer yöntemlere göre daha gerçekçi bir biçimde gösterir. Karşılıklı bir etkileşim gerektirdiğinden öğrencilerin pasif durumdan aktif konuma geçmelerini sağlar. Öğrenci sanal gerçeklik ortamında çeşitli objelerle etkileşim içerisindedir. Öğrenciler objelerin özelliklerini değiştirerek onları çeşitli açılardan inceleme ve gözlemleme şansına sahip olur. Öğrencilere sınırlı sınıf ortamlarında sıkıştırılmış zamanlarda deneyim kazandırmaktan ziyade daha geniş bir zaman aralığı sağlar.

* Hikayeleştirme: Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile sanal gerçeklik ortamında anlatılan konular hikayeleştirilmiş özellikler taşır. Her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre deneyim yaşamasına ve böylelikle öğrenme olayını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmesine izin verir.

* Duyulara Önem vermesi: VR Eğitim Uygulamaları ve Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile VR ortamlarının sahip olduğu ses, ışık ve etkileşim özelliği öğrencilerin duyu organlarını entegre eder.

* Öğrencinin dikkatinin tam olarak toplanmasının sağlanması:Kabul edelim ki uzaktan eğitim öğrencilerin biraz da disiplinden kopması ve dikkatini tam odaklayamaması şikayetlerini de beraberinde getirdi. Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı ile gelen VR Eğitim Uygulamaları; interaktif öğrenme ve yenilikçi öğrenme olduğu için, klasik öğrenme yöntemlerinden farklılaşıyor. Böylece öğrenciler, tüm dikkatlerini Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile desteklenmiş Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımına aktarabiliyorlar.

* Sanal gerçekliğin eğitimde kullanımı ile gerçekte varolan ancak öğrencilerin inceleme ve keşfetme imkanlarının olmadığı yerlerin incelenmesini (Örneğin mars yüzeyinde inceleme),

* Normalde oluşturulması mümkün olmayan ortamların oluşturulması ve etkileşimde bulunulmasını (Dünyanın buz çağına dönüştürülmesi)

* Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile Moleküler düzeyde yapıların görselleştirilmesini sağlayarak derinlemesine öğrenilmesini (Örneğin molekül yapıları veya virüslerin yapıları)

* Matematiksel fonksiyonlar gibi soyut kavramları farklı perspektiflerle Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı sayesinde öğrencilere etkileşimle sunarak öğrencinin konuyu daha iyi anlamasını

* Birbirinden uzakta bulunan ve ortak ilgiye sahip kişilerin bir araya gelmesini ve ortak projeler oluşturulmasını sağlamakta.

* Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı Yaratıcılığı geliştirir.

* Eğitimde Sanal Gerçeklik kullanımı Motivasyonu artırır.

Eğitimde sanal gerçeklik kullanımı makalemizi detaylıca okuyabilirsiniz ve R Eğitim Uygulamaları ve Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları hakkında derinlere inebilirsiniz.

eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımı

özellikle coronavirus sayesinde hayatımızda daha cok paya sahip olmaya başlayan uzaktan eğitim ile birlikte deneyimsel eğitim de en önemli nokta. ve eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrenme-öğretme sürecinde daha etkin kullanımı sayesinde, kalıcı öğrenme, STEM learning ( STEM öğrenme ), SCAFF olding öğrenme gibi süreçler desteklenir.

artırılmış gerçeklik içeriklerinin, gerçek fiziksel ortamları çeşitli ses, resim, video vb. dijital ortamlarla zenginleştirilmesine olanak sağlaması öğrencilerin de etkileşimini zirveye taşır. örneğin çocuklar, uzay bilimini ve gezegenleri klasik kitaplar ve fotoğraflar ile değil, eğitimde artırılmış gerçeklik sayesinde zenginleşitirilmiş 3d animasyonlar ile kendi ortamlarında görebilirler. yani marsa gitmezler, mars onlara gelir.

Sonraki seviye öğrenme için artırılmış gerçeklik. AR, öğrenmenin yerini ve zamanlamasını değiştirme, yeni ve ek yollar ve yöntemler sunma potansiyeline sahiptir. eğitim sektörü hızla değişebilen alanlardan biridir. Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, eğitimin ihtiyaç duyduğu bu değişime uyum sağlamasını sağlayacak önemli araçlardan biridir. Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin yetenekleri, sınıfları daha ilgi çekici ve bilgiyi daha belirgin hale getirebilir. İlkokuldan üniversite tıp eğitimine kadar Artırılmış Gerçeklik uygulamaları yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Eğitim Artırılmış Gerçeklik uygulamaları olan öğrenciler; Çalıştıkları konuları gözlerinin önünde, sınıflarında veya evlerinde görebilir ve daha hızlı öğrenebilirler içeriğin etkileşimi sayesinde. Örneğin, güneş sistemindeki gezegenlerin hareketi, çevrenizde gördüğünüz AR uygulamalarından ve akıllı gözlüklerden, statik bir kitaptan veya web sitesinden, resimlerine bakarak veya videolarını izleyerek çok daha etkileyicidir. Eğitimde artırılmış gerçeklik yakında geleneksel öğrenme sürecini etkileyecektir.

Eğitimciler öğrenme sürecinin tamamen yaratıcılık ve etkileşim ile ilgili olması gerektiğini bilirler. Tıp veya veterinerlik fakültesi öğrencileri artık Artırılmış Gerçeklik ile İnsan veya hayvan anatomisini incelemek için gerçek kadavra örneklerine ihtiyaç duymayacaklardır. Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin içeriğini oluşturan 3D veya 3D (3D) modellenmiş insan veya hayvan anatomisi sayesinde, tüm vücut detaylarını görebilirsiniz. çevrelerinde istedikleri açıdan canlılar, iskelet yapılarından organlara ve hatta ameliyat ve tedavilerin nasıl yapıldığına dair farklı katmanlarda ayrıntılı olarak inceleyin. Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi Görüyor ve öğreniyorlar. Artırılmış Gerçeklik Eğitimlerinin interaktif eğitimleri bireylere anında ve etkili bir şekilde aktarmanın en iyi yolu. Ders kitaplarındaki veya diğer metinlerdeki şemaların veya diğer görüntülerin çoğu çok ayrıntılı değildir. Özellikle biyoloji, veterinerlik tıbbı, mühendislik veya tıp gibi belirli eğitim alanlarına gelince, Artırılmış gerçekliğe sahip ders kitapları hem öğretmenler hem de öğrenciler için mükemmeldir! AR, ders kitaplarına gömülü videolarda kullanılabilir, bu da öğrencinin öğrenme süreci söz konusu olduğunda büyük bir avantaj olacaktır. Bir çeşit etkileşim olduğu için, bu kadar sıkıcı değil, kolayca hatırlamalarına yardımcı olacak ders kitabının geleneksel okuması. Ödev yaparken, öğrenciler bir kitabın belirli öğelerini tarayabilir ve öğretmenlerden faydalı ipuçları alabilirler. Bu şekilde, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim daha rahat ve kolay olacaktır.

Artırılmış gerçeklik geri dönüşleri / geri aramaları ve gelişmiş öğrenmeyi tetikler

sınıflar, artırılmış gerçeklikten çok yararlanan başka bir konudur. Sokakta önemli yerleri gezdirmenize ve eski günleri nasıl göründüğünü görmek için üstüne yerleştirilmiş eski resimleri görmenize izin veren bazı uygulamalar var. AR ve VR'nin mümkün kıldığı sihir sayesinde geçmişten gelen nesneleri, insanları ve hatta gözlerinizin önündeki olayları da görebilirsiniz.

Eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımı ve eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları konusunda derinlere inmek için makalemizi okuyabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Şirketi Nsocial Ne Yapar? Dijital Dönüşüm Firması Nsocial Nasıl Çalışır?

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, sizin outsource çalışan Dijital Dönüşüm Direktörü’nüz (Chief Digital Officer – CDO) gibi çalışır. Günümüzün küresel ekonomisi, bilgi teknolojisine yönelik pek çok çalışma ve araştırma yapma ile modeller geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. Bilişim Teknolojisi yazılımlarının ve altyapılarının şirketlerde dijital dönüşüm kurumsal sistemlerinin uygulanabilirliğine temel oluşturması, şirketlerin iş yapma ve prosedür süreçlerinin değişiklik gerekliliklerinin en hızlı şekilde adaptasyonu ve dijital dönüşüm adımlarının nasıl gerçekleştirileceği gibi şirketleri zorlayan noktalarda dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine yön verir.

Yeni teknolojik altyapının işletmeler içerisine entegrasyonunu sağlamak yeni dijitalleşme süreçleri ve dijitalleşme süreçleriyle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerini ve şirketlerin dijitalleşme süreçlerini yönetir.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, dijitalleşme süreçlerinde teşhis süreci ile dijitalleşme adımlarınızı analiz eder ve dijital dönüşüm maliyetlerini hesaplar. Şirketlerde Dijital dönüşüm ilk başlarda maliyetli gelebilir ama şirketlerde dijitalleşme süreçlerinden kazanacağınız faydalar ile kıyasladığınızda uzaklaşmayı seçecek kadar maliyetli değildir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial olarak bakış açımız, şirketlerde dijital dönüşüm kurulum maliyetleri yüksek olsa da bunu tek seferlik bir kurulum maliyeti olarak görüp, zamanla küçük minimal iyileştirme maliyetleri olarak değerlendirmenizde fayda var.

Şirketlerde dijital dönüşüm maliyetleri, genel maliyetleri ve yatırım harcamalarını azaltmaktadır. Ancak şirketlerde dijital dönüşüm ile geliştirilecek dijitalleşme adımlarından olacak yeni bir sistem, beklentileri yerine getiremeyebilir. Dijital dönüşüm gelişimlerinde aksamalar yaşayan organizasyonların çoğu, sistemlerinin beklenen en uzun yaşam döngüsünde hayatta kalamayabiliyor. Burada tam olarak söylememiz gerekir ki, şirketlerde dijital dönüşümün en temel adımı, teşhisi koymaktır. Şirketlerde dijital dönüşüm için dijitalleşme yol haritası, kaynaklar, sorunlar, tespitler belirlenir. Dijital dönüşüm firması Nsocial işte tam burada farklılığını ve şeffaflığını ortaya koyar. Çoğu Dijital dönüşüm şirketi, firmanızın dijital teşhisini koymaz, analizini yapmaz ve elindeki ürünleri hızlıca firmanıza satmaya çalışır.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, önce bir muayene için buluşalım der. Talep ve ihtiyaçlarınızı netleştirmeli ve belirlemeliyiz. Sonra dijital skorunuzu hesaplayacağız. Şirketiniz yeni zorlukları dönüştürmek ve karşılamak için gerekenlere sahip mi?

İkinci adım stratejiyi belirlemek. gelecek için ürünlerinizi, ekiplerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi kontrol etmeli ve belirlemeliyiz. O zaman sizinle karlılığa karar vermeliyiz. dijital varlıklarınızı birlikte yönetmeliyiz veya birlikte yeni dijital varlıklar oluşturmalıyız. bu adımda, kuruluşunuzun dijital ikizini kıyaslamayı ve oluşturmayı kontrol etmeliyiz.

Üçüncü adım ölçeklendirme ve aşamalaştırmadır. dijital dönüşümünüz için belirlenmiş uygulamaları ölçeklendirmeli ve bunları sizinle katı bir süre içinde aşama aşama koymalıyız.

Dördüncü adım ise, dijital dönüşüm adımlarınn uygulanması. Dijital dönüşüm uygulamaları hem yazılım geliştirme hem de içerik oluşturma içerir. dijital dönüşümün endüstrilere getirebileceği değeri aydınlatmak için çok çalışıyoruz. insanları daha akıllı iş yapma yöntemleri ile güçlendirmemizi istiyoruz. Hedefimiz, teknolojik gelişmelere insani bir deneyim kazandırmak, müşterilerimize kârlılığı arttırırken varlık ve operasyon yaşam döngüleri arasında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma yolları sağlamaktır.

finansal hizmetlerde de dijital dönüşüme odaklanmalıyız. koronavirüs günlerinde düşünün. nakit kullanımı % 85 azaldı ve fiziki bankalara gitmeye yaklaşık olarak izin verilmedi. her işlem ve işlem çevrimiçi olarak gerçekleşir ve bunların% 95'i mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirilir.insan kaynaklarında sanal gerçeklik teknolojileri ve etkileşimli iş eğitimi . bir vr ajansı olarak, tabii ki sanal gerçekliğin kurumsal öğrenmede dijital dönüşüm olarak kullanıldığına inanıyoruz, bu çalışan performansını en üst düzeye çıkaracaktır ve yoğun bir şekilde yükselen müşteri yolculuğu deneyimi yaratın.tüm dünyada görüldüğü gibi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sağlam bir ihtiyaç ve koronavirüs günlerinde% 200 zorunluluktur. birlikte dijital dönüşüm stratejileri oluşturabiliriz.

Şirketlerde hatalı proje değerlendirme analizlerinin yapılması, yeni sisteme dönüşüm aşamasında verilen yanlış kararlar, personelin isteksizliği, hızlı değişen işletme koşullarına uyum sağlayamama gibi çeşitli nedenler bu başarısızlığı getirmektedir. Dijital dönüşüm ajansı Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde gereksiz maliyetlerin ve başarısızlıklarının önüne geçer.

Şirketlerde dijital dönüşüm süreçleri dahilinde dijitalleşme adımlarını atarken, yeni bir kurumsal sistem yazılımı uygulama sürecinde hangi dijital dönüşüm stratejileri ve dijitalleşme adımları göz önünde bulundurulmalıdır; bu dönüşüm şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin seçiminde hangi değişkenler ele alınmalıdır sorularını işletmelerin önceliklerine göre cevaplaması gerekmektedir. Dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde tüm sorularınıza profesyonelce cevap verir.

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerin dijital dönüşümü noktasında nerede olduğunuzu teşhis ve tespit eder ve dijitalleşme stratejinizi teşhis ve analizler sonunda oluşturur.

Şirketlerde dijital dönüşüm danışmanlığı konusunda uzman ve doğru bir iş ortağı olan dijital dönüşüm firması Nsocial ile bir kahvede bir araya gelin.

Dijital dönüşüm ile Müşterilerle iletişim kurun, Kişiselleştirilmiş müşteri ve tedarikçi deneyimlerine olanak sağlayan akıllı platformu kullanarak müşteri edinmeyi ve sadakati artırın.

Şirketlerin dijital dönüşümünde yine öncelik insan olmalı. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial’ın ilkesi “önce çalışan”dır. Çalışanlarınızı güçlendirin, Mobil ekip çalışması ve esnek çalışma tarzlarını güvenle destekleyen dijitalleşme teknolojileri ile ekip verimliliğini artırın.

Süreçleri ve dijital dönüşüm adımlarını optimize edin , İşlemlerinizi optimize eden ve dijital dönüşüme yanıt verme hızını artıran bulut platformuyla iş veriminizi artırın.

Dijital dönüşüm firması Nsocial’dan bir öneri: Ürünleri dönüştürün, Akıllı teknoloji kullanarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde ürün ve süreçlerde yenilikler yaratın ve yeni kazanç fırsatları oluşturun.

Dijital dönüşüm firmaları olarak bu noktada birleşiriz. Gerçek bir dijital dönüşüm projesi, geleneksel yöntemleri iyileştirmekten ve tabir-i caiz ise yamamaktan ziyade, iş modellerini ve iş süreçlerini temel olarak gözden geçirmeyi içerir. Dijital dönüşüm firmaları için Dijitalleşme, bilinenin tam aksine, daha karmaşık yazılımları içeren teknoloji ve buna bağlı hizmetlerin uygulanması değil. Dijital dönüşüm firmaları ve şirketlerde dijital dönüşüme odaklanan marka yöneticileri ve CDO’lar, her hedefte dijital dönüşüm için yeni bir sihir yaratmalıdır. Ve bu sihir, hem dijital dönüşüm firmaları hem de şirketlerde dijital dönüşüm adımı atan yöneticiler için oldukça yalın olmalıdır. Evet, biz dijital dönüşüm firmalarının en önemli kelimesi YALIN olmak. Dijital dönüşüm firmaları olarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde odaklandığımız öncelikler müşteri deneyiminde iyileşme, tedarik zincirini düzeni yaratma, süreç iyileştirme, yeni ürünler sunmak için veri analizlerini okumak olabilir.

Dijital dönüşüm firması olarak detaylıca yazdığımız Üretimde dijital dönüşüm, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta dijital dönüşüm Nedir yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

inovasyon ajansı nedir? inovasyon şirketi nedir? yenilik nedir?

evet, nsocial bir teknoloji inovasyon ajansı veya inovasyon şirketidir ve ar ajansı ve 360 derece video çekimi ve vr video ajansı olarak, vr & ar & 360 videolarını inovasyon ve dijital dönüşümün büyük bir bileşeni olarak kullanıyoruz. Modern anlamında yenilik "yeni bir fikir, yaratıcı düşünceler, cihaz veya yöntem biçiminde yeni hayaller" dir. İnovasyon genellikle yeni gereksinimleri, açıklanmamış ihtiyaçları veya mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan daha iyi çözümlerin uygulanması olarak da görülür.

Dijital Pazarlama Ajansı Nsocial neler yapar?

Dijital Pazarlama; markanızı ve işinizi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. Dijital Pazarlama, temelde 4 adımdan oluşuyor: Elde et(Acquire), Kazan(Convert), Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) ve Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow). İlk adım olanElde et(Acquire) aşamasında; Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Arama Motoru Reklamları (SEM) ve (PPC), Email Marketing, Sosyal Medya Pazarlama(Social Media Marketing), Gelir Ortaklığı(Affiliate Marketing), İnteraktif Karşılaştırma (Interactive Comparison), Reklam Ortaklığı (Advertising Partnership), Viral Pazarlama, İçerik üretme/paylaşma, RSS, Online PR gibi belli başlı konulara odaklanıyoruz ve bilinirliğinizi arttırıyoruz. İkinci adımımız ise Kazan(Convert): Müşteri web sitenize geldikten sonra, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak aktiviteler. Hedef her zaman satış degildir, bir blog için okunan yazıların sayısı, yazıyı beğenenlerin sayısı, kaç kişinin o yazıyı paylaştığı, kaç kişinin blogu takip etmeye başladığı gibi şeyler de olabilir. Bir gazetenin web sitesi için, kaç tane haberin okunduğu, web sitesinde geçirilen toplam süre, kişisel bir site için ise, sizinle iletişime geçmek isteyen kişi sayısı olabilir. Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) adımımız; neyi yanlış yapıp neyi doğru yaptığınızı anlamanız ve kendinizi rakiplerinizle karşılaştırmanız açısından çok önemli. Bizce tüm dijital pazarlama aktiviteleri içinde en önemli kısım burası. Çünkü eğer başarınızı ölçemiyorsanız, başarılı olduğunuzu söyleyemezsiniz. Bu aşamada sitenizin, reklamlarınızın ve tüm dijial pazarlama faaliyetlerinizin performansını analiz ediyoruz. Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow) aşaması ise halihazırda müşteriniz olan kişileri memnun etme ve sizin daimi müşterileriniz olmaları için çalışma kısmı. İyi bir müşteri hizmetleri sunma, Email Marketing, sadakat programları (loyalty programs), dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulama, kişiselleştirme, topluluk oluşturma ve referans programları başlatma bu alanda kullanabileceğiniz teknikler.