Loading

Karma Gerçeklik Nedir? MR Nedir? Mixed Reality Nedir?

Karma Gerçeklik Nedir?

Yazımızı okurken "Karma Gerçeklik mi yoksa Karmaşık Gerçeklik mi okuyorum?" diyebilirsiniz. Kavramları detaylıca anlattığımızda farkları anlayabilirsiniz, endişelenmeyin! Karma Gerçeklik (MR) yani Mixed Reality, gerçek dünyadaki nesnelere gerçek zamanlı olarak sabitlenen ve bunlarla etkileşime giren sentetik bir içerik katmanıdır. Karma Gerçeklik deneyimleri, bilgisayar tarafından oluşturulan nesnelerin fiziksel ortamdaki nesneler tarafından gözle görülür bir şekilde gizlenmesiyle tıkanıklık gösterir.

Fırsat: Karma gerçeklik birçok tasarım zorluğu sunarken ve onu barındıran ve destekleyen platformlar konusunda çok ilerleme kaydedilmesine rağmen, MR aracılığıyla izleyicilere çeşitli deneyimler ve görüntüleme yöntemleri sunmak için muazzam bir fırsat var. Bu, daha fazla içeriğin yetenekleri, konforu, tadı veya bütçeleri ile ilgili geleneksel VR veya AR bulamayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye erişebileceği ve hizmet edebileceği anlamına gelmelidir.

'Karma gerçeklik' bir pazarlama terimi olarak çok geniş bir kullanım alanı olarak görüldü ve günümüzde bazı AR tanımlarını veya VR ile AR arasında gidip gelen deneyimleri kapsayan birçok alternatif tanım var. Bununla birlikte, yukarıdaki tanım, terimin kabul edilen anlamı olarak giderek daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Karma gerçeklik (MR), fiziksel ve dijital nesnelerin gerçek zamanlı olarak bir arada var olduğu ve etkileşime girdiği yeni ortamlar ve görselleştirmeler üretmek için gerçek ve sanal dünyaların birleşmesidir. Karma gerçeklik sadece fiziksel veya sanal dünyada gerçekleşmez, ancak sürükleyici teknoloji ile artırılmış gerçeklik ve artırılmış sanallığı kapsayan bir gerçeklik ve sanal gerçeklik melezidir.

Karma gerçeklik deneyimi, kullanıcının gerçek dünyadaki ortamını ve her iki ortamın da bir arada var olabileceği ve birbiriyle etkileşime girebileceği dijital olarak oluşturulmuş içeriği sorunsuz bir şekilde birleştiren deneyimdir. Genellikle VR deneyimlerinde ve kurulumlarında bulunabilir ve saf VR ve saf AR'nin her ikisinin de bulunduğu bir süreklilik olduğu anlaşılabilir.

VR gözlükleri ile Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerinin tüm özelliklerini kapsayacak şekilde, sanal ve fiziksel dünyalar tek bir gerçeklik altında birleştirilir. Karma Gerçeklik ile hayal edebildiği her şeyi sanal olarak yaratabilme, bunları sanal ve gerçek dünyalar içerisinde deneyimleyebilme ve gelecekte hayal gücümüzün ötesinde adeta deneyimler yaratma imkânı sağlayacak bir potansiyele sahiptir.

Karma Gerçeklik (Mixed Reality) ile Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) birbirlerine çok yakın teknolojik kavramlar olmasına rağmen aralarında ciddi farklıklar var. Karma Gerçeklik (MR Mixed Reality) ve Artırılmış Gerçeklik (AR Augmented Reality) farklı olarak sadece fiziksel ortam içerisine verilerin veya sanal objelerin eklenmesini değil, aynı zamanda kullanıcıların gerçek zamanlı olarak bu veriler & sanal objeler ile etkileşim halinde olabilmekte veya başka kullanıcıları gene bulundukları fiziksel mekânda sanal olarak etkileşime girebilir. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality VR) ise Sanal Gerçeklik (VR), benzetilmiş bir ortam yaratmak için bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıdır. Geleneksel kullanıcı arayüzlerinin aksine, VR kullanıcıyı bir deneyime yerleştirir. Önlerinde bir ekran görüntülemek yerine, kullanıcılar suya batırılmış ve 3D dünyalarla etkileşime girebiliyor. Görme, duyma, dokunma, hatta kokulama gibi mümkün olduğunca çok duyuyu simüle ederek, bilgisayar bu yapay dünyaya bir kapı bekçisi haline getirilir. Neredeyse VR deneyimine ilişkin tek sınırlama, içeriğin kullanılabilirliği ve ucuz bilgi işlem gücüdür.Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Arasındaki Fark Nedir?

Artırılmış Gerçekliği, gerçek dünyada bir ayağı olan VR olarak düşünebilirsiniz: Artırılmış Gerçeklik, gerçek ortamdaki yapay nesneleri taklit eder; Sanal Gerçeklik yaşamak için yapay bir ortam yaratır. Artırılmış Gerçeklik'te, bilgisayar bir kameranın konumunu ve yönünü belirlemek için sensörler ve algoritmalar kullanır. Ardından AR teknolojisi, 3B grafikleri, kameranın bakış açısından göründüğü gibi oluşturur ve bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüleri bir kullanıcının gerçek dünya görüşü üzerine yerleştirir. Sanal Gerçeklikte, bilgisayar benzer sensörleri ve matematiği kullanır. Bununla birlikte, gerçek bir kamerayı fiziksel bir ortamın içine yerleştirmek yerine, kullanıcının gözlerinin konumu taklit edilmiş ortamın içine yerleştirilmiştir. Kullanıcının kafası dönerse, grafik buna göre tepki verir. Sanal nesneleri ve gerçek bir sahneyi birleştirmek yerine, VR teknolojisi kullanıcı için ikna edici, etkileşimli bir dünya yaratır.

Mixed Reality yani Karma Gerçeklik kavramının tekrardan yoğun şekilde konuşulmaya başlanması Microsoft Hololens ile oldu. piyasaya sürmesi ve Windows Mixed Reality evrenini tanıtması ile oldu. Microsoft Hololens dışında son kullanıcılara popüler giyilebilir bir başka cihaz olan Magic Leap’de, Karma Gerçeklik evrenin gündelik hayatlarımıza daha fazla girmesini sağlayan cihazlardan bir diğer sayılabilir.

Karma Gerçeklik (Mixed Reality) kimi araştırmacılara, bilim insanlarına ve fütüristlere göre insan evriminde bir sonraki aşaması olacak tekilleşmenin (singularity) başlangıcı olarak görülmekte. Geleceğin dünyasında neler olabileceğini %100 doğruluk payı ile kestirmek zor diğer yandan bir gerçek var ki Karma Gerçeklik (Mixed Reality) teknolojileri, insanlığın bu zamanda kadar hayal edebileceğinden çok daha fazla yaratıcılık imkanı sunacak. Karma Gerçeklik evreni önümüzdeki yıllarda artan işlemci kapasiteleri ve düşen maliyetler sebebiyle endüstriden eğlence sektörüne kadar hayatımızın her alanında çok daha fazla yer alacak bir kavram olacak. Karma Gerçeklik teknolojilerini destekleyen gözlükler ve giyilebilir cihazlar ile birlikte, futbol maçlarını herhangi bir TV veya monitör olmadan, salonumuzun ortasında Holografik olarak ve 3 Boyutlu olarak izleyebilecek, farklı açılardan sanki sahanın içerisindeymiş gibi görebileceğimiz gibi faydalar karma gerçeklik faydaları olarak sayılabilir.

Sanal gerçeklik (Virtual Reality VR) ise bireylerin orda olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için kullanılıyor. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri aracılığıyla sanal ortamlara dahil oluyor. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. Kullanıcıların bu deneyimi “gerçekten” yaşayabilmesi için, sanal gerçeklik tasarımlarının kusursuz olması gerekir; aksi takdirde yaratılan zayıf “gerçeklik hissiyatı” kullanıcının bu deneyimi tam olarak yaşayamamasına sebep olur. Sanal geçeklik ortamları, katılımcı üzerinde yarattığı gerçeklik hissiyatı yoğunluğuna (seviyesine) göre farklılıklar gösterir;

CAVE – Tam Katılımlı Ortamlar: CAVE, “Computer Assisted Virtual Environment / Bilgisayar Destekli Sanal Ortam” için kullanılan bir kısaltmadır. Bu ortamda, katılımcının tüm duyusal algılarına hitap edilir ve katılımcının tabiri caizse “kendinden geçmesi” hedeflenir. Farklı amaçlar için değişik kurulumlara rastlansa bile tipik bir Cave sistemi; duvar ve zemin projeksiyonu, farklı açılardan ses/müzik yayını yapan hoparlörler ve algılayıcılardan oluşur. Kasklı ekran (Head-Mounted Display/HMD) ve dermal-dokunsal algı cihazı (joystick, eldiven vb…) gibi çevre birimleri, katılımcının bu ortam ile bütünüyle etkileşime girmesine yardımcı olur.

Tam Katılımlı Ortamlar: Türkçe ismi Tam Katılımlı Ortamlar olan bu kategorinin orijinal ismi “Computer Assisted Virtual Environment”; yani CAVE’dir. Bu kategoride kullanıcı içinde bulunduğu gerçeklikten tamamen kopar. CAVE’de kullanıcının tüm duyu organlarına hitap edilmesi amaçlanır. Ses, görüntü ve dokunma duyuları ile tam bir gerçeklik deneyimi yaşayan kullanıcı için bu kategori en keyifli VR şekillerinden biridir.

Kısmi Katılımlı Ortamlar: Kısmi katılımlı ortamlar, adından da anlaşılabileceği gibi, kullanıcının sanal olarak yaratılmış ortama kısmi olarak katılması anlamına gelir. Bu kategoride kullanıcı gerçek dünyadan tamamen koptuğunu hissetmez. Uçuş simülatörleri bu kategori içerisindedir. Kullanıcının herhangi bir kask ya da sanal gerçeklik gözlüğü kullanmasına gerek yoktur.

İnşaat sektörüne sanal gerçeklik kullanımına örnek olarak, bir evi daha inşa edilmeden önce gezme imkanından söz edebiliriz. Farklı sektörlerden örnek vermek gerekirse sanal mağazalarda kıyafet satışlarından, seyahat sektöründe gidilmek istenen ülkenin önce sanal gerçeklikle ziyaret edilmesinden ya da müzelerde düzenlenen sanal turlardan söz edebiliriz.

Karma Gerçeklik Müze

Karma gerçeklik kullanılan müzelerin, klasik örneklerine nazaran daha sık, daha uzun sürelerde ziyaret edildiği bunun yanında destinasyonlar açısından tercih nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Troya Müzesi karma gerçeklikli müze olarak kabul edilmiştir.

sanal gerçeklik ajansı nsocial. vr şirketi nsocial ne yapıyor? vr ajansı nsocial ne yapar?

Sanal Gerçeklik, kısacası, VR Özetle Deneyim Pazarlamasıdır. sanal gerçeklik ajansı nsocial veya vr ajansı nsocial, markaların ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerine veya potansiyel müşterilerine deneyimler yaşatan sanal gerçeklik çözümleri ve sanal gerçeklik yazılımları geliştirir. Geliştirdiği Sanal Gerçeklik çözümleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve sanal gerçeklik yazılımları ürettiği yaratıcı içerikler olan 360 derece video çekimi ve 3d oyunlaştırma ile zenginleştirerek tamamlar. İşte bu yüzden uçtan uca sanal gerçeklik firmasi nsocial'dır.

2012 doğumlu Nsocial, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren küresel olarak zenginleştirilmiş deneysel bir Sanal Gerçeklik Ajansıdır. Sanal Gerçeklik Ajansı ve 360 ​​derece video çekimi ajansı olarak, sanal gerçeklik çözümleri ve vr yazılımları geliştiriyoruz. Üretimde sanal gerçeklik ile başlayarak, İnşaat & Gayrimenkul Emlak, Turizm, Spor, Belediyeler ve Resmi Kurumlar, Fabrika, Üretim, Eğitim, Pazarlama, Perakende, Lojistik, Enerji gibi bir çok sektörde global markalara hizmet veriyoruz.

Örneğin, Özbekistan'da faaliyet gösteren ülkenin en büyük inşaat ve emlak şirketi olan DreamCity Development, 360 derece 3D Modelleme, 360 derece 3D Animasyon, VR Oyunlaştırma, Sanal Gerçeklik Oyunlaştırma, 360 derece video çekim içerik üretimi ve yazılım teknolojilerini birleştirerek tamamladığımız projesinde. Satış operasyonlarında Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisini kullanarak, yatırım yapmak istedikleri gayrimenkulleri fuarlarda, satış ofislerinde, yabancı pazarlama faaliyetlerinde, web sitelerinde, sosyal medya pazarlamasında, dijital pazarlama faaliyetlerinde deneyimleyebilir ve satabilir halde aktif olarak kullanıyorlar.

Teknik olarak, sanal gerçeklik terimi 360 derece video çekimi yani vr video çekimi ve 3D modelleme ile desteklenen bir Müşteri Deneyimi'dir."Sanal Gerçeklik Nedir?" "Hissedilen teknoloji" sorusuna cevap veriyoruz.

Tabii ki, oyunlaştırma ve Sanal Gerçeklik İş Eğitim Simülasyonundan bahsetmeden geçemeyiz. Özetle Sanal Gerçeklik Ajansı, markaların İnsan Kaynakları, Öğrenme, Üretim, Satış, İş Geliştirme, Pazarlama ve Kurumsal Departmanları ile projeler yürütmektedir. Gördüğünüz gibi, Sanal Gerçeklik Ajansı'nın neredeyse tüm departmanlarla çalışabilecek geniş bir hedef kitlesi var.

Örneğin, Türkiye'nin en büyük moda perakendecisi Defacto'nun İnsan Kaynakları Sanal Gerçeklik İş Eğitimi projesini tamamladık. Projemizin amacı yeni işe alınan personelin sanal gerçeklik ve 360 derece video çekimi ile iş oryantasyonu, zaman kaybetmeden ve verimlilik kaybetmeden yenilikçi bir yolla anlatmaktı. 30 ülkede faaliyet gösteren Defacto, 503 mağazası, 14.000+ çalışanı var. Projemiz 360 derece vr insan kaynakları oryantasyonu ile farklı şehir ve ülkelerdeki showroomlarda yeni işe alınan çalışanların iş oryantasyonuna odaklamaktı.

Temel sorun, farklı ülkelerden / şehirlerden yeni çalışanları İstanbul'daki merkeze götürmekti. Bu masraflıydı, zaman harcıyor ve verimliliği düşürüyordu.

360 derece video çekimi ile iş oryantasyonu sanal gerçeklik projesini deneyimleyebilirsiniz.

Çözüm kolaydı. insan kaynaklarında vr kullanarak. İstanbul'daki tüm departmanları da içeren 360 derece video prodüksiyonunu tamamladık. Sonra genel merkezi departmanlara ayırdık. Her bir departmanın sorumluluklarının neler olduğunu kimin kim olduğunu açıklayan 2D metin infografikler ekledik. 360 derece video çekimi Vr prodüksiyonuna sanal tur yazılımı uyguladık.

Bu sanal tur yani vr tur yazılımı ile kullanıcılar tam kontrole sahipler. sanal tur vr turu; webVR, mobileVR ve vrheadsets olmak üzere tüm vr platformlar geliştirildi. bu, tüm platformlardan erişilebilir anlamına gelir. çalışanlar tüm merkezde yürüyebilir ve keşfedebilirler ya da sadece ilgili departmanlarını deneyimlemek isterse, zemini seçip doğrudan departmana gidebilirler. yöneticilerle tanışmak, bölümün sorumluluklarını okumak ve çok daha fazlası. sonra her mağazaya vr gözlüğü gönderdik. departmanlarını keşfedebilir, yöneticileriyle görüşebilir ve genel merkezlerini mevcut illerindeki mağazalarından görebilirler.

İnsan Kaynaklarında Sanal Gerçeklik İş Eğitimi ve Kurumsal İnteraktif Öğrenme için bir diğer projemiz ise, demiryolları ve enerji sektörü ile çalışanların iş eğitimi oldu. sanal gerçeklik iş eğitiminde oyun senaryolarında yani oyunlaştırma ile interaktif eğitimi deneyimlediler. Ardından talimatları izlemeleri ve sorunu çözmeleri istendi. İlgili projelerin vitrin videolarını aşağıda bulabilirsiniz:

ar şirketi nsocial ne yapar? augmented reality ajansı nsocial ne yapar?

Artırılmış gerçeklik ajansı; bir hikaye anlatım ve deneyim ajansıdır. Markalar veya kurumlar, mevcut veya yeni ürünlerini logolarından hedef kitlelerine etkileşimli olarak iletmek istediklerinde AR Ajansı'na başvururlar. Artırılmış Gerçeklik Ajansı, ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan, akıllı cihazların kameralarını kullanarak "hikaye anlatımı" ilkesini benimseyerek görüntü işleme, yani görüntü işleme teknolojisi ve 3D Animasyon teknolojileri ile etkileşime giriyor. daha da etkileşimli bir deneyim talep edilirse, “Oyunlaştırma” yazılımı ile deneyim en üst düzeye çıkarılabilir.

Artırılmış Gerçeklik Ajansı yani AR Ajansı, artırılmış gerçeklik yazılımları ile markalara ve tüketicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatırsa, marka; iletişimini yapmak istediği projesini metamorfoz pazarlama yöntemi ile müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin aklında kalacak şekilde kazınır. Bu da tüketicinin markaya güven verici, inovatif, yaratıcı, teknolojik gibi pozitif algılar yaratmasına sebep olur.

artırılmış gerçeklik ajansı nedir? ar şirketi nedir?

artırılmış gerçeklik ajansı, ar ajansı veya ar şirketi, markalar ve tüketiciler, marka için unutulmaz bir deneyim sunar; webAR gibi hiç bir uygulama geliştirmeye ihtiyaç kalmadan, tarayıcı üzerinden çalışan artırılmış gerçeklik yazılımları geliştirebilen, iletişim kurmak istedikleri proje, müşterileri ve potansiyel müşterileri akılda tutmak için unutulmaz pazarlama deneyimi ile işlenmiştir. bu, tüketicinin güven verici, yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik gibi olumlu algılamalar yaratmasına neden olur.

kameralarda görüntülenen şeklin yansıması olarak artırılmış gerçeklik nedir sorusuna cevap verebiliriz. ar, akıllı cihazlarınızın veya herhangi bir nesnenin bilgi, içerik, anket veya fotoğraf, resim gibi görseller gibi, ekranda daha etkilesim ile anime edilmesidir. Başka bir deyişle, akıllı telefonunuzun ekranı aracılığıyla, gerçek hayatın gerçekleşmediği bir an göreceksiniz.

bugün, markalar veya kurumlar; AR deneyimiyle hedef kitlelerine ürünlerini / hizmetlerini sunan artırılmış gerçeklik şirketi ya da artırılmış gerçeklik ajansları ile çalışıyorlar. markalar doğal olarak, bir artırılmış gerçeklik ajansı seçimi olarak deneyimleriyle rakiplerinden farklı olan ar ajanslarını tercih ediyor.

artırılmış gerçeklik ajansı nsocial hangi noktalarla farklılaştırır?

2012 doğumlu augmented reality ajansı Nsocial, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren küresel olarak zenginleştirilmiş deneysel bir ajans. artırılmış gerçeklik ajansı nsocial ve ar şirketi olarak, webAR , google artırılmış gerçeklik arama sonuçları , canlı trafik verileri ve ar uygulama geliştirme ve instagram filtresi geliştiririz. İnşaat ve Emlak, Perakende, Lojistik, Enerji, Turizm, Spor, Belediyeler ve Resmi Kurumlar, Fabrika, Üretim, Eğitim, Pazarlama gibi sektörlerde projeler yaratırız.

Artırılmış Gerçeklik Ajansı Nsocial'ın farkı, yaratıcı içeriklerinin ve marka öykülerinin artırılmış gerçeklik trendlerini takip ederek geliştirdiği teknolojilerinin eşsiz birleşimidir. Bir yandan markanızın veya ürününüzün geçmişiyle verilen mesajlar desteklenirken, diğer yandan ürün veya hizmetinizi ürettiğimiz içerik ve AR Yazılımıyla farklılaştırıyoruz. Kısacası, hedef kitleniz üzerinde bir WoW etkisi yaratıyoruz. özet olarak, artırılmış gerçeklik şirketi nsocial deneyimi zenginleştirir.

Artırılmış Gerçeklik Ajansı Nsocial’ın farklılığı, yaratıcılık ve marka hikayelerinin eşsiz kombinasyonudur. Bir yandan markanızın ya da ürününüzün tarihçesi ile birlikte verilen mesajlar desteklenirken, diğer yandan da ürettiğimiz içerik ve AR Yazılımları ile ürününüzü ya da hizmetinizi farklılaştırırız. Özetle hedef kitlenizde WoW efekti yaratırız. En kısa anlatımla, Augmeted Reality ajansı Nsocial AR deneyimini daha da zenginleştirerek iyileştirir.

Her gün bir adım daha ileri giden tüketici davranışları ve beklentileri de markalar ve Artırılmış Gerçeklik Ajansı tarafından takip edilmelidir. Müşterilerin / potansiyel müşterilerin artık en önemli noktası deneyim yaşamak ve yaşatmak! Deneyim ve müşteri & marka etkileşiminin hedeflendiği yeni nesil pazarlama dünyasında, AR Ajansı yani Artırılmış Gerçeklik Ajansı Nsocial olarak 2012 yılından itibaren keyifli projelere imza atmaya devam ediyoruz.