Loading

insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik kullanımı

hr artırılmış gerçeklik. ar hr. ik artırılmış gerçeklik

insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik kullanımı konusunda; şu anda kullanabileceğimiz dijital verinin vaat ettiği değer ile bu verilerin kullanım alanı bulduğu fiziksel dünya arasında ciddi bir bağlantı kopukluğu var. Gerçekliğimiz üç boyutlu olsa da kararlarımızı ve aksiyonlarımızı besleyen zengin veri, iki boyutlu ekranlara ve kâğıtlara sıkışmış durumda. Gerçek ve dijital dünyalar arasındaki bu uçurum, üretilen devasa bilgi ve içgörüleri kullanma yeteneğimizi sınırlıyor. Dijital veriyi ve görselleri fiziksel dünyaya indirgeyen bir dizi teknolojiyi ifade eden artırılmış gerçeklik (Augmented Reality- AR) bu uçurumu kapatmayı ve daha önce kullanmadığımız, benzersiz insani özelliklerimizi kullanabilmeyi vaat ediyor. AR, üniversitelerden sosyal kurumlara dek her tür yapıyı ve endüstriyi etkileyecek. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda AR sayesinde öğrenme biçimlerimiz, karar alış şekillerimiz ve fiziksel dünya ile etkileşimlerimiz dönüşüme uğrayacak. Ayrıca AR, şirketlerin, müşterilerine hizmet verme, çalışanlarını eğitme, ürünleri tasarlama ve oluşturma, değer zincirlerini yönetme ve rekabet tarzlarını değiştirecek.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile güç artık daha fazla tüketicinin elinde. insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik kullanımı ile kişilerin gördüğü, duyduğu ve hatta hissettiği şeyleri istediği halde değiştirebilmesi mümkün. Dijital dünya giderek daha “somut” bir hal aldıkça, dijital ve fizyolojik nesnelere verilen kıymet de yeniden tanımlanıyor. İnsanlar ve nesnelerle reel zamanlı münasebet kuran dijital etkileşimlere yönelik istek büyüyerek artıyor. Bu da iletişimin doğasını temelden değiştiriyor. Artık her sektör, yetenek ve becerilerin sınırları içinde hızla yer değiştirebildiği böyle bir ortamdan etkilenecek.

artırılmış gerçeklik iş eğitimi

Üretimde süreçler genelde karmaşıktır, yüzlerce hatta binlerce aşamadan oluşabilir ve hata yapmanın maliyeti yüksektir. Öğrenimlerimize gore şunu söyleyebiliriz ki artırılmış gerçeklik iş eğitimi ve AR sayesinde, fabrikada üretim hattında çalışanların gereksinim duydukları doğru bilgileri gerektiği anda sağlayabilir, hataları azaltabilir, verimliliği ve etkinliği yükseltebilir.

artırılmış gerçeklik iş eğitimi ve AR sayesinde, fabrikalarda, otomasyon ve test sistemlerinden, tali sensörlerden ve mevcudiyet yönetim sistemlerinden veri alabilir ve her bir makine veya sürece dair seyretme ve kontrol verilerini görünür hale getirebilir. Etkinliğe ve hata oranına dair verileri bağlama uygun biçimde görebilmek, tamir teknisyenlerinin sorunları anlamalarını ve yapınak personelinden bazı önleyici bakımları yapmalarını istemelerine imkân verir ve aksi takdirde pahalı tamiratlar gerektiren süreçlerin önüne geçilmiş olur.

Fabrikalar ve binalara yönelik otomasyon yazılımı alanında uzmanlaşan Iconics, ürün ve hizmetlerinin arayüzlerine AR eklemeye başladı. Fiziksel konumlara ilgili bilgileri ekleyen artırılmış gerçeklik iş eğitimi AR arayüzleri makinelerin ve süreçlerin daha etkin halde izlenmesini olası kılar.

insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik

Artırılmış gerçeklik yazılım veya donanımları iş ortamlarında ve hayatımıza oldukca fazla şekillerde etki edeceğini öngörüyoruz ve bakıyorum da pek fazlaca kurum, firma ve marka AR ve giyibilir teknolojilerin enerjisini keşfetmeye ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma çalışmalarına başladı.

insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik ve AR, kullanıcıların bütün yeni test verilerini görselleştirmelerini ve bu verilere erişimini geliştiriyor, ürüne dair operasyonlarda bilgiyi edinme ve takip etme şekillerini değiştiriyor ve ürünlerle etkileşimlerini ve ürünleri test etme tarzlarını dönüştürüyor.

Artırılmış Gerçekliğin İnsan Kaynakları ve İş Eğitiminde kullanılmasının faydalarına değinelim.

* insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik ile Etkileşim kurma: Genelde insanlar makinelerle etkileşim oluşturmak için butonlar, vanalar ve daha çağdaş uygulamalarda dokunmatik ekranlar gibi fiziksel kontrol unsurları kullanırlar. insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik kullanımının yükselişiyle birlikte mobil cihazlara kurulan uygulamalar fizyolojik kontrollerin yerini almaya başladı ve kullananların ürünleri uzaktan yönetmesine imkân verdi. insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik, çalışan deneyimleri ile kullanıcı arayüzlerini bir üst seviyeye çıkarıyor. Ürünün üzerine direkt bir sanal test paneli yansıtılabiliyor ve AR temelli, başa takılan cihazlar, el hareketleri ve ses komutları üstünden ürünü test etmek olası oluyor. Örneğin parlak zeka gözlük takan bir kullanıcı, fabrikada yan yana duran makinelerin yanında yürürken her birinin performans değerlerini görebiliyor ve fiziksel olarak dokunmadan her bir makineyi ayarlayabiliyor. AR’ın etkileşim özellikleri ticari ürünlerde hemen hemen düşük bir seviyede olsa da bu alanda da devrimsel açılımlar vaat ediyor. MIT Media Labs’te bulunan Fluid Interfaces adlı grup tarafınca geliştirilen Reality Editor adlı AR uygulaması bu hızlı değişime dair güzel bir misal oluşturuyor. Reality Editor, herhangi bir ABÜ’ye etkileşimli bir AR deneyimi eklemeyi olası kılıyor. Bu uygulama sayesinde bir kişi herhangi bir ABÜ’ye bir parlak zeka telefon yada tablet tutarak (yada zeki bir gözlükten bakarak) bu ürünün dijital arayüzlerini ve programlanabilir özelliklerini “görebiliyor” ve bu özellikleri el hareketleriyle, sesli komutlarla ve hatta diğer zeki ürünlerle bağlantılandırabiliyor. Örneğin, Reality Editor yardımıyla bir şahıs parlak zeka bir ampulün renk ve fer şiddetine dair kontrollerini görüp “parlak” veya “mod” şeklinde sesli komutlar tanımlayarak bu özellikleri değiştirebiliyor. Ya da ampulün belirli özellikleri kullanıcının istediği bir butona bağlanabiliyor. Bu özelliklere temel meydana getiren teknolojiler henüz daha büyüme aşamasında ama gürültülü ortamlarda sesli komutların doğruluğu artıyor ve hareket izleme ve göz takip edeni özellikleri de hızlanıyor. GE, rüzgar türbinlerindeki karmaşa kablolama süreçlerinde fabrika personeline yardımcı olmak üzere ses komutlarıyla desteklenmiş AR deneyimlerini kontrol etmeye başladı ve verimlilikte yüzde 34 artış gözlemledi.

* insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik ile Talimat ve klavuz sağlama: insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik uygulamaları; halihazırda direktif, öğrenim ve koçluk süreçlerini yine tanımlıyor. İşgücünün verimliliğini geliştiren bu kritik fonksiyonlar genel anlamda maliyetli, insana dayalı ve genelde beklenen kararı veremeyen çabalar gerektirir. Örneğin, imalata yönelik yazılı talimatlar ve yönergeleri takip etmek zor ve zaman alan bir çabadır. Standart talimat videoları etkileşimli değildir ve kişisel öğrenim ihtiyaçlarına adapte edilemezler. Yüz yüze eğitim maliyetlidir, eğitimi verenlerin ve alanların fiziksel bir mekanda belki de birden fazla defa bir araya gelmelerini gerektirir. Eğer eğitimin konu aldığı makine ve teçhizat o anda o ortamda bulunmazsa öğrenim alanların öğrendiklerini gidip o makine üzerinde denemesi ve bu bilgi aktarımını başarıyla yapabilmeleri de gerekecektir. AR; üretim, makinelerin işletilmesi ve depolama şeklinde görevlerde gerçek zamanlı, gerçek mekanda ve adım adım yapıda bir görsel yönlendirme sunarak bu tür sıkıntıların aşılmasını sağlıyor. Örneğin bir kullanma kılavuzundaki 2 boyutlu karmaşa bir şematik çizim üç boyutlu etkileşimli bir holograma dönüştürülebiliyor ve kullanıcıyı bir sürecin içerisinde yönlendirebiliyor. Düşünmeye ve algılamaya dair çaba en aza iniyor. Boeing’de AR temelli eğitimler, karmaşık tayyare üretim prosedürlerinin verimliliğine ve kalitesine ciddi katkı sağlıyor. Boeing’in yapmış olduğu bir araştırmada 30 parçadan oluşan tayyare kanadının bir bölümünün 50 adımlık bir süreç içeren montajına dair eğitimde AR kullanıldı. Bu grup, eğitimi, geleneksel 2 boyutlu çizimleri ve belgeleri kullanarak eğitim alanlara kıyasla yüzde 35 daha kısa müddette tamamladı. Çok azca deneyimi olan veya asla deneyimi olmayan öğrencilerin bu işlemi doğru biçimde yapma payı da yüzde 90 arttı. AR özellikli cihazlar sahadaki bir uzmanın gördüğü manzarayı uzaktaki bir uzmana aktarabilir ve uzmanın görüşünü almayı olası kılar. Böylece uzaktaki uzman sanki sahadaki elemanın yanındaymış gibi olur. Bu hususiyet sayesinde sadece çalışanın performansı artmaz ayrıca maliyetler de ciddi biçimde azalır. Yapı sistemleri satan ve bu alanda hizmetler sunan Lee Company sahadaki teknisyenlerine onarım ve kurulum süreçlerinde destek olmak amacıyla AR teknolojisini kullanıyor. Sahada bulunmayan bir uzman sahadaki kişinin cihazı üzerinden ne gördüğünü izleyebiliyor ve hatta sahadaki elemana uyarılar gönderebiliyor. Uzaktaki merkezde bulunan uzmanların görüşlerini sahaya yansıtmayı başaran Lee’nin teknisyenlerinin verimliliği ciddi biçimde arttı. Sahaya daha azca ziyaret yapmaya başlamış olan Lee, her ay uygulaman başına 500 dolar işçilik ve gezi maliyeti tasarrufu gerçekleştirdi. Şirket, hesaplarına nazaran AR’a yaptığı her bir dolarlık yatırıma rağmen 20 dolarlık getiri elde etti.

* insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik ile Görselleştirme: insan kaynaklarında artırılmış gerçeklik AR uygulamaları bir nevi X-ışını gibi davranıyor ve ürüne dair düzgüsel şartlarda görülmesi çok zorluk derecesi yüksek iç kısımları ve özellikleri gözler önüne seriyor. Örneğin medikal cihaz firması AccuVein’in uygulamasında AR teknolojisi hastanın damarlarındaki sıcaklık verilerini reel derisinin üstüne uygulanmış bir görsele dönüştürüyor ve böylelikle klinik personel hastanın damarlarını daha kolay bulabiliyor. Böylece kan alımında ve öteki damarsal işlemlerde başarı payı ciddi biçimde yükseliyor. AR sayesinde damara ilk denemede girme şansı üç kattan daha fazla artıyor ve ilave muamele oranı da yüzde 45 düşüyor. Bosch CytroPac hidrolik cihazının tasarımı ve yeteneklerini anlatmak için AR ile zenginleştirilmiş bir görsellik kullanıyor. AR temelli uygulama sayesinde müşteriler, ürünün içerisindeki pompa ve soğutma seçeneklerini değişik konfigürasyonlar bazında görme ve alt sistemlerin birbiriyle nasıl uyum gösterdiğine şahit olma şansı kazanıyor.

interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik

interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik, fabrikalarda hataların azalmasına ve verimliliğin artmasına imkan sağlar.

İnsan kaynakları ve interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik globalde giderek yaygınlaşmaya başladı. DHL, Amerika Donanması ve Boeing benzer biçimde artırılmış gerçekliği erken aşamada uygulamaya alan kurumlar artırılmış gerçeklik üstünden gerektiği anda adım adım eğitimler vermenin enerjisini görüyorlar. AR sayesinde yönergeler herhangi bir teknisyenin deneyimine bakılırsa özelleştirilebiliyor yada muayyen hatalardan kaçınmak suretiyle düzenlenebiliyor. Örneğin, bir kişi hep aynı hatayı yapıyorsa işinin kalitesi artana dek AR gözlük kullanması talep edilebiliyor. Bazı şirketlerde AR kullanımı, birtakım alanlarda eğitime ayrılması ihtiyaç duyulan zamanı neredeyse sıfıra düşürdü ve bu alanlarda yeni işe alınacak kişilerden daha düşük beceriler beklenmesine zemin hazırladı. interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik yaklaşımı, talebin yüksek olduğu dönemlerde fazlaca yoğunlaşan ve geçici işçi çalıştırma ihtiyacı yüksek olan DHL benzer biçimde şirketler açısından büyük avantajlar getirebiliyor. Gerçek zamanlı eğitime imkân sağlayan ve kişilerin depoda yada gönderi teslim noktalarındaki süreçlerinde adım adım yönlendirme yapmayı olası kılan AR, DHL’in geleneksel yapıdaki yönlendirici uzmanlara olan ihtiyacını azalttı ve yeni işe alınanların işe alışma dönemini hızlandırdı.

interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik ile Satış sonrası hizmetler. Burası, AR kullanılarak ABÜ’lerin kıymet meydana getiren yeteneklerini ortaya çıkarmak için en ideal alanlardan biri. Aynı fabrikalarda kullanıldığı şeklinde AR, burada da teknisyenlerin müşterilere hizmet vermesine destek olabiliyor. Ürün tarafınca üretilen tahmine dayalı analiz verilerini gösterebiliyor, teknisyenleri gerçek zamanlı olarak tamirat sürecinden yönlendirebiliyor ve süreçleri optimize etmek üzere uzakta bulunan uzmanlarla teknisyenleri bir araya getirebiliyor. Örneğin, bir AR paneli teknisyene bir ay içinde olası arıza verecek bir parçayı gösterebiliyor ve bu parça değiştirilerek bir olası sorundan kurtulunabiliyor. Avrupa merkezli bir telekomünikasyon hizmet sağlayıcı şirket olan KPN’de sahada vazife meydana getiren mühendisler tamirat süreçlerinde AR gözlükler kullanarak bir ürünün daha ilkin hangi tamiratları geçirdiğinin bilgilerini, tanıları ve konum temelli bilgileri görüntüleyebiliyorlar. Bu AR göstergeler mühendislerin sorunları çözmelerine yardımcı olurken servis ekiplerinde toplam maliyetlerde yüzde 11 düşüş sağlıyor, hata oranlarında yüzde 17 azalma getiriyor ve tamirat kalitesinin artmasına zemin hazırlıyor. Xerox, sahada görev icra eden mühendislere servis rehberleri ve telefon desteği vermek yerine onları AR ile destekliyor. Bu metot yardımıyla sorunu ilk seferde giderme oranı yüzde 67 arttı ve mühendislerin verimliliği yüzde 20 yükseldi. Aynı zamanda sorunları çözme süresi 2 saat düştüğü için personel ihtiyacı da azaldı. Xerox şu anda AR’ı teknik uzmanları doğrudan müşterilerle bağlantıya koymak için kullanıyor. Bu yöntemin kullanılmasından sonra, sorunların, herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan müşterinin kendisi tarafınca çözülme payı yüzde 76 artış gösterdi. Böylelikle Xerox için seyahat maliyetleri azalırken müşteriler cihazlarını daha kısa sürede kullanılır hale getirebildiler. Ayrıca Xerox, müşteri memnuniyet oranını yüzde 95’e yükseltti.

interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik ile Pazarlama ve satış. AR, mağaza ve ürün tanıtımı kavramlarını yine tanımlıyor ve müşteri deneyimini dönüştürüyor. Müşteriler satın almadan ilkin ürünlerin fizyolojik ortamda nasıl duracağını yada çalışacağını gördüklerinde beklentileri oldukça daha gerçekçi olur, satın alma kararlarına daha güvenirler ve üründen daha fazla doygunluk olurlar. AR, bir müddet sonra fiziksel mağazalara ve showroomlara olan gereksinimi de ortadan kaldırabilir. Ürünlerin farklı özellikler ve seçenekler ışığında yine konfigüre edilmesi söz mevzusu olduğunda, ki bu zor ve maliyetli bir süreç olabilir, AR değerli bir marketing aracına dönüşebilir. Örneğin inşaat şirketi AZEK, zemin ve döşeme ürünlerinin değişik renklerde ve döşeme biçimlerinde iyi mi göründüğünü müşterilere ve müteahhitlere imlemek için AR kullanıyor. Ayrıca müşteriler bu simülasyonu muhtelif bağlamlarda görebiliyorlar. Eve bir telefon veya tablet üstünden bakıldığında AR uygulaması evin görüntüsüne bir veranda ekleyebiliyor. Bu denetim, müşterilerin seçimlerine yönelik kaygılarını azaltıyor ve satış sürecini kısaltıyor.

interaktif iş eğitimi artırılmış gerçeklik ile Lojistik. Depo işlemlerinin toplam lojistik maliyetlerinde yaklaşık yüzde 20 paya sahip olduğu tahmin edilmektedir. Depo işlemlerinin maliyetlerinin yüzde 65’i de ürünlerin raflardan alınmasından kaynaklanır. Birçok depoda çalışanlar alınacak mamüllerin kağıt üstünde bir listesini ellerine alır ve raf bölgesine giderek bu rafları arar ve ürünü alırlar. Bu yöntem yavaş ve hataya açıktır. Lojistik devi DHL ve birtakım diğer firmalar ürünleri toplama süreçlerinin etkinliğini ve doğruluğunu artırmak için AR kullanıyor. AR talimatları ile çalışanlar her bir ürünün bulunmuş olduğu alana yönlendiriliyor ve bir sonraki ürüne gitmek için en müsait rotayı görebiliyorlar. DHL, bu yaklaşım yardımıyla hataları azalttı, çalışan bağlılığını artırdı ve verimlilikte yüzde 25 artış sağladı. Şirket AR destekli ürün toplamayı küresel operasyona yayıyor ve ürünlerin ve makinelerin yayılımını optimize edebilmek gibi bazı başka alanlarda AR’ı nasıl kullanabileceğini araştırıyor. Intel de depolarında AR kullanıyor ve raftan alış zamanında yüzde 29’luk bir tasarruf sağlıyor, hata oranını nerede ise sıfıra indiriyor. Ayrıca Intel’deki yeni çalışanlar eskilere kıyasla yüzde 15 daha hızlı erişim sağlayabiliyorlar. AR, e-ticarette de online müşterilerin mamüllerin hologramlarını indirmelerine imkân sağlıyor. Wayfair ve IKEA, binlerce ürünün 3d modellerinin olduğu kütüphaneler ve bu ürünleri mevcut ortama yerleştirmeye yönelik uygulamalar sunarak müşterilerin bir mobilyanın yada dekorun evlerinde nasıl duracağını görmelerini sağlıyorlar. IKEA bu uygulamayı kullanarak farklı coğrafyalarda ürünlerine yönelik seçimlere dair mühim veriler de topluyor.

ar şirketi. ar ajansı. artırılmış gerçeklik ajansı.

ar şirketi nsocial ne yapar? augmented reality ajansı nsocial ne yapar?

Artırılmış gerçeklik ajansı ya da ar şirketi Nsocial; bir hikaye anlatım ve deneyim ajansıdır. Markalar veya kurumlar, mevcut veya yeni ürünlerini logolarından hedef kitlelerine etkileşimli olarak iletmek istediklerinde AR Ajansı'na ya da uzun deyimi ile augmented reality ajansı Nsocial'a başvururlar. Artırılmış Gerçeklik Ajansı, ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan, akıllı cihazların kameralarını kullanarak "hikaye anlatımı" ilkesini benimseyerek görüntü işleme, yani görüntü işleme teknolojisi ve 3D Animasyon teknolojileri ile etkileşime giriyor. daha da etkileşimli bir deneyim talep edilirse, “Oyunlaştırma” yazılımı ile deneyim en üst düzeye çıkarılabilir.

Artırılmış Gerçeklik Ajansı yani AR Ajansı, markalara ve tüketicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatırsa, marka; iletişimini yapmak istediği projesini metamorfoz pazarlama yöntemi ile müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin aklında kalacak şekilde kazınır. Bu da tüketicinin markaya güven verici, inovatif, yaratıcı, teknolojik gibi pozitif algılar yaratmasına sebep olur.

artırılmış gerçeklik ajansı nedir? ar şirketi nedir?

artırılmış gerçeklik ajansı, ar ajansı veya ar şirketi, markalar ve tüketiciler, marka için unutulmaz bir deneyim sunar; iletişim kurmak istedikleri proje, müşterileri ve potansiyel müşterileri akılda tutmak için unutulmaz pazarlama deneyimi ile işlenmiştir. bu, tüketicinin güven verici, yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik gibi olumlu algılamalar yaratmasına neden olur.

kameralarda görüntülenen şeklin yansıması olarak artırılmış gerçeklik nedir sorusuna cevap verebiliriz. ar, akıllı cihazlarınızın veya herhangi bir nesnenin bilgi, içerik, anket veya fotoğraf, resim gibi görseller gibi, ekranda daha etkilesim ile anime edilmesidir. Başka bir deyişle, akıllı telefonunuzun ekranı aracılığıyla, gerçek hayatın gerçekleşmediği bir an göreceksiniz.

bugün, markalar veya kurumlar; AR deneyimiyle hedef kitlelerine ürünlerini / hizmetlerini sunan artırılmış gerçeklik şirketi ya da artırılmış gerçeklik ajansları ile çalışıyorlar. markalar doğal olarak, bir artırılmış gerçeklik ajansı seçimi olarak deneyimleriyle rakiplerinden farklı olan ar ajanslarını tercih ediyor.

Hanımlar. beyler. artırılmış gerçeklik hikayemizi ve bunu tüm şirket içi ekiple nasıl yaptığımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. webAR ya da herhangi bir platform ile augmented reality projeniz varsa, ar ajansı nsocial'a bir e-posta bırakın.