Loading

dijital dönüşüm örnekleri. dijitalleşme örnekleri.

Dijital Dönüşüm Örnekleri ve Dijital Dönüşüm Ne Anlama Geliyor? Dijital dönüşüm Nedir? Dijitalleşme Nedir?

Bilgi teknolojilerinin artan kullanımı günümüzde dijital dönüşüm çağını başlattı! Bu içeriğimizde Dijital Dönüşüm Örneklerini analiz edeceğiz. Şirketler, devletler, işletmeler için dijital dönüşüm örnekleri ilham verici olacaktır. Dijital dönüşüm ile işler ile süreçler en hızlı ve en kolay şekilde optimize edilirken, maliyet ve zaman kaybı önlenebiliyor. Dijital dönüşüm dünü, bugünü ve yarını kapsar. Dijital dönüşümü tanımlayacak olursak, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşme ile hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm, dijitalleşme ile dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Dijital dönüşüm örnekleri ile Covid-19 süreci ile birlikte önemini iyice anladığımız e-ticaret alışverişinin ön plana çıktığı günümüzde, 3D Secure ödeme sistemlerinden siber güvenlike her yerde dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Dijital dönüşüm örnekleri ile Klasik ve angarya olarak görülen dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor. Dijital dönüşümü şirketler özelinde analiz ettiğimizde; şirketlerin ana üretim birimleri ile üretim destekleyici birimlerinin dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçleri çıkıyor. Burada yürütülecek olan çalışmaları dijital dönüşüm, dijitalleşme ve e-dönüşüm seviyesine göre dijital dönüşüm örneklerini sınıflandırmak gerekir. Dijital dönüşüm müşteri ile başlar ve biter. Dijital dönüşüm örnekleri ise her müşteri etkileşimine değer katar. Dijital Dönüşüm, sorunları çözmek için yeni, hızlı ve sıklıkla değişen dijital teknolojinin kullanılmasıdır. Dijital dönüşüm örneklerinden biri bulut bilişimdir. Kullanıcıya ait donanıma olan bağımlılığı azaltır ve abonelik tabanlı bulut hizmetlerine olan bağımlılığı artırır. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. İşletmenin dijital çağda yeniden tasarlanması, dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm örnekleri, dijital dönüşüm serüvenindeki başarılarıyla ilham veriyor. Başarılı Dijital Dönüşüm örnekleri, dünyanın alışkanlıklarının nasıl değiştirdi?

Dijital dönüşüm örnekleri sektörleri nasıl etkiler? Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal, sosyal, ekonomik, sosyoekonomik ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verebilmeyi hedeflerken, modern teknolojinin bilgi, yazılım, donanım ve iletişim alanında sunduğu faydalardan yararlanılmasıdır. Dijital dönüşüm örneklerinden Otomasyon ve loglama ile sermaye getirisini, verimliliği ve karlılığı artırabilirsiniz. Dijital dönüşüm örnekleri ile dijital dönüşüm yolculuğunuzu hızlandırın. Dijital Dönüşümü Fırsata Dönüştürün. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, 360 derece video çekimi, sanal tur, IoT, edge, Bulut, yapay zeka, gelişmiş 3D görselleştirme, sosyal medya yönetimi ve dijital ikiz gibi dijital dönüşüm örnekleri ile teknoloji yenilikleri endüstriler için yeni fırsatlar yaratıyor. Peki yeni gerçeklik sektörünüz için ne anlama geliyor? Resmin tamamını almanıza yardımcı olacağız.

Endüstri 4.0 ile Üretimin Dijitalleşmesi şirketlerin ana üretim birimlerinde gerçekleşen dijitalleşmeyi, dijital dönüşüm örneklerini ve dijital dönüşümü kapsayan tüm süreçleri kapsar. Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi, dijital dönüşümün ilk aşaması olarak dijital dönüşüm örneklerinde ilk adımları oluşturuyor. Gerek özel kurumlar gerekse de devlet kurumlarının bulunduğu konumun “Üretim Destekleyici Birimlerin Dijitalleşmesi” seviyesinde olması dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm örnekleri için önemli. Dijitalleşmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için üretimin dijitalleşmesi aşamasında da başarılı olmamız gerekiyor. Dijital dönüşüm örnekleri ile Dijitalleşmenin ikinci aşaması olan üretim destekleyici birimlerin (muhasebe, finans, stok yönetimi, İK süreçleri vb.) dijitalleşmesi sürecinde; değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmelidir.

Yani üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanılması durumundan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm detaylarındaysa; sanayi üretiminde halihazırda insan yönetiminde çalışan makinelerin artık insan bağımsız otonom olarak çalışması, dijital dönüşüm örnekleri ile iş süreçlerinin takibi diyebiliriz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm örnekleri ile makinelerin kendi aralarında iletişim kurması ile insansız üretimin tüm aşamaları realize olabilir.

Dijital değişimin ve dijital dönüşüm örneklerinin unsurları; İnsan, Süreç ve Teknoloji Adaptasyonu. Bu üç bileşen, dijital dönüşüm ve dijitalleşme için önemlidir. Hepsi bir arada dijital dönüşüm sürecine dahil dijital dönüşüm örnekleri olursa dönüşüm verimli olur. Dijital dönüşüm, dijital dönüşüm örnekleri ve dijitalleşme dünü, bugünü ve yarını kapsar. Bu nedenle sürekli değişim ve her değişimde ortaya çıkartılan dijital dönüşüm örnekleri en önemli faktördür. Dijitalleşme sürecin en iyi şekilde yönlendirilmesi, dijital dönüşüm örneklerinin yerinde ve yaratıcı uygulanması, yönetilmesi ve hızlandırılması için çalışmalar gün geçtikçe hızlanıyor.

Dijital dönüşüm firmaları için dijital dönüşüm örnekleri, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine örnek verecek olursak; Müşteriler, güvenli bir web sitesi üzerinden online ödeme yapabilmeleri bir dijital dönüşüm örneklerindendir ve dijital dönüşümdür. Yada Veri tabanınızı cloud sistemi dedigimiz bulut sistemine taşıdığınızda bu da bir dijital dönüşüm örneklerindendir, şirketlerde dijital dönüşüm adımı olarak bir dijital dönüşümdür. Veya dijital dönüşüm firmaları ile şirket ekipler iş programlarını cep telefonuyla yönetip takip edebildikleri bir yazılım ortaya çıkardığınızda dahi, bu da bir dijital dönüşüm örneklerinden olup şirketlerin dijital dönüşüm adımlarına bir örnektir.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıldır?

Kurumsal şirketler, iletişimde oldukları iş paydaşları, tedarikçileri ve müşterileri ile dijital dönüşüm örnekleri ile online ortam üzerinden iletişimdeler. Kimi şirket bunu SAP, Canias gibi ERP programları üzerinden kimileri ise MS Dynamics yada kendi yazdıkları programlar gibi CRM programları üzerinden sürdürür. Tabi ki bunlar da dijital dönüşüm örnekleri olarak yerlerini alır. Eski adıyla otomasyon olarak bilinen analog kayıtların, dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri ile birlikte online ortamda işlenmesi gündeme gelince, e-hizmet sistemiyle süreçlerin dijital ortama aktarılması hızlandı.

Şirketlerde Dijital Dönüşümden ve Dijital dönüşüm örneklerinden bahsediyorsak, akla hemen var olan teknolojinin ve yazılımların dönüşümü gelir. Ama asıl konu, şirketlerde dijital dönüşümün işlerini çok daha farklı yöntemlerle dijitalleştme adımlarını atmasıdır.

Dijital dönüşüm sürecinin ve dijital dönüşüm örneklerinin tek yönlü olmadığı unutulmamalıdır. Şirketler, e-dönüşüm ve dijitalleşme ile günümüz teknolojisini kullanarak çok daha verimli bir dijital işleyiş ile otomasyon oluşmasını sağlarken, dijital dönüşüm firmaları tarafından verilen servislerin gelişmesi ve gelişen hizmet ile daha verimli bir dijitalleşme sürecine şirketlerde dijital dönüşüm ile adım atıldığı görülüyor.

Dijital dönüşüm sürecinin ve dijital dönüşüm örneklerinin 3 ana unsuru var. Sakinlik, doğru karar alma ve hızlı hareket etme Dijital dönüşüm için hazır bir paketler mevcut değildir. Çünkü dijital dönüşüme adapte olmanız için dijital dönüşüm için konumlamanızı yapmak, dijital dönüşüm yol haritanızı çıkartmak gerekir. Sonrasında dijital dönüşüm ihtiyaçlarınıza göre e-dönüşüm ve dijitalleşme uygulamaları ile şirketlerde dijital dönüşüm adımlarını atmamız gerekiyor.

Bu nedenle Şirketlerde Dijital Dönüşüm ve dijital dönüşüm örneklerinin daima sürekli değişim faktörünün varlığı kabul edilerek, dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde analiz edilmesi, planlanması, yönetilmesi ve uygulamalarının hızlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Üretimde Dijital Dönüşüm Örnekleri Üretimde İnovasyon ve Üretim İnovasyonu

Üretim teknolojisinin devamlı olarak gelişmesiyle ve endüstri 4.0 ile birlikte yenilikçi üretim anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte dijital dönüşüm örnekleri ile yenilikçi, verimli ve hatasız ürünler oraya çıkmaya başlamıştır. Endüstri 4.0 ile başlayan akıllı fabrikalar ile birlikte üretimde inovasyon ve dijital dönüşüm örnekleri artmıştır. Üretimde dijital dönüşüm örneklerinden yenilikçi bir üretim sistemi devreye girmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte dijital dönüşüm örnekleri ile tanışan fabrikalarda üretimde inovasyona oldukça hızlı bir geçiş yapıldığı gözlemlenmektedir. Verimliliği ortaya çıkaran Endüstri 4.0 ve Üretimde Dijital dönüşüm örneklerine bir bakalım.Artık endüstri 4.0 ile kalkınmanın karşılığı dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm örnekleri! 2019'da Endüstri 4.0 ile Üretimde Dijital Dönüşüm örneklerini hedef alarak faaliyete geçen Bursa Model Fabrika, üretimde dijital dönüşüm örneklerine en iyi örneklerden biri olabilir. Bursa Modern Fabrika; yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmeyi merkezine alır.İsraf,kayıp ve katmadeğersiz süreçleri yok etmek ise dijital dönüşüm örneklerinin ilk çıktısıdır. Dijital dönüşüm örnekleri ile Dijital vizyon kazandırıp onları Yeni Sanayi Devrimine yani Endüstri 4.0'a hazırlamaktır. Dijital dönüşüm örnekleri ve Dijital teknolojileri, üretimde dijital dönüşüm örnekleri ile üretim sistemine entegre etmektir. Üretimde Dijital dönüşüm örnekleri ile Enerji Verimliliği dönüşümünü sağlamaktır.

Bursa Model Fabrika’da kullanılan bir teknoloji, Augmented Distance Services’in bize tam olarak gösterdiği de bu! Augmented Distant Services; endüstride bakım, eğitim, servis gibi hizmetlerin uzaktan yapılmasını sağlıyor. problem ile karşılaşıldığında, teknik ekip uzaktan müdahale ederek makinenin durma süresini kısaltıyor. Hem zamandan hem de kazançtan tasarruf ettiriyor. Üretimde Dijital Dönüşüm örneklerinden Bursa Model Fabrika’da iş süreçlerindeki hata payını ve zaman kaybını önleyen AR yani artırılmış gerçeklik teknolojilerinden, robot sistemlerine son teknolojiler sergileniyor. Üretimde dijital dönüşüm örnekleri ile büyük bir kalkınma hedefleniyor. Üretimde dijital dönüşüm örneklerinde teknoloji sanayi ile birleştiğinde, üretim bantlarında insan gücü yerini teknolojiye bırakır. Ya da insan gücü en efektif şekilde kullanılır.

Ürün Dijital Dönüşüm Örnekleri Ürün İnovasyonu ve İnovatif Ürünler

Ürünlerde dijital dönüşüm örnekleri ile İnovasyonu ve İnovatif Ürünlerde bir kaç örnek aktarmak istedik.

Süvari, ürünlerde dijital dönüşüm örnekleri noktasında farklılaştı ve inovatif ürünü ile ürünü basitleştirdi. X-ray cihazında ötmeyen kemer üretti. Metal toka kısmı çıkacak şekilde kemeri üreten Süvari, X-ray cihazlarından geçerken kemer çıkarma sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyor ve ürünlerde dijital dönüşüm örneklerinden birine imza atıyor.Şirketlerde Dijital Dönüşüm Örnekleri ve Şirketlerde inovasyon örnekleri noktasında diğer örneğimiz Dyson elektrikli süpürge, elektrik süpürgesi konusunda inovatif bir üründür. Toz çekiş gücü, toz torbası bulundurmayan özel teknolojisi ile kendi alanında fark yaratmıştır.Dijital dönüşüm örneklerinde örnek alınması gereken marka tabi ki de Tesla. Şirketlerde inovasyon ve inovatif ürün denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri, Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil üreticisi Tesla. Dijital dönüşüm örneklerinden biri elektrikli otomobil! Mesela Tesla Roadster elektrikli ilk spor otomobil olarak ön plana çıkmıştır ve dijital dönüşüm örneklerinden biri olarak inovatif bir üründür. Ürün inovasyonu konusunda önemli örneklerden biri olan Tesla, Elektrikli bir araba olarak öne çıkmış, menzilini her geçen gün arttırmıştır. Otopilot teknolojisi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile dijital dönüşüm örneklerine harika bir örnekleme sunan Tesla, sürüş keyfini de arttırmıştır.

Pazarlamada Dijital Dönüşüm Örnekleri Pazarlamada İnovasyon ve Pazarlama İnovasyonu

Reklam ve pazarlama sektörü, dijital dönüşümü en efektif kullanan sektörlerden. Haliyle en yaratıcı ve en iyi dijital dönüşüm örneklerini de bu sektörde görebiliyoruz. Çünkü dönüşen sadece teknoloji değil, kültür! Reklamcılık ve Pazarlama sektörünün dijital dönüşümünde gördüğümüz dijital dönüşüm örnekleri, yepyeni reklam modelleri ve trendler yaratıyor. Ürününüzü ulaştıracağınız müşteriyi anlamak için dijital dönüşüm örnekleri uygulamak, hedef kitleye ulaşmak için ürünü dijital dönüşüm örnekleri ile pazarlama iletişimini sürdürmek, dijital dönüşüm örnekleri ile pazarlama ve reklamların ölçümünü yapmak mümkün.

Reklam ve Pazarlamada Dijital dönüşüm örneklerinden en yaratıcı olanlarından biri Google Glass ile NBA'in yaratıcı takımlarından Sacramento Kings'ten geldi. Dijital dönüşüm örneklerinden en yaratıcı olanlarından biri olarak Kings; basketbolcuların gözünden Google Glass ile maç kaydı ve yayını yaptı. Bu harika dijital dönüşüm örneklerinden birini izleyelim.Reklamcılık ve pazarlama, insanları satın alma davranışına iten kararları almasını sağlamaktır. Haliyle dijital dönüşüm örneklerinden deneyimsel pazarlama ile bir adım ileriye gitmeyi hedefler. Burbery, defile esnasında müşterilerine tabletlerden sipariş verme imkanı sunarak dijital dönüşüm örneklerine en yaratıcı hamlelerden birini yaptı ve endüstri 4.0 ile birlikte pazarlama 4.0 a adapte olarak, dijital dönüşüme ayak uydurdu.

Pazarlamada dijital dönüşüm örnekleri ve pazarlama inovasyonuna değinelim. Yaratıcılık kavramı ile karıştırılan inovasyon kavramı; yenilik ve yenilikçilikten de öte yeni ve farklı fikirlerin ticari alanda uygulanabilmesiyle yakından ilişkilidir. İnovasyon, kurumları dinamik yapıda tutmasının yanında rakiplerinden bir adım öne çıkartır. İşletmeler, inovatif ürün ve inovatif hizmetlerini pazara sunmak için inovatif pazarlama stratejileri geliştirirler ve pazarlamada inovasyon adımları atarlar. Pazara sundukları ürün ve hizmetlerde pazar paylarını arttırmak için farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama inovasyonu yöntemlerini geliştirilip kullanırlar. Bu uygulama pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.

Don Peppers’a göre dijital dönüşüm örneklerinin pazarlamadaki rolü; “amacın, bir ürüne odaklanmak ve bunu mümkün olduğunca fazla müşteriye satmak olduğu ürün odaklı pazarlamada inovasyonun amacı başarılı mesajlar vermek ve ürünü rakip ürünlerden farklılaştıracak ikna edici marka vaatleri yaratmaktır.

Var olan ürün ya da hizmetlerin veya şirketlerde dijital dönüşüm örnekleri ve inovasyon örnekleri ile adımları atılan inovatif ürünlerin, mevcut müşterilerin memnuniyeti arttırmak ve sürdürülebilir bir ticaret gerçekleştirmek için, pazarlamada inovasyon ile yeni müşteriler edinerek pazar payı artırmak için pazarlamada dijital dönüşüm örnekleri ile inovasyon ile pazarlama stratejilerine yönelik yapılan yenilik çalışmalarına pazarlamada inovasyon ve pazarlama inovasyonu denilebilir.

Pazarlamada dijital dönüşüm örnekleri ve pazarlama inovasyonunun en iyi örneklerinden Apple ve Starbucks'ı gösterebiliriz. Apple için Pazarlamada inovasyondan ve dijital dönüşüm örneklerinden bahsederken tabi ki Apple'ın üretimde inovasyon ve inovatif ürün sunduğunun da altını çizmemiz gerekli. Dijital dönüşüm örneklerinden Apple’ın en büyük inovasyonu bizce yukarıda saydığımız üretimde inovasyon, inovatif ürün, pazarlama stratejisi ve pazarlamada inovasyon ile iş modeli inovasyonudur.

Apple; dijital dönüşüm örnekleri ve pazarlamada inovasyonu bambaşka noktadan ele alıyor. Şemsiye marka olarak Apple var ama biz daha çok ürünlerini markaymış gibi konuşuyoruz. Pazarlamada inovasyona harika örnekler olarak Apple laptop değil MacBook, Apple telefon değil iPhone, Apple tablet değil iPad pazarlamada inovasyondur.

Pazarlamada inovasyon ve inovatif pazarlama stratejisi olarak Apple cihazlarda mail ve mesaj sonlarında “Iphone’umdan gönderildi” ,”Ipad’imden gönderildi” gibi cümlelerle tüketicilerini bir farkındalık hissiyatı oluşturarak inovatif pazarlama aracı olarak kullanmak, pazarlama inovasyonudur.Pazarlamada dijital dönüşüm örnekleri ve inovasyon dediğimizde Starbucks en iyi örneklere dahil. Pazarlama dijital dönüşüm örnekleri ve inovasyonu için Starbucks Ceo su Howard Schultz” Amacımız, insanların ev ve işlerinden sonra 3. Noktası olmak” diyerek pazarlama inovasyonu vizyonlarını gösteriyor. Starbucks, asla sadece kahve satan bir şirket olarak sunmuyor. Starbucks'a gittiğinizde duvarlarında görebileceğiniz "Starbucks paylaşım gezegenidir. Siz ve Starbucks, kahveden fazlasıdır." yazılarını rahatça okuyabilirsiniz. Bardağınızın üstüne isminizin yazılması, kişiselleştirme ve müşteriyi özel hissettirmeye ait bir pazarlama inovasyonudur ve önemli bir pazarlamada inovasyon adımıdır.

Deneyim Dijital Dönüşüm Örnekleri ve İnovasyonu

Deneyim dijital dönüşüm örnekleri ve inovasyonu dediğimizde iki yeni kavramla karşı karşıyayız. Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR). Tabi Artırılmış Gerçeklik kendini ARkit ve ARcore ile hiç bir app indirmenize gerek kalmadan tarayıcı üzerinden çalışan ile çağ atlıyor. Hatta daha da ileriye giderek Google Artırılmış Gerçeklik Destekli Arama Sonuçları (GoogleAR) ile google arama motoru üzerinden sunulan sonuçlar ile deneyimletebilirsiniz.

Sanal gerçeklik (VR) ile deneyim dijital dönüşüm örnekleri ve inovasyonu örneklerinden en iyilerini belki de Destinasyon Pazarlamasında görebiliriz. Sanal Gerçeklik ile Destinasyon Pazarlaması ile her hangi bir uçak bileti almadan, seyahat etmeden, otel rezervasyonu yapmadan bulunduğunuz yerden VR gözlükleri ile başka ülkeleri 360 derece video çekimi ile hazırlanmış içerikleri izlerken, sanki oradaymış gibi hissedersiniz, şehri / ülkeyi gezersiniz, tarihi ve kültürel mirası deneyimleyebilirsiniz.

Artırılmış Gerçeklik (AR) ile dijital dönüşüm örnekleri ve deneyim inovasyonu örneklerinden Google AR'ı paylaşabiliriz. Arttırılmış Gerçeklik ile arama sonuçlarını gerçek dünya ortamında inceleyerek doğru karar verme sürecini hızlandırabileceğiz, detaylar ve örnekler videomuzda.

Her yıl 10 milyardan fazla parayı kendi içerikleri için harcayan Netflix, sadece televizyon değil sinema endüstrisini de değiştiren önemli bir inovasyon örneğidir. Yada Disney, çocukların deneyim yaşamaları için Disneylandlar inşa etmiştir. Bu yapı baştan aşağıya çocuklara deneyim yaşatmak üzerinedir.

İş Modeli Dijital Dönüşüm Örnekleri ve İnovasyonu

Hepimiz seyahatimiz sırasında konaklama ihtiyacımızı çözmek için konaklama rezervasyonu yaparız. Genellikle de aklımıza gelenler oteller olur. Fakat artık konaklama ve rezervasyon sürecinde iş modeli inovasyonu ve dijital dönüşüm örnekleri ile farklılaşan bir marka var. Airbnb. Airbnb, dijital dönüşüm örneklerinden olup oda satmaz, konaklama hizmeti sunmaz. İhtiyacı karşılar, insanların sorunlarını çözerek fark yaratır. İş modelinde dijital dönüşüm örneklerinden olup, klasiğin dışına çıkar. Mekan ve zamandan uzaklaşarak, sektöre yeni bir dinamik getirmiştir. Airbnb, otellerin karşısındaki en önemli alternatiflerden biridir. İnsanların uygulama üzerinden başka insanlara evlerini kiralama imkanı sunar. Bu şekilde otel fiyatına veya daha azına farklı bir deneyim imkanı sağlar.

Bir diğer iş modeli inovasyonu yaratan şirket ise ulaşım ve yemek alanında hizmet veren UBER. Dijital dönüşüm örneklerinden biri olan mobil uygulama sayesinde, insanları ulaşım hizmeti veren bir yapıya dönüştürmüştür. Standart kalıpları yıkarak, taksicileri ve ulaşım sektörünü değiştirdi. En iyi dijital dönüşüm örneklerinden UBER'in kendine ait ulaşım için kullandığı hiç bir aracı yok. Dijital dönüşüm örneklerinden olan UBER Başkalarının araçlarının, ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağlar. New york da Uber ‘den sonra taksi plaka ücretleri 50%' ye yakın bir düşüş göstermiştir. Dijital dönüşüm örneklerinden olan Uber ile Taksicilerin tekeli yıkılmaya başladı.

Dijital Dönüşümün Faydalari

En basitinden evrak kaybına son verir :] Tüm dökümanlar dijital ortama taşındığı için dolayısıyla kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkar. Bu basit girişten sonra daha vizyoner devam edelim. Dijital dönüşüm ile birlikte gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, iş yapış prosedürleri hızlanır ve zamandan kazanılır.

Dijital dönüşüm, dijital dönüşüm örneklerinin dijitalleşme ve e-dönüşüm ile arşivlere saniyeler içerisinde ulaşılır. Anlık ve otomatik veri kaydı ve otomasyon ile hata payı oranı azalır. Ayrıca dijital dönüşüm çevrecidir. Kağıt kullanımını ciddi oranda azalttığından dolayı da her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenerek çevrenin korunmasına yardımcı olur. Dijital dönüşüm, zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmelerin yararlanabileceği bir sistemdir. Eğitimden sağlık sektörüne, perakendeden enerjiye, hizmet sektöründen üretimde dijital dönüşüm tüm sektörlerde uygulanabilir.

Dijital dönüşüm örneklerinin ölçümlenebilir anlık performans ve verileri sunar. Üretimde dijital dönüşümden bahsediyorsak ekipman parkınızın, makinelerinizin devirlerini, ısılarını, üretim çıktılarını görüp, performans optimizasyonu ve bakım yapabilirsiniz. Yada çalışanlarınızın iş verimliliklerini hangi noktalar yükseltirken hangi noktalar minimize ediyor gözlemleyebilir ve iş süreçlerinizi verimliliğe göre optimize edebilirsiniz. Yada dijital dönüşüm ile araç takip programları ve cihazları ile lojistik ve nakliye stratejinizi optimize edebilirsiniz.

Dijital dönüşümün ve dijital dönüşüm örnekleri faydalarından hizmet veriminin yükselmesi direkt olarak bir çıktısal faydadır.

Organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi dijital dönüşüm faydalarındandır.

Memnuniyet sonucu fayda elde edinilmesi gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde iyileştirme ve kullanılan teknolojik ekipman / yazılımlar ile bütün halinde dijital dönüşüm yaşanır. Dijital dönüşüm sürecinin tamamı dijitalleşme ve e- dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Dijital Dönüşüm Şirketi Nsocial Ne Yapar? Dijital Dönüşüm Firması Nsocial Nasıl Çalışır?

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, sizin outsource çalışan Dijital Dönüşüm Direktörü’nüz (Chief Digital Officer – CDO) gibi çalışır. Günümüzün küresel ekonomisi, bilgi teknolojisine yönelik pek çok çalışma ve araştırma yapma ile modeller geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. Bilişim Teknolojisi yazılımlarının ve altyapılarının şirketlerde dijital dönüşüm kurumsal sistemlerinin uygulanabilirliğine temel oluşturması, şirketlerin iş yapma ve prosedür süreçlerinin değişiklik gerekliliklerinin en hızlı şekilde adaptasyonu ve dijital dönüşüm adımlarının nasıl gerçekleştirileceği gibi şirketleri zorlayan noktalarda dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine yön verir.

Yeni teknolojik altyapının işletmeler içerisine entegrasyonunu sağlamak yeni dijitalleşme süreçleri ve dijitalleşme süreçleriyle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerini ve şirketlerin dijitalleşme süreçlerini yönetir.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, dijitalleşme süreçlerinde teşhis süreci ile dijital dönüşüm örnekleri ve dijitalleşme adımlarınızı analiz eder ve dijital dönüşüm maliyetlerini hesaplar. Şirketlerde Dijital dönüşüm ilk başlarda maliyetli gelebilir ama şirketlerde dijitalleşme süreçlerinden kazanacağınız faydalar ile kıyasladığınızda uzaklaşmayı seçecek kadar maliyetli değildir. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial olarak bakış açımız, şirketlerde dijital dönüşüm kurulum maliyetleri yüksek olsa da bunu tek seferlik bir kurulum maliyeti olarak görüp, zamanla küçük minimal iyileştirme maliyetleri olarak değerlendirmenizde fayda var.

Şirketlerde dijital dönüşüm örnekleri maliyetleri, genel maliyetleri ve yatırım harcamalarını azaltmaktadır. Ancak şirketlerde dijital dönüşüm ile geliştirilecek dijitalleşme adımlarından olacak yeni bir sistem, beklentileri yerine getiremeyebilir. Dijital dönüşüm gelişimlerinde aksamalar yaşayan organizasyonların çoğu, sistemlerinin beklenen en uzun yaşam döngüsünde hayatta kalamayabiliyor. Burada tam olarak söylememiz gerekir ki, şirketlerde dijital dönüşümün en temel adımı, teşhisi koymaktır. Şirketlerde dijital dönüşüm için dijitalleşme yol haritası, kaynaklar, sorunlar, tespitler belirlenir. Dijital dönüşüm firması Nsocial işte tam burada farklılığını ve şeffaflığını ortaya koyar. Çoğu Dijital dönüşüm şirketi, firmanızın dijital teşhisini koymaz, analizini yapmaz ve elindeki ürünleri hızlıca firmanıza satmaya çalışır.

Dijital dönüşüm firması Nsocial, önce bir muayene için buluşalım der. Talep ve ihtiyaçlarınızı netleştirmeli ve belirlemeliyiz. Sıra hemen dijital dönüşüm örneklerine gelmez. Sonra dijital skorunuzu hesaplayacağız. Şirketiniz yeni zorlukları dönüştürmek ve karşılamak için gerekenlere sahip mi?

İkinci adım stratejiyi belirlemek. gelecek için ürünlerinizi, ekiplerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi kontrol etmeli ve belirlemeliyiz. O zaman sizinle karlılığa karar vermeliyiz. dijital varlıklarınızı birlikte yönetmeliyiz veya birlikte yeni dijital varlıklar oluşturmalıyız. bu adımda, kuruluşunuzun dijital ikizini kıyaslamayı ve oluşturmayı kontrol etmeliyiz.

Üçüncü adım ölçeklendirme ve aşamalaştırmadır. Dijital dönüşümünüz için belirlenmiş dijital dönüşüm örnekleri uygulamaları ölçeklendirmeli ve bunları sizinle katı bir süre içinde aşama aşama koymalıyız.

Dördüncü adım ise, dijital dönüşüm adımlarınn uygulanması. Dijital dönüşüm uygulamaları hem yazılım geliştirme hem de içerik oluşturma içerir. dijital dönüşümün endüstrilere getirebileceği değeri aydınlatmak için çok çalışıyoruz. insanları daha akıllı iş yapma yöntemleri ile güçlendirmemizi istiyoruz. Hedefimiz, teknolojik gelişmelere insani bir deneyim kazandırmak, müşterilerimize kârlılığı arttırırken varlık ve operasyon yaşam döngüleri arasında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma yolları sağlamaktır.

Finansal hizmetlerde de dijital dönüşüme odaklanmalıyız. Koronavirüs günlerinde dijital dönüşüm örneklerinden Dijital para yani en bilinen tabiri ile bitcoin i düşünün. nakit kullanımı % 85 azaldı ve fiziki bankalara gitmeye yaklaşık olarak izin verilmedi. her işlem ve işlem çevrimiçi olarak gerçekleşir ve bunların% 95'i mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirilir.insan kaynaklarında sanal gerçeklik teknolojileri ve etkileşimli iş eğitimi . bir vr ajansı olarak, tabii ki sanal gerçekliğin kurumsal öğrenmede dijital dönüşüm olarak kullanıldığına inanıyoruz, bu çalışan performansını en üst düzeye çıkaracaktır ve yoğun bir şekilde yükselen müşteri yolculuğu deneyimi yaratın.tüm dünyada görüldüğü gibi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sağlam bir ihtiyaç ve koronavirüs günlerinde% 200 zorunluluktur. birlikte dijital dönüşüm stratejileri oluşturabiliriz.

Şirketlerde hatalı proje değerlendirme analizlerinin yapılması, yeni sisteme dönüşüm aşamasında verilen yanlış kararlar, personelin isteksizliği, hızlı değişen işletme koşullarına uyum sağlayamama gibi çeşitli nedenler bu başarısızlığı getirmektedir. Dijital dönüşüm ajansı Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde gereksiz maliyetlerin ve başarısızlıklarının önüne geçer.

Şirketlerde dijital dönüşüm süreçleri ve dijital dönüşüm örnekleri dahilinde dijitalleşme adımlarını atarken, yeni bir kurumsal sistem yazılımı uygulama sürecinde hangi dijital dönüşüm stratejileri ve dijitalleşme adımları göz önünde bulundurulmalıdır; bu dönüşüm şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin seçiminde hangi değişkenler ele alınmalıdır sorularını işletmelerin önceliklerine göre cevaplaması gerekmektedir. Dijital dönüşüm firması Nsocial, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerinde tüm sorularınıza profesyonelce cevap verir.

Dijital dönüşüm şirketi Nsocial, şirketlerin dijital dönüşümü ve dijital dönüşüm uygulamaları noktasında nerede olduğunuzu teşhis ve tespit eder ve dijitalleşme stratejinizi teşhis ve analizler sonunda oluşturur.

Şirketlerde dijital dönüşüm danışmanlığı konusunda uzman ve doğru bir iş ortağı olan dijital dönüşüm firması Nsocial ile bir kahvede bir araya gelin.

Dijital dönüşüm ile Müşterilerle iletişim kurun, Kişiselleştirilmiş müşteri ve tedarikçi deneyimlerine olanak sağlayan akıllı platformu kullanarak müşteri edinmeyi ve sadakati artırın.

Şirketlerin dijital dönüşümünde yine öncelik insan olmalı. Dijital dönüşüm şirketi Nsocial’ın ilkesi “önce çalışan”dır. Çalışanlarınızı güçlendirin, Mobil ekip çalışması ve esnek çalışma tarzlarını güvenle destekleyen dijitalleşme teknolojileri ile ekip verimliliğini artırın.

Süreçleri ve dijital dönüşüm adımlarını optimize edin , İşlemlerinizi optimize eden ve dijital dönüşüme yanıt verme hızını artıran bulut platformuyla iş veriminizi artırın.

Dijital dönüşüm firması Nsocial’dan bir öneri: Ürünleri dönüştürün, Akıllı teknoloji kullanarak şirketlerin dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm örnekleri süreçlerinde ürün ve süreçlerde yenilikler yaratın ve yeni kazanç fırsatları oluşturun.

Dijital dönüşüm firmaları olarak bu noktada birleşiriz. Gerçek bir dijital dönüşüm projesi ve dijital dönüşüm örnekleri, geleneksel yöntemleri iyileştirmekten ve tabir-i caiz ise yamamaktan ziyade, iş modellerini ve iş süreçlerini temel olarak gözden geçirmeyi içerir. Dijital dönüşüm firmaları için Dijitalleşme, bilinenin tam aksine, daha karmaşık yazılımları içeren teknoloji ve buna bağlı hizmetlerin uygulanması değil. Dijital dönüşüm firmaları ve şirketlerde dijital dönüşüme odaklanan marka yöneticileri ve CDO’lar, her hedefte dijital dönüşüm için yeni bir sihir yaratmalıdır. Ve bu sihir, hem dijital dönüşüm firmaları hem de şirketlerde dijital dönüşüm adımı atan yöneticiler için oldukça yalın olmalıdır. Evet, biz dijital dönüşüm firmalarının en önemli kelimesi YALIN olmak. Dijital dönüşüm firmaları olarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde odaklandığımız öncelikler müşteri deneyiminde iyileşme, tedarik zincirini düzeni yaratma, süreç iyileştirme, yeni ürünler sunmak için veri analizlerini okumak olabilir.

Dijital dönüşüm firması olarak detaylıca yazdığımız Üretimde dijital dönüşüm, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta dijital dönüşüm Nedir yazılarımıza da göz atabilirsiniz.